Poll of polls

Fylkesmålingene vs NRK super

Publisert 10. mai 2021. Sist endret 10. mai 2021.

Fire fylkesmålinger er publisert etter at NRK/Norstat hadde sin «supermåling» i april i alle 19 valgkretser – Finnmark, Sogn og Fjordane, Oppland, Oslo. Disse fire fylkene leverte 566.685 godkjente stemmer i 2017 = 19,4 pst av 2.926.843 godkjente stemmer i 2017.

Beregningene i det følgende forutsetter at valgkretsene leverer samme antall godkjente stemmer som i 2017.

1) Sum partienes oppslutning i disse fire fylkene iht disse fire fylkesmålingene (sum oppslutning i disse fire fylkene iht NRKs «supermålinger»):

a. Ap 25,8 (25,0)

b. H 22,4 (21,6)

c. Frp 6,1 (8,1)

d. SV 11,6 (8,8)

e. Sp 14,5 (16,0)

f. KrF 2,2 (2,2)

g. V 3,9 (4,6)

h. MDG 5,5 (6,5)

i. R 5,9 (4,6)

j. Andre 2,0 (2,6)

k. SV er vinneren i denne beregningen, skyldes først og fremst sterke tall i Oslo.

2) Landstendens med vår beregningsmåte iht summen av de fire fylkesmålingene opptatt etter NRKs «supermålinger»:

a. Ap 24,1

b. H 24,4

c. Frp 8,8

d. SV 8,9

e. Sp 15,9

f. KrF 3,9

g. V 2,6

h. MDG 3,8

i. R 3,1

j. MDG og Rødt hadde målinger i Oslo på 7,5 og 7,2. Skal MDG+R over sperren, bør særlig MDG heve nivået i hovedstaden.

3) «Landsresultatet» hvis siste måling i alle 19 valgkretser blir resultatet i kretsene (nivåene 1. april 2021):

a. Ap 23,5 (21,9)

b. H 24,9 (25,1)

c. Frp 10,7 (10,4)

d. SV 7,6 (6,9)

e. Sp 16,7 (18,2)

f. KrF 3,3 (3,3)

g. V 2,8 (3,3)

h. MDG 3,7 (3,8)

i. R 4,1 (4,3)

4) Takk til Jon Aabye for beregningene.

Johan Giertsen

Del på Facebook