Poll of polls

Sp størst nord for Dovre – H i sør

Publisert 19. juni 2021. Sist endret 19. juni 2021.

1) NRK super – Norstat – målinger i alle 19 valgkretser.

2) Jon Aabye har sett på regionene i NRK super i april og juni, se tabellen.

3) Beregningen bygger på at valgkretsene leverer samme antall godkjente stemmer som i 2017, korrigert for at noen kommuner er flyttet mellom kretsene.

4) Sum de fem valgkretsene nord for Dovre – Sør- og Nord-Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark:

Sp 25,3

Ap 24,8

H 16,2

Øvrige 33,6

Sum 527.543 stemmer i disse valgkretsene.

5) Sum de fjorten valgkretsene sør for Dovre:

H 24,4

Ap 24,0

Sp 16,3

Øvrige 35,4

Sum 2.399.300 stemmer i disse fjorten valgkretsene.

Sum 2.926.843 stemmer i 2017.

6) Sum stemmetall partiene i nitten valgkretser iht NRK super (2017 i parentes), merk forutsetningen om samme antall stemmer i kretsene som i 2017:

Ap 705.892 (800.949)

H 668.928 (732.897)

Frp 298.225 (444.683)

SV 228.373 (176.222)

Sp 523.390 (302.017)

KrF 104.171 (122.797)

V 77.496 (127.911)

MDG 106.102 (94.788)

R 121.080 (70.522)

7) Sperregrensen gikk i 2017 på 117.074.

8) Dette viser Støres avhengighet av Senterpartiet. Sum Ap+SV henter ifølge NRK super 934.265. Disse partiene fikk 977.171 i 2017. Sum Ap+SV er derfor i minus mot 2017, fordi Ap er ned, og SVs vekst kompenserer ikke fullt ut.

9) Senterpartiet blir avgjørende med en fremgang på 221.373 stemmer fra 2017 til 2021 (!)

10) Vi ser her sammenhengen med samlematrisen så langt i juni der Senterpartiet henter 71 pst av overgangene fra borgerlig side.

11) Vi er klar over at ingen beregning bygget på målinger kan ha slik nøyaktighet, men for å variere bruker vi her antatte stemmetall som illustrasjon og ikke prosentpoeng.

Nord-Norge

Omfatter Nordland, Troms, Finnmark

jun.21 % apr.21 % S-2017 % Landstend. jun
Ap 61697 23,3 51438 19,4 69515 26,2 24,29
H 42227 15,9 43439 16,4 51587 19,5 20,50
Frp 35344 13,3 34444 13,0 45849 17,3 11,71
SV 22113 8,3 24373 9,2 22113 8,3 6,02
Sp 67334 25,4 75070 28,3 44636 16,8 15,57
KrF 5926 2,2 4313 1,6 6499 2,5 3,83
V 4281 1,6 4159 1,6 7828 3,0 2,39
MDG 4846 1,8 6012 2,3 6358 2,4 2,47
R 11921 4,5 12757 4,8 6589 2,5 4,36
A 9492 3,6 9176 3,5 4207 1,6
SUM 265181 265181 265181
Ap+Sp+SV+MDG+R 63,3 64,0 56,3
Frp+H+V+KrF 33,1 32,6 42,1
Ap+Sp+SV 57,0 56,9 51,4
Ap+SV 31,6 28,6 34,6
Ap+Sp 48,7 47,7 43,0
H+Frp 29,3 29,4 36,7
H+V+KrF 19,8 19,6 24,9
SV+MDG+R 14,7 16,3 13,2
MDG+R 6,3 7,1 4,9
V+KrF 3,8 3,2 5,4

Utgjør 9% av godkjente stemmer i S-2017

Trøndelag

Omfatter Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

jun.21 % apr.21 % S-2017 % Landstend. jun
Ap 69022 26,3 72773 27,7 87045 33,2 21,70
H 43495 16,6 43111 16,4 49580 18,9 21,97
Frp 16564 6,3 21776 8,3 30496 11,6 8,25
SV 22224 8,5 20609 7,9 18007 6,9 7,43
Sp 66265 25,3 60493 23,1 39333 15,0 17,39
KrF 6536 2,5 6143 2,3 7152 2,7 3,84
V 5663 2,2 4855 1,9 9164 3,5 2,70
MDG 10663 4,1 11984 4,6 8515 3,2 4,06
R 11883 4,5 12901 4,9 6656 2,5 4,30
A 10047 3,8 7717 2,9 6414 2,4
SUM 262362 262362 262362
Ap+Sp+SV+MDG+R 68,6 68,1 60,8
Frp+H+V+KrF 27,5 28,9 36,7
Ap+Sp+SV 60,0 58,6 55,0
Ap+SV 34,8 35,6 40,0
Ap+Sp 51,6 50,8 48,2
H+Frp 22,9 24,7 30,5
H+V+KrF 21,2 20,6 25,1
SV+MDG+R 17,1 17,3 12,6
MDG+R 8,6 9,5 5,8
V+KrF 4,6 4,2 6,2

Utgjør 9% av godkjente stemmer i S-2017

Vestlandet

Omfatter Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland

jun.21 % apr.21 % S-2017 % Landstend. jun
Ap 149622 19,8 148602 19,6 170533 22,5 24,01
H 198327 26,2 202148 26,7 208921 27,6 23,77
Frp 95651 12,6 103790 13,7 133180 17,6 10,91
SV 48822 6,5 44249 5,8 39331 5,2 7,47
Sp 130485 17,2 129601 17,1 78214 10,3 17,22
KrF 39501 5,2 42726 5,6 49242 6,5 3,37
V 18464 2,4 17558 2,3 29477 3,9 2,74
MDG 22693 3,0 20219 2,7 21450 2,8 3,43
R 27221 3,6 22565 3,0 11866 1,6 5,53
A 25866 3,4 25194 3,3 14438 1,9
SUM 756652 756652 756652
Ap+Sp+SV+MDG+R 50,1 48,3 42,5
Frp+H+V+KrF 46,5 48,4 55,6
Ap+Sp+SV 43,5 42,6 38,1
Ap+SV 26,2 25,5 27,7
Ap+Sp 37,0 36,8 32,9
H+Frp 38,9 40,4 45,2
H+V+KrF 33,9 34,7 38,0
SV+MDG+R 13,0 11,5 9,6
MDG+R 6,6 5,7 4,4
V+KrF 7,7 8,0 10,4

Utgjør 26% av godkjente stemmer i S-2017

Sørlandet

Omfatter Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark

jun.21 % apr.21 % S-2017 % Landstend. jun
Ap 66539 25,3 58704 22,4 68650 26,1 26,53
H 51848 19,7 66849 25,5 64205 24,4 20,22
Frp 32971 12,6 28926 11,0 44492 16,9 11,26
SV 14887 5,7 13003 5,0 11695 4,5 7,66
Sp 45991 17,5 42580 16,2 24384 9,3 19,46
KrF 21088 8,0 18683 7,1 23924 9,1 3,70
V 4290 1,6 6631 2,5 8366 3,2 2,24
MDG 8680 3,3 7884 3,0 6979 2,7 4,03
R 7066 2,7 8399 3,2 4224 1,6 4,79
A 9238 3,5 10939 4,2 5679 2,2
SUM 262598 262598 262598
Ap+Sp+SV+MDG+R 54,5 49,7 44,1
Frp+H+V+KrF 42,0 46,1 53,7
Ap+Sp+SV 48,5 43,5 39,9
Ap+SV 31,0 27,3 30,6
Ap+Sp 42,9 38,6 35,4
H+Frp 32,3 36,5 41,4
H+V+KrF 29,4 35,1 36,7
SV+MDG+R 11,7 11,2 8,7
MDG+R 6,0 6,2 4,3
V+KrF 9,7 9,6 12,3

Utgjør 9% av godkjente stemmer i S-2017

Innlandet

Omfatter Hedmark, Oppland

jun.21 % apr.21 % S-2017 % Landstend. jun
Ap 61823 29,0 61665 28,9 75521 35,4 22,41
H 24419 11,4 26301 12,3 33633 15,8 18,18
Frp 16298 7,6 17597 8,2 25133 11,8 9,85
SV 14843 7,0 11257 5,3 11115 5,2 8,04
Sp 73740 34,6 75595 35,4 47138 22,1 16,14
KrF 3215 1,5 2490 1,2 4135 1,9 3,27
V 5308 2,5 3701 1,7 5163 2,4 4,49
MDG 3310 1,6 4435 2,1 4550 2,1 2,36
R 5403 2,5 5175 2,4 3070 1,4 4,24
A 4977 2,3 5120 2,4 3878 1,8
SUM 213336 213336 213336
Ap+Sp+SV+MDG+R 74,6 74,1 66,3
Frp+H+V+KrF 23,1 23,5 31,9
Ap+Sp+SV 70,5 69,6 62,7
Ap+SV 35,9 34,2 40,6
Ap+Sp 63,5 64,3 57,5
H+Frp 19,1 20,6 27,5
H+V+KrF 15,4 15,2 20,1
SV+MDG+R 11,0 9,8 8,8
MDG+R 4,1 4,5 3,6
V+KrF 4,0 2,9 4,4

Utgjør 7% av godkjente stemmer i S-2017

Oslofjorden

Omfatter Buskerud, Vestfold, Østfold

jun.21 % apr.21 % S-2017 % Landstend. jun
Ap 124741 28,4 122691 27,9 130577 29,7 26,15
H 100763 22,9 119516 27,2 116851 26,6 21,59
Frp 46581 10,6 49772 11,3 75561 17,2 9,36
SV 28880 6,6 26019 5,9 20907 4,8 8,32
Sp 77607 17,7 62427 14,2 38610 8,8 20,74
KrF 13723 3,1 12453 2,8 15467 3,5 3,73
V 6647 1,5 8725 2,0 14006 3,2 2,07
MDG 12137 2,8 14016 3,2 11876 2,7 3,31
R 16769 3,8 14823 3,4 8013 1,8 5,04
A 11435 2,6 8841 2,0 7415 1,7
SUM 439283 439283 439283
Ap+Sp+SV+MDG+R 59,2 54,6 47,8
Frp+H+V+KrF 38,2 43,4 50,5
Ap+Sp+SV 52,6 48,1 43,3
Ap+SV 35,0 33,9 34,5
Ap+Sp 46,1 42,1 38,5
H+Frp 33,5 38,5 43,8
H+V+KrF 27,6 32,0 33,3
SV+MDG+R 13,2 12,5 9,3
MDG+R 6,6 6,6 4,5
V+KrF 4,6 4,8 6,7

Utgjør 15% av godkjente stemmer i S-2017

Oslogryta

Omfatter Akershus, Oslo

jun.21 % apr.21 % S-2017 % Landstend. jun
Ap 172448 23,7 167778 23,1 199103 27,4 23,71
H 207849 28,6 221915 30,5 208123 28,6 25,01
Frp 54816 7,5 69378 9,5 89973 12,4 9,25
SV 76604 10,5 66685 9,2 53050 7,3 8,69
Sp 61968 8,5 51499 7,1 29701 4,1 21,53
KrF 14182 1,9 10980 1,5 16377 2,3 3,64
V 32843 4,5 38988 5,4 53907 7,4 2,66
MDG 43773 6,0 48159 6,6 35062 4,8 4,04
R 40817 5,6 34234 4,7 30105 4,1 3,27
A 22131 3,0 17815 2,4 12030 1,7
SUM 727431 727431 727431
Ap+Sp+SV+MDG+R 54,4 50,6 47,7
Frp+H+V+KrF 42,6 46,9 50,6
Ap+Sp+SV 42,8 39,3 38,7
Ap+SV 34,2 32,2 34,7
Ap+Sp 32,2 30,1 31,5
H+Frp 36,1 40,0 41,0
H+V+KrF 35,0 37,4 38,3
SV+MDG+R 22,2 20,5 16,3
MDG+R 11,6 11,3 9,0
V+KrF 6,5 6,9 9,7

Utgjør 25% av godkjente stemmer i S-2017

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H