Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Samlematrisen: neglebiting i MDG og R

Publisert 1. mai 2021. Sist endret 1. mai 2021.

1) Vi legger med dette frem samlematrisen for april, som bygger på snittet av bakgrunnstallene i åtte landsmålinger publisert fra 31. mars til 29. april 2021.

2) Tusen takk til Gabriel Steinsbekk som utarbeider samlematrisen. Observasjonene og teksten i det følgende skal krediteres Gabriel.

3) Snittet av barometertallene i april har størst pluss for Ap og størst minus for Sp. Blokkstillingen er stort sett uendret mot mars.

4) Ap taper 16.000 færre til Sp enn i mars, eller ca. 0,5 prosentpoeng. I tillegg har Støre snudd -7.000 til +5.000 mot Solberg.

5) Sp henter da 0,5 prosentpoeng mindre fra Ap, og henter 38.000 færre fra H+Frp (hhv. 16 000 og 22 000 færre) mot mars. Vedum henter også 20.000 færre av hjemmesitterne i 2017.

6) Solberg henter også 20.000 færre blant 2017-hjemmesitterne enn i mars. Høyre henter også mindre fra Venstre, og i tillegg kommer den negative svingen på 12.000 mot Ap. Samtidig har Høyres henting fra Frp økt med 13.000 velgere netto. Høyres tap til den rødgrønne blokken er med andre ord uendret, men har tatt et lite skift mot Ap, selv om lekkasjen til Vedum fortsatt er klart størst.

7) Listhaugs mindre tap til Vedum spises opp av økt tap til H og lavere henting av hjemmesittere. Det er verdt å merke seg at Frp for april har et større tap til MDG enn til summen av Ap og KrF. Dette er helt nytt. Tapet til Andre fortsetter, og ser ut til å ha stabilisert seg på i underkant av ett prosentpoeng.

8) MDGs framgang kommer av økt henting fra V og Frp og litt flere tidligere hjemmesittere enn i mars. Samtidig er lojaliteten tilnærmet uendret (-1 pp).

9) Noe som kan se ut som en inkurie er at Rødt henter 8.000 færre fra SV, men 6.000 (opp fra 1000 i mars) fra Venstre. Det må her tas med forbehold, fordi Ipsos-målingen for Dagbladet drar mesteparten av denne overgangen. Venstre mistet der 20 pst brutto til Rødt.

10) Blokkovergangene fra borgerlige til opposisjonen har gått ned med ca. 0,5 prosentpoeng (-17.000 velgere) fra mars til april, og er nå 138.000. Grunnen til at borgerlige side likevel ikke går fram på snittet er at både H og Frp henter færre tidligere hjemmesittere. Andelen av velgerne som går til Sp har gått klart ned fra mars (86 %) til april (65 %).

11) Flere hjemmesittere fra 2017 som ikke oppgir partivalg betyr at "valgdeltakelsen" i samlematrisen har falt med 1,5 prosentpoeng, sammenlignet med mars, til 73,6 %. De borgerlige partiene har netto 29.000 flere velgere (eller ca. 1 prosentpoeng) på gjerdet i april, sammenlignet med i mars.

12) Effekten av å ta ut velgere som ikke stemte i 2017 fra samlematrisen er avgjørende for MDG og Rødt på grunn av nærheten til sperregrensen. Uten velgere som ikke stemte sist går begge partiene under 4,0 pst, MDG med 3,99 og Rødt med 3,96. Et slikt presisjonsnivå er meningsløs i en beregning som denne, men illustrerer MDGs og Rødts stilling.

13) Snitt barometertall på de syv landsmålingene i april der vi kjenner bakgrunnstallene (i parentes nivåene hvis velgere som ikke stemte i 2017 tas ut):

Ap 24,0 (23,9)

H 23,6 (23,8)

Frp 9,9 (10,4)

Sp 17,2 (17,2)

SV 7,8 (7,4)

KrF 3,3 (3,5)

V 3,1 (3,0)

MDG 4,4 (4,0)

R 4,0 (4,0)

Snitt av åtte målinger i april der PoP kjenner bakgrunnstallene

Ap 23,9
H 23,6
Frp 9,9
Sp 17,2
SV 7,8
KrF 3,3
V 3,1
MDG 4,4
R 4,1

Lojalitet mot stv 2017

April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Jan etter Frexit Jan før Frexit Desember November
Ap 61,9 60,0 58,8 58,3 57,8 57,9 57,9 59,4 64,8 64,5 68,6 69,1 65,2 66,8 72,7 67,7 62,3 63,6
H 67,3 65,8 68,5 69,2 65,6 66,9 70,0 72,1 72,3 70,4 73,3 73,6 58,7 59,7 61,8 65,3 67 65,3
Frp 50,6 47,6 41,3 51,1 56,0 62,9 64,5 63,4 58,9 60,3 53,0 59,0 63,9 68,3 68,5 59 56,9 54,5
Sp 77,8 77,8 78,1 84,6 84,1 83,0 79,1 75,4 77,9 79,2 74,6 78,4 81,0 79,8 76,3 82,8 82,5 85,1
SV 65,0 69,7 70,2 71,6 68,3 68,6 65,6 71,8 67,1 70,0 66,7 71,0 69,3 69,4 70 64,4 67,1 65,4
KrF 58,7 56,9 59,6 56,4 59,6 67,7 56,4 64,8 64,0 64,9 61,9 66,1 61,7 69,8 59,4 54,6 56,5 61,2
V 40,6 35,8 39,7 32,1 42,8 43,1 36,1 44,1 37,3 40,3 38,0 40,1 39,4 47,3 38,4 37,9 39,8 39,1
MDG 57,1 58,1 63,4 54,8 59,2 63,8 57,4 61,9 61,6 69,9 65,9 57,9 66,7 65,5 63,8 65,8 63,1 68,8
R 70,8 74,7 74,6 70,3 81,8 66,9 80,6 76,3 68,9 74,0 76,2 73,7 68,6 76,1 71 72 73,5 73,5

Overganger mellom partiene, prosent

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke sist
Ap 61,9 3,1 1,6 3,2 6,5 3,6 7,4 7,5 5,0 2,5 11,1
H 2,2 67,3 8,0 1,1 0,4 5,2 8,9 0,5 1,1 1,9 9,9
Frp 0,7 2,0 50,6 0,0 0,1 0,5 0,6 0,4 0,0 6,1 2,9
Sp 7,6 5,3 10,1 77,8 1,7 6,5 3,6 2,9 2,4 23,9 7,8
SV 4,9 0,3 0,6 1,8 65,0 0,5 1,6 6,5 6,1 0,0 4,5
KrF 0,2 0,5 0,6 0,6 0,0 58,7 0,5 0,4 0,0 1,7 0,9
V 0,9 1,0 0,1 0,2 0,3 1,2 40,6 2,7 0,0 0,0 1,7
MDG 1,1 0,3 1,4 0,7 4,4 0,4 7,9 57,1 2,1 4,3 3,0
R 1,3 0,2 1,2 0,8 5,9 0,8 4,7 3,9 70,8 7,9 1,9
Andre 0,5 0,8 6,4 1,4 0,4 2,7 1,0 1,1 1,6 32,7 1,0
Gjerdesittere 18,6 19,0 19,3 12,3 15,3 20,0 23,2 16,6 10,9 19,0 55,5

Netto overganger mellom partiene, hele tusen

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap -5 000 -2 000 51 000 28 000 -3 000 -2 000 2 000 7 000 3 000
H 5 000 -21 000 35 000 2 000 -3 000 -4 000 2 000 1 000 5 000
Frp 2 000 21 000 45 000 2 000 2 000 0 6 000 5 000 25 000
Sp -51 000 -35 000 -45 000 2 000 -6 000 -4 000 -1 000 1 000 -9 000
SV -28 000 -2 000 -2 000 -2 000 -1 000 -2 000 2 000 6 000 1 000
KrF 3 000 3 000 -2 000 6 000 1 000 1 000 0 1 000 2 000
V 2 000 4 000 0 4 000 2 000 -1 000 8 000 6 000 1 000
MDG -2 000 -2 000 -6 000 1 000 -2 000 0 -8 000 2 000 -1 000
R -7 000 -1 000 -5 000 -1 000 -6 000 -1 000 -6 000 -2 000 -3 000
Andre -3 000 -5 000 -25 000 9 000 -1 000 -2 000 -1 000 1 000 3 000
Gjerdesittere -149 000 -139 000 -86 000 -37 000 -27 000 -25 000 -30 000 -16 000 -8 000 -10 000
Stemte ikke sist 93 000 83 000 24 000 66 000 38 000 8 000 14 000 25 000 16 000 8 000
Total -135 000 -78 000 -170 000 177 000 39 000 -32 000 -42 000 27 000 40 000 22 000

Netto overganger borgerlige vs opposisjonen

Fra Høyre -45 000
Fra Frp -60 000
Fra KrF -11 000
Fra V -22 000
SUM -138 000
Til Ap 12 000
Til Sp 90 000
Til SV 7 000
Til MDG 16 000
Til R 13 000
SUM 138 000

Arbeiderpartiets netto henting av borgerlige 2017-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus i mai betyr at brgl da var i pluss

apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Ap fra H 5 000 -7 000 -6 000 -15 000 1 000 -8 000 -11 000 -12 000 2 000 6 000 -11 000 0 7 000 16 000 1 000 31 000 13 000 13 000
Ap fra F+H+K+V 12 000 4 000 -7 000 -1 000 18 000 -2 000 -13 000 -7 000 17 000 15 000 -2 000 14 000 26 000 19 000 16 000 53 000 27 000 24 000

Senterpartiets netto henting av Arbeiderpartiets 2017-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall

apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Sp fra Ap 51 000 67 000 69 000 70 000 85 000 71 000 54 000 38 000 23 000 23 000 17 000 29 000 43 000 46 000 28 000 49 000 60 000 68 000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om MDG

Vis alle artikler om MDG

Flere artikler om R

Vis alle artikler om R