Poll of polls

Fylkesmålingene vs NRK super – II

Publisert 30. mai 2021. Sist endret 30. mai 2021.

1) NRK hadde sin supermåling i april med 600 spurte i alle 19 valgkretser. Tabellen viser partienes oppslutning i summen av de syv valgkrets-målingene som er publisert i mai 2021, sammenlignet med summen av disse syv valgkretsene i NRK super.

2) Vi ser at Ap hadde 23,2 pst samlet i disse syv fylkene hos NRK mot 24,2 pst i de samme syv fylkene iht målingene i mai. Vi forutsetter at fylkene leverer samme antall godkjente stemmer som i 2017.

3) I fylker som i mai har hatt to målinger (Sogn og Fj, Hordaland) er den sist publiserte lagt til grunn.

4) Andre partier i pluss mot NRK super er Høyre, SV, MDG, Rødt.

5) Merk at målingene i Oslo og Hordaland veier uforholdsmessig tungt i denne beregningen.

6) Tusen takk til Jon Aabye for tabellen.

Fylkesmålinger etter NRK super: Finnmark, Sogn og Fjordane, Oppland, Oslo, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal

Dekker 38% av stemmene i 2017

apr/mai %-vis NRK super %-vis S-2017 %-vis Landstend.
Ap 271864 24,2 261137 23,2 306243 27,2 24,30
H 259145 23,0 251125 22,3 273038 24,3 23,77
Frp 95168 8,5 114831 10,2 150893 13,4 9,58
SV 104280 9,3 86383 7,7 78040 6,9 8,04
Sp 194754 17,3 203002 18,0 120023 10,7 16,75
KrF 37580 3,3 40314 3,6 40936 3,6 3,86
V 33602 3,0 42458 3,8 58356 5,2 2,52
MDG 54055 4,8 50416 4,5 42245 3,8 4,15
R 50936 4,5 43673 3,9 35726 3,2 3,44
A 23506 2,1 31551 2,8 19390 1,7
Sum 1124890 1124890 1124890
Ap+Sp+SV+MDG+R 60,1 57,3 51,8
H+Frp+V+KrF 37,8 39,9 46,5
Ap+Sp+SV 50,8 48,9 44,8
Ap+SV 33,4 30,9 34,2
Ap+Sp 41,5 41,3 37,9
H+Frp 31,5 32,5 37,7
H+V+KrF 29,4 29,7 33,1
SV+MDG+R 18,6 16,0 13,9
MDG+R 9,3 8,4 6,9
V+KrF 6,3 7,4 8,8

Johan Giertsen

Del på Facebook