Poll of polls

NRK super: Norstat taus om beregningen

Publisert 15. juni 2021. Sist endret 15. juni 2021.

Fakta om målingen
Norstat for NRK.
OEEV
Ap24,1-0,4-2,2
H23,01,82,6
Frp10,2-0,5-1,4
SV7,80,50,2
Sp17,70,74,2
KrF3,60,6-0,2
V2,7-0,4-1,9
MDG3,7-0,5-0,2
R4,2-1,7-0,5
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 11400 (gir vanlige feilmarginer).

Norstat for NRK – «super» – målinger i alle 19 valgkretser med 600 spurte i hver.

All ære til NRK for initiativet med fire slike «super»målinger: Sum 76 fylkesmålinger med fire tilhørende landstall, samlet 80 målinger fordelt på april, juni, august og september.

Vi viser til:

NRKs reportasje.

Kommentaren fra Lars Nehru Sand.

1) Jon Aabye har på anmodning fra pollofpolls beregnet et lands«resultat» basert på de 19 fylkesmålingene fra Norstat for NRK.

Forutsetningene er at hver valgkrets leverer samme antall godkjente stemmer som (de korrigerte) valgkretsene leverte i 2017.

2) Valg«resultatet» blir da (landstallene fra Norstat for NRK super i parentes):

Ap 24,12 (24,1)

H 22,85 (23,0)

Frp 10,19 (10,2)

SV 7,80 (7,8)

Sp 17,88 (17,7)

KrF 3,56 (3,6)

V 2,65 (2,7)

MDG 3,63 (3,7)

R 4,14 (4,2)

Andre 3,18

3) Vi har i dag spurt Norstat om byrået i beregningen av lands«resultatet» har brukt valgkretsenes 2017-stemmetall eller antatte 2021-stemmetall.

4) Svaret fra Norstat, ved Mads Motrøen som er byråets ansvarlige for politiske målinger, er:

«Modeller og beregninger som ligger til grunn for presentasjon av resultatene i våre politiske målinger er en del av Norstats kjernevirksomhet, og er informasjon vi ikke ønsker å offentliggjøre på nåværende tidspunkt.»

5) Det er vanskelig å forstå denne tausheten. En vanlig lands- eller fylkesmåling er summen av endringene mot 2017 i henhold til overgangsmatrisen. I «super» har Norstat for NRK 19 fylkesmålinger. Da må landstallet på en eller annen måte være summen av fylkene.

6) Spørsmålet om byråets grunnlag for lands«resultatet» er (antatte) stemmetall i 2021 eller 2017 eller en annen beregning, burde være trivielt. At dette er en forretningshemmelighet for byrået til landets største mediebedrift NRK, er overraskende.

7) Norstat for NRK vil med i alt 80 målinger slå tungt inn i den samlete mediedekningen av folkestyrets kjerne – stortingsvalget.

Åpenhet om hvordan Norstat slutter fra 19 fylkesmålinger til det antatte lands«resultatet», burde være en selvfølge.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode