Poll of polls

Innlandet normaliseres

Publisert 14. mai 2021. Sist endret 14. mai 2021.

1) Tabellen angir sum Hedmark og Oppland. Beregningene bygget på målinger i 2021 forutsetter at disse to valgkretsene leverer samme antall godkjente stemmer som i 2017, i Oppland korrigert for at Lunner og Jevnaker er overført til Akershus og Buskerud.

2) Sammenlignes mai 2021 med januar 2021, er det pluss for Ap, Høyre, Frp, KrF og gruppen "andre". Endringene fra januar til mai 2021 for Ap og Sp peker på at Innlandet går mot normalisering.

3) Basert på målingene i mai, vinner Arbeiderpartiet to distriktsmandater i både Hedmark og Oppland. Senterpartiet vinner to i Oppland og tre i Hedmark. Høyre vinner ett i begge. Kampen om det sjette og siste distriktsmandastet i Hedmark er skarp mellom Ap og Sp, etter målingen i mai vinner Sp dette med en hårfin margin på 0,6 pp til Ap.

4) Vår beregning iht. publiserte måling i hver valgkrets gir f.t. Fremskrittspartiet utjevningsmandatet i både Hedmark og Oppland. Slår det til, blir Carl I. Hagen valgt.

5) Takk til Jon Aabye for tabellen.

Sum Hedmark og Oppland

mai.21 % apr.21 % jan.21 % S-2017 %
Ap 66030 31,0 61665 28,9 51968 24,4 75521 35,4
H 30736 14,4 26301 12,3 28792 13,5 33633 15,8
Frp 17092 8,0 17597 8,2 13291 6,2 25133 11,8
SV 12626 5,9 11256 5,3 13575 6,4 11115 5,2
Sp 65723 30,8 75595 35,4 82779 38,8 47138 22,1
KrF 3745 1,8 2490 1,2 2704 1,3 4135 1,9
V 2490 1,2 3701 1,7 4137 1,9 5163 2,4
MDG 4370 2,0 4435 2,1 6396 3,0 4550 2,1
R 5205 2,4 5175 2,4 5264 2,5 3070 1,4
A 5319 2,5 5121 2,4 4430 2,1 3878 1,8
SUM 213336 213336 213336 213336
Stio/HA/GD NRK/Norstat Stio/HA/GD
Ap+Sp+SV+MDG+R 72,2 74,1 75,0 66,3
Frp+H+V+KrF 25,3 23,5 22,9 31,9
Ap+Sp+SV 67,7 69,6 69,5 62,7
Ap+SV 36,9 34,2 30,7 40,6
Ap+Sp 61,8 64,3 63,2 57,5
H+Frp 22,4 20,6 19,7 27,5
H+V+KrF 17,3 15,2 16,7 20,1
SV+MDG+R 10,4 9,8 11,8 8,8
MDG+R 4,5 4,5 5,5 3,6
V+KrF 2,9 2,9 3,2 4,4

Oppland fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 3 5 5 4 4 1 2 2 2 1 2 1
S2005 4 5 5 5 5 1 2 2 2 1 2 1
S2009 3 5 5 4 4 1 2 2 2 1 2 1
S2013 3 4 4 4 5 1 2 2 3 2 3 2
S2017 2 4 4 4 5 1 2 2 3 2 3 2
S2021 2 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / GD 19/21 2 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1
Norstat / NRK 16/21 2 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / GD 3/21 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / Høyre 45/20 2 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / GD 37/20 2 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / GD 23/20 2 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / GD 5/20 2 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
MI / GD 49/17 2 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
MI / GD 36/17 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
MI / GD 34/17 2 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
InFact / VG 34/17 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
InFact / NRK / OA / Gld / Østl 34/17 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
InFact / NRK / OA / Gld / Østl 27/17 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
Respons / Høyre 26/17 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
MI / GD 25/17 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
InFact / NRK / OA / Gld / Østl 20/17 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
MI / GD 13/17 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
MI / GD 4/17 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
MI / GD 44/16 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
MI / GD 21/16 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
MI / GD 48/14 4 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
MI / GD 21/14 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
MI / GD 36/13 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / OA 35/13 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
InFact / H / KrF / V / Frp 35/13 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
MI / GD 34/13 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
MI / GD 23/13 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / OA 22/13 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
MI / GD 10/13 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / OA 6/13 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
MI / GD 40/12 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / OA 36/12 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / OA 23/12 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
MI / GD 22/12 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
MI / GD 6/12 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / OA 1/12 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
MI / GD 6/11 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
MI / GD 24/10 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
MI / GD 6/10 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 Sentio / Høyre 45/20 Sentio / GD 3/21 Norstat / NRK 16/21 Sentio / GD 19/21
Ap 50,3 52,0 35,0 28,5 21,9 29,6 31,7
Høyre 16,3 18,5 12,5 13,2 15,1 14,2 14,3
Frp 0,7 2,6 8,6 12,4 5,0 7,5 8,6
SV 3,7 3,7 5,6 5,3 7,7 4,1 6,4
Sp 16,6 0,0 26,0 29,6 38,0 34,9 30,7
KrF 7,2 6,6 1,6 1,2 1,0 0,9 0,9
Venstre 3,8 0,0 2,4 2,5 2,1 1,2 0,9
MDG 0,0 0,0 2,3 3,1 3,8 2,4 1,3
Rødt 0,0 0,3 3,6 2,8 2,2 2,8 2,6
Andre 1,5 16,4 2,5 1,3 3,2 2,4 2,6
R+SV+Ap+Sp 70,6 56,0 70,2 66,2 69,8 71,4 71,4
Frp+H+KrF+V 27,9 27,6 25,0 29,3 23,2 23,8 24,7
Sp+KrF+V 27,6 6,6 29,9 33,3 41,1 37,0 32,5
| Last ned

Hedmark fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 3 5 6 5 5 1 2 3 2 2 3 1
S2005 4 6 6 5 5 1 2 2 2 1 2 1
S2009 4 6 6 5 5 1 2 2 2 1 2 1
S2013 3 5 5 4 4 1 2 2 2 1 2 1
S2017 2 5 5 4 4 1 2 2 2 1 2 1
S2021 3 5 5 5 5 1 2 2 2 1 2 1
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / HA 19/21 2 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
Norstat / NRK 16/21 2 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / HA 3/21 2 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / Høyre 45/20 2 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / HA 37/20 2 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / Sentio 6/20 2 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / HA 51/19 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / HA 35/17 2 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
InFact / VG 34/17 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
InFact / NRK / OA / Gld / Østl 34/17 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
InFact / NRK / OA / Gld / Østl 27/17 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
Respons / Høyre 26/17 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / HA 22/17 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
InFact / NRK / OA / Gld / Østl 20/17 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / HA 2/17 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / HA 36/13 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / HA 22/13 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / HA 6/13 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / HA 44/12 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / HA 36/12 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / Høyre 23/12 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 Sentio / Høyre 45/20 Sentio / HA 3/21 Norstat / NRK 16/21 Sentio / HA 19/21
Ap 54,9 56,0 33,1 23,2 26,5 28,3 30,3
Høyre 15,4 17,6 10,6 12,0 12,1 10,7 14,5
Frp 0,0 2,3 8,4 10,0 7,3 8,9 7,5
SV 6,6 7,8 6,9 8,0 5,2 6,3 5,5
Sp 13,9 0,0 28,0 36,3 39,5 35,9 30,9
KrF 4,4 0,0 1,6 1,8 1,5 1,4 2,5
Venstre 1,9 0,0 2,3 2,5 1,8 2,2 1,4
MDG 0,0 0,0 2,1 3,4 2,3 1,8 2,7
Rødt 0,0 0,3 3,4 1,0 2,7 2,1 2,3
Andre 2,9 16,0 3,6 1,8 1,0 2,4 2,4
R+SV+Ap+Sp 75,4 64,1 71,4 68,5 73,9 72,6 69,0
Frp+H+KrF+V 21,7 19,8 22,9 26,3 22,7 23,2 25,9
Sp+KrF+V 20,3 0,0 32,0 40,6 42,8 39,5 34,8
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner