Poll of polls

Avvik fylkes- vs landsmålinger – ?

Publisert 5. juni 2021. Sist endret 5. juni 2021.

1) Er det så langt i år systematiske avvik mellom fylkes- og landsmålingene?

2) I vinter var det i lys av landsmålingene et tema om Sp kunne slå Ap. Basert på fylkesmålingene, har Ap ikke vært truet av Sp.

a. Arbeiderpartiets svakeste notering iht fylkesmålingene var 21,8 den 23. februar og 27. mars.

b. Senterpartiets sterkeste notering iht fylkesmålingene var 18,5 den 17. mars.

3) Blokkforskjellen – Ap+Sp+SV+MDG+R vs Frp+H+KrF+V – i rullerende snitt landsmålinger ved utgangen av hver måned i år (i parentes blokkforskjellen fylkesmålingene ved utgangen av hver måned, gitt samme antall stemmer i valgkretsene som i 2017):

a. Januar: 17,1 (12,9)

b. Februar: 16,1 (13,4)

c. Mars: 17,1 (12,9)

d. April: 17,9 (12,8)

e. Mai: 17,0 (14,8)

4) Norstat i april:

a. Blokkforskjell NRK super opptatt 7–20. april: 55,6 vs 42,1 = 13,5. Denne beregningen bygger på summen av målinger i alle 19 valgkretser.

b. Blokkforskjell landsmåling Norstat/VL opptatt 20–24. april: 58,1 vs 38,7 = 19,4.

c. Blokkforskjell landsmåling Norstat/NRK/Aftp opptatt 27. april–3. mai: 57,8 vs 39,7 = 18,1.

d. Det er ikke enkelt å samordne blokkforskjellen hos Norstat/NRK super med Norstats vanlige landsmålinger i omtrent samme periode.

5) NRK super i juni:

a. NRK opplyste 2. juni at ny «super»-måling blir publisert «neste uke».

b. Norstats tre siste landsmålinger har i snitt blokkforskjell 18,4 pp.

i. Norstat/DN 20–24. mai – 17,9.

ii. Norstat/VL 18-25. mai – 16,3

iii. Norstat/NRK/Aftp 25–31. mai – 20,9

iv. Snitt 18,4.

c. Hvis blokkforskjellen hos Norstat/NRK super i juni avviker markert fra snittet av Norstats landsmålinger ultimo mai, bør Norstat redegjøre for om det kan være skjevheter mellom byråets beregninger bygget på fylkesmålinger vs landsmålinger.

6) I mai og primo juni er det publisert målinger i åtte fylker som dekker 50,1 pst av stemmene i valget 2017 – Finnmark, Sogn og Fjordane, Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal, Hordaland, Oslo, Akershus.

a. I tabellen er summen av disse åtte målingene sammenholdt med summen av målingene i de samme åtte fylkene hos NRK super i april.

b. Ap hadde 22,8 i summen av disse fylkene hos NRK mot 24,0 i målingene i mai.

c. Rødt har hatt sterke tall på noen landsmålinger, men fremgangen fra NRK super til summen av fylkesmålingene i mai, er marginal.

d. Partienes landstendens med vår beregningsmåte iht disse åtte målingene gir blokkforskjell 14,9 pp.

7) Problemer ved beregninger bygget på fylkesmålinger:

a. Disse har i hovedsak færre spurte enn landsmålingene (ofte 600 eller 800).

b. Fylkesmålingene er tatt opp til ulik tid (bortsett fra NRK super).

c. Vår omregning til et «landsresultat» basert på at valgkretsene leverer samme antall stemmer som i 2017 kan bli upresis fordi vektingen mellom fylkene kan ha endret seg, bl.a. kan store fylker i Sør-Norge få en (marginalt) større andel av stemmene i 2021 enn i 2017.

8) Tross disse svakhetene ved beregninger av et «landsresultat» bygget på fylkesmålinger, kan det så langt synes å være en uforklart forskjell mellom fylkes- og landsmålingene. Vi hører gjerne fra lesere som har synspunkter på mulige årsaker til dette.

Fylkesmålinger mai/juni: Finnmark, Sogn og Fj, Oppland, Oslo, Hedmark, Hordaland, Møre og R, Ahus

Dekker 50 pst av stemmene i stv 2017. Forutsatt samme antall stemmer i fylkene som I 2017.

mai/juni % NRK super % S-2017 % Landstend.
Ap 356541 24,0 338608 22,8 401257 27,0 24,32
H 379855 25,6 377961 25,4 384076 25,9 24,76
Frp 136606 9,2 154107 10,4 205829 13,9 10,08
SV 122657 8,3 112687 7,6 97038 6,5 7,61
Sp 234030 15,8 236513 15,9 141946 9,6 17,01
KrF 44066 3,0 42116 2,8 49470 3,3 3,74
V 49456 3,3 57952 3,9 81330 5,5 2,66
MDG 68828 4,6 66270 4,5 55454 3,7 4,02
R 61386 4,1 58086 3,9 42748 2,9 3,46
A 31795 2,1 40920 2,8 26072 1,8
Sum 1485220 1485220 1485220
Ap+Sp+SV+MDG+R 56,8 54,7 49,7
H+Frp+V+KrF 41,1 42,6 48,5
Ap+Sp+SV 48,0 46,3 43,1
Ap+SV 32,3 30,4 33,6
Ap+Sp 39,8 38,7 36,6
H+Frp 34,8 35,8 39,7
H+V+KrF 31,9 32,2 34,7
SV+MDG+R 17,0 16,0 13,1
MDG+R 8,8 8,4 6,6
V+KrF 6,3 6,7 8,8

Johan Giertsen

Del på Facebook