Poll of polls

Alta ut av Finnmark?

Publisert 6. mai 2021. Sist endret 6. mai 2021.

1) Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre antyder i Dagbladet at en eventuell ny regjering kan komme til å akseptere at Alta kommune flyttes til Troms dersom sammenslåingen av Troms og Finnmark reverseres. Han «vil ikke utelukke at Alta kan bli en del av Troms fylke etter valget».

2) Skulle Alta gå til til Troms, er det mulig at de to andre kommunene i Alta-regionen – Kautokeino og Loppa – ønsker å bli med.

3) Troms og Finnmark er f.t. ulike valgkretser med hhv seks og fem stortingsmandater.

4) Hvis Alta overføres til Troms, vil Finnmark miste ett mandat, og Troms får ett mandat i pluss.

5) Hvis både Alta, Kautokeino og Loppa overføres til Troms, vil Finnmark miste to mandater. Troms og Akershus vil begge få ett ekstra mandat. Nord-Norge kan da i ytterste konsekvens miste ett mandat, som tilfaller Akershus.

6) Skulle det skje vil Finnmark bli representert i landets nasjonalforsamling med to distriktsmandater og ett utjevningsmandat. Overføres Kautokeino til Troms, blir Finnmark i areal mindre enn både Troms og Nordland.

7) Etter gjeldende valglov § 11-3 foretas ny fordeling av mandatene hvert åttende år. Valglovutvalget foreslår i NOU 2020: 6 kap. 5.3.2.3 [5.3.2.3] at ny fordeling skal foretas hvert fjerde år, se forslaget til ny § 11-3.

8) Tusen takk til Gabriel Steinsbekk som har beregnet konsekvensene av at Alta og eventuelt Kautokeino og Loppa overføres til Troms.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om valgsystem

Vis alle artikler om valgsystem

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner