Poll of polls

Samlematrisen: «Valgdeltakelsen» stiger

Publisert 29. mai 2021. Sist endret 29. mai 2021.

1) Vi legger nå frem samlematrisen for mai, som er snittet av bakgrunnstallene i fem av denne månedens ni nasjonale stortingsmålinger.

2) Tusen takk til oppdragsgivere for målinger som gir oss innsyn i bakgrunnstall til bruk i denne samlematrisen, og tusen takk til Gabriel Steinsbekk som treffsikkert analyserer velgernes vandringer. Teksten i denne kommentaren skal i all hovedsak krediteres Gabriel.

3) Snitt alle ni landsmålinger i mai (snitt alle åtte landsmålinger i april):

a. Ap 24,0 (23,6)

b. H 22,6 (23,5)

c. Frp 10,3 (9,9)

d. SV 8,0 (8,0)

e. Sp 16,5 (17,5)

f. KrF 3,8 (3,4)

g. V 3,3 (2,9)

h. MDG 4,1 (4,3)

i. R 4,3 (4,2)

4) Snitt barometertall i fem landsmålinger i mai der vi kjenner bakgrunnstallene (snitt barometertall i landsmålingene i april der vi kjenner bakgrunnstallene):

a. Ap 24,0 (24,0)

b. H 21,8 (23,6)

c. Frp 11,0 (9,9)

d. Sp 16,6 (17,2)

e. SV 7,9 (7,8)

f. KrF 3,7 (3,3)

g. V 3,2 (3,1)

h. MDG 4,7 (4,4)

i. R 4,2 (4,0)

j. Lojalitet og andre bakgrunnstall må sees i lys av barometertallene, f.eks. må Frp sin lojalitet mv. i samlematrisen sees i lys av at partiet scoret marginalt bedre i målinger der vi kjenner bakgrunnstallene, sammenlignet med alle målingene i mai.

5) Størst oppgang i lojalitet i mai har Frp med +5,3 prosentpoeng og KrF med +3,5 prosentpoeng. Størst nedgang har Rødt med -7,5 prosentpoeng og Høyre med -3,3 prosentpoeng.

6) Overgangene mellom blokkene er tilnærmet lik som i april, men det har skjedd et skifte til at Høyre er det partiet på borgerlig side som taper flest velgere til rødgrønn side, ikke Frp. Solberg taper 14.000 flere til de rødgrønne enn i april, mens Listhaug taper 19.000 færre.

7) Solberg taper 7.000 flere velgere til Vedum og henter 6.000 færre fra Listhaug enn i april.

8) Listhaug tjener på sin side godt på økt lojalitet (Frp holder på i overkant av 20.000 flere av sine 2017-velgere enn i april). Det betyr at tapet til både Høyre og Sp er mindre enn forrige måned. Overgangene fra Frp til «andre» ser ut til å holde seg stabilt på i overkant av 20.000 velgere = nesten ett prosentpoeng.

9) Overgangene mellom Ap og Sp har falt med 7.000 (til 44.000 i Støres disfavør), men dette er fremdeles den største enkeltovergangen mellom partiene.

10) MDG er partiet som igjen er mest avhengig av velgerne som ikke stemte i 2017. Holdes disse utenfor beregningen, faller partiet ett prosentpoeng til 3,7 (i målingene der vi kjenner bakgrunnstallene). Bastholm henter 70 % av sine nye velgere fra velgere som ikke stemte i 2017.

11) Senterpartiet står for nøyaktig to-tredjedeler av netto velgerovergangen mellom blokkene denne måneden (66 %). I april var andelen 65 %.

12) Netto overganger fra sum Frp+H til Sp er i mai 73.000 (= ca 2,5 pp) mot 80.000 i april. Denne lekkasjen fra Frp og Høyre er den mest markante blokkovergangen.

13) «Valgdeltakelsen» for samlematrisen i mai er opp nesten 3 prosentpoeng fra april til 76,2 %. Fordi dette er den første valgkampen med samlematriser, er det vanskelig å si om dette kun er et utslag av naturlig variasjon eller om det kan tenkes at velgerne i større grad har en partipreferanse nå når landsmøte-sesongen snart er over.

Snitt av fem målinger i mai der PoP kjenner bakgrunnstallene

Ap 24,0
H 21,8
Frp 11,0
Sp 16,6
SV 7,9
KrF 3,7
V 3,2
MDG 4,7
R 4,2

Lojalitet mot stv 2017

Mai April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Jan etter Frexit Jan før Frexit Desember November
Ap 63,3 61,9 60,0 58,8 58,3 57,8 57,9 57,9 59,4 64,8 64,5 68,6 69,1 65,2 66,8 72,7 67,7 62,3 63,6
H 64,0 67,3 65,8 68,5 69,2 65,6 66,9 70,0 72,1 72,3 70,4 73,3 73,6 58,7 59,7 61,8 65,3 67 65,3
Frp 55,9 50,6 47,6 41,3 51,1 56,0 62,9 64,5 63,4 58,9 60,3 53,0 59,0 63,9 68,3 68,5 59 56,9 54,5
Sp 78,5 77,8 77,8 78,1 84,6 84,1 83,0 79,1 75,4 77,9 79,2 74,6 78,4 81,0 79,8 76,3 82,8 82,5 85,1
SV 67,5 65,0 69,7 70,2 71,6 68,3 68,6 65,6 71,8 67,1 70,0 66,7 71,0 69,3 69,4 70 64,4 67,1 65,4
KrF 62,2 58,7 56,9 59,6 56,4 59,6 67,7 56,4 64,8 64,0 64,9 61,9 66,1 61,7 69,8 59,4 54,6 56,5 61,2
V 40,7 40,6 35,8 39,7 32,1 42,8 43,1 36,1 44,1 37,3 40,3 38,0 40,1 39,4 47,3 38,4 37,9 39,8 39,1
MDG 56,0 57,1 58,1 63,4 54,8 59,2 63,8 57,4 61,9 61,6 69,9 65,9 57,9 66,7 65,5 63,8 65,8 63,1 68,8
R 63,3 70,8 74,7 74,6 70,3 81,8 66,9 80,6 76,3 68,9 74,0 76,2 73,7 68,6 76,1 71 72 73,5 73,5

Overganger mellom partiene, prosent

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke sist
Ap 63,3 4,1 1,2 4,4 9,7 4,8 3,5 3,6 4,7 4,0 11,4
H 2,7 64,0 7,8 1,2 0,6 3,9 8,4 1,5 2,3 0,0 9,3
Frp 0,3 2,8 55,9 1,6 0,0 1,2 0,9 0,9 0,0 2,6 4,2
Sp 7,2 6,2 8,2 78,5 1,5 6,4 6,4 5,0 2,6 12,8 8,7
SV 5,0 0,7 0,0 0,4 67,5 0,4 4,5 7,4 12,5 9,3 4,1
KrF 0,2 1,0 0,0 0,4 0,3 62,2 0,9 0,5 0,0 4,7 1,7
V 0,7 1,2 0,9 0,7 0,2 0,5 40,7 0,8 0,5 0,0 2,1
MDG 1,3 0,7 0,7 0,4 3,9 0,3 4,9 56,0 3,1 4,0 5,4
R 2,0 0,4 1,2 1,5 8,1 0,0 3,3 4,1 63,3 5,3 2,6
Andre 1,4 0,7 5,1 0,8 0,3 2,2 1,9 2,2 2,2 37,1 1,3
Gjerdesittere 16,1 18,5 19,4 9,9 7,9 18,0 24,7 20,9 8,7 20,3 49,1

Netto overganger mellom partiene, hele tusen

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap -9 000 -3 000 44 000 23 000 -4 000 1 000 7 000 13 000 9 000
H 9 000 -15 000 42 000 4 000 3 000 -2 000 3 000 1 000 5 000
Frp 3 000 15 000 31 000 0 -1 000 3 000 2 000 5 000 21 000
Sp -44 000 -42 000 -31 000 -2 000 -7 000 -6 000 -4 000 3 000 -5 000
SV -23 000 -4 000 0 2 000 0 -5 000 0 5 000 -4 000
KrF 4 000 -3 000 1 000 7 000 0 -1 000 0 0 0
V -1 000 2 000 -3 000 6 000 5 000 1 000 5 000 4 000 2 000
MDG -7 000 -3 000 -2 000 4 000 0 0 -5 000 2 000 0
R -13 000 -1 000 -5 000 -3 000 -5 000 0 -4 000 -2 000 -1 000
Andre -9 000 -5 000 -21 000 5 000 4 000 0 -2 000 0 1 000
Gjerdesittere -129 000 -136 000 -86 000 -30 000 -14 000 -22 000 -32 000 -20 000 -6 000 -11 000
Stemte ikke sist 96 000 78 000 36 000 73 000 34 000 14 000 17 000 45 000 22 000 11 000
Total -114 000 -108 000 -129 000 181 000 49 000 -16 000 -36 000 36 000 50 000 27 000

Netto overganger borgerlige vs opposisjonen

Fra Høyre -59 000
Fra Frp -41 000
Fra KrF -11 000
Fra V -19 000
SUM -130 000
Til Ap 15 000
Til Sp 86 000
Til SV 9 000
Til MDG 10 000
Til R 10 000
SUM 130 000

Arbeiderpartiets netto henting av borgerlige 2017-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus i mai betyr at brgl da var i pluss

Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Ap fra H 9 000 5 000 -7 000 -6 000 -15 000 1 000 -8 000 -11 000 -12 000 2 000 6 000 -11 000 0 7 000 16 000 1 000 31 000 13 000 13 000
Ap fra F+H+K+V 15 000 12 000 4 000 -7 000 -1 000 18 000 -2 000 -13 000 -7 000 17 000 15 000 -2 000 14 000 26 000 19 000 16 000 53 000 27 000 24 000

Senterpartiets netto henting av Arbeiderpartiets 2017-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall

Mai-21 apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Sp fra Ap 44 000 51 000 67 000 69 000 70 000 85 000 71 000 54 000 38 000 23 000 23 000 17 000 29 000 43 000 46 000 28 000 49 000 60 000 68 000

Johan Giertsen

Del på Facebook