Poll of polls

VG: Sp+Frp+KrF+Demokratene +8,3

Publisert 11. mai 2021. Sist endret 11. mai 2021.

Fakta om målingen
Respons for VG.
OEEV
Ap21,5-3,9-4,8
H22,0-4,61,6
Frp10,82,5-0,8
SV8,00,30,4
Sp18,34,34,8
KrF4,10,90,3
V3,60,4-1,0
MDG4,2-0,20,3
R4,0-0,8-0,7
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1001 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – Respons for VG – opptatt 5–10 mai 2021. (LENKE )

Tusen takk til kommentator Tone Sofie Aglen for innsyn i bakgrunnstall.

1) Målingen (april fra samme kilde):

a. H 22,0 (26,6)

b. Ap 21,5 (25,4)

c. Sp 18,3 (14,0)

d. Frp 10,8 (8,3)

e. SV 8,0 (7,7)

f. MDG 4,2 (4,4)

g. KrF 4,1 (3,2)

h. R 4,0 (4,8)

i. V 3,6 (3,2)

j. Demokratene 1,8 (1,2)

k. Liberalistene 0,4 (0,3)

l. Sentrum 0,3 (0,3)

m. Industri- og næringspartiet 0,3

n. Pensjonistpartiet 0,3

o. Partiet De Kristne 0,2 (0,2)

p. Kystpartiet 0,2

2) Senterpartiet (+4,3) og Fremskrittspartiet (+2,5) og Demokratene (+0,6) er samlet opp +7,4 pp. KrF har +0,9 pp, og passerer sperregrensen. Sum vekst for disse fire partiene – der tre har stått eller står sterkt på Sørlandet (Frp+KrF+Demokratene) – er +8,3 pp.

3) Lojalitet mot stv 2017 (april i parentes):

a. R 73 (88)

b. SV 62 (72)

c. Ap 58 (66)

d. Sp 80 (69)

e. V 44 (49)

f. KrF 70 (62)

g. H 66 (71)

h. Frp 48 (43)

i. MDG 41 (60)

4) Brutto lekkasje til Senterpartiet i prosent av egne 2017-velgere (april):

a. R 0 (0)

b. SV 1 (2)

c. Ap 10 (8)

d. V 4 (2)

e. KrF 2 (2)

f. H 6 (3)

g. Frp 9 (6)

h. MDG 2 (0)

5) Mai-målingen uten velgere som ikke stemte i 2017 (barometertall i parentes):

a. R 3,9 (4,0)

b. SV 7,9 (8,0)

c. Ap 22,6 (21,5)

d. Sp 17,3 (18,3)

e. V 3,3 (3,6)

f. KrF 4,1 (4,1)

g. H 23,0 (22,0)

h. Frp 10,7 (10,8)

i. MDG 3,7 (4,2)

6) Mai – uvektet, før politisk vekting:

a. R 5,7

b. SV 9,2

c. Ap 16,6

d. Sp 20,8

e. V 4,0

f. KrF 5,0

g. H 22,7

h. Frp 8,3

i. MDG 5,0

7) Prosentandel av egne 2017-velgere på gjerdet = «ikke sikker» (april i parentes):

a. R 6 (0)

b. SV 7 (13)

c. Ap 19 (16)

d. Sp 8 (19)

e. V 25 (18)

f. KrF 19 (13)

g. H 18 (18)

h. Frp 18 (23)

i. MDG 34 (9)

8) Annet:

a. Ap taper ca. 20.000 flere velgere til Sp i mai enn april. Støre taper 10.000 velgere til Venstre i stedet for å hente 5.000 som i april, og taper 14.000 til MDG (null i april). Ap har flere velgere på gjerdet i mai enn april.

b. Den største forskjellen for Høyre er velgerne som ikke stemte i 2017 med en negativ sving svarende til rundt 90.000 velgere = 3 pp. Høyres utveksling mot konkurrentene er svekket; taper 14.000 flere til Sp, hentingen fra Venstre er ned fra 16.000 til 3.000. Hentingen fra Frp er ned 4.000. Høyre er i netto minus mot Ap, som i april. Fall i Høyres attraktivitet blant velgere som ikke stemte i 2017, har vi nå sett på flere målinger.

c. Vedum henter 44.000 flere velgere fra Ap+H+Frp sammenlignet med april, og henter netto 75.000 flere hjemmesittere.

d. Også for Frp er velgere som ikke stemte i 2017 den største endringen fra april til mai, men da i pluss-retning. Frp går fra et netto minus på 89.000 i denne gruppen til et netto minus på 31.000.

9) Takk til Gabriel Steinsbekk for beregningene i pkt 5 og 6 og observasjonene i pkt. 8.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger