Poll of polls

Sp hos NRK – 16,5 eller 17,1?

Publisert 24. april 2021. Sist endret 24. april 2021.

1) All ære til NRK for landstall og målinger i 19 valgkretser. Vi får ytterligere tre slike «supermålinger» før valget. NRK og Norstat bidrar med dette tungt til å heve vår felles kunnskap. NRKs grep med samtidige målinger i 19 valgkretser er kreativt og originalt, og gir et løft til dekningen av velgernes vandringer.

2) Vi viser til:

a. NRKs reportasje.

b. Kommentaren fra Lars Nehru Sand.

3) Når NRK og andre har målinger i august og primo september, bør respondentene også spørres om de har forhåndsstemt og hvis ja, på hvilket parti. Medier som får et representativt utvalg av respondenter som har opplyst om forhåndsstemmegivning, kan som avslutning på valgkampen presentere måling om «resultatet» av forhåndsstemmene. Valgloven er ikke til hinder for det.

4) Jon Aabye har på basis av Norstats måling for NRK i de 19 valgkretsene, beregnet et «landsresultat» med pollofpolls sin beregning; som forutsetter (i) at valgkretsene leverer samme antall godkjente stemmer som i 2017, og (ii) at NRKs måling blir resultatet i hver krets. Aabye har korrigert for at noen kommuner er overført fra en valgkrets til en annen.

5) Resultatet av denne beregningen (parentes Norstat for NRK landstall):

a. Ap 23,36 (23,3)

b. SV 7,04 (7,0)

c. Sp 16,99 (17,1)

d. Sum Ap+SV+Sp 47,39 (47,4)

e. MDG 3,85 (3,9)

f. R 3,79 (3,9)

g. H 24,71 (24,7)

h. Frp 11,13 (11,1)

i. KrF 3,34 (3,4)

j. V 2,89 (2,9)

k. Andre 2,90 (3,0)

l. Sum Frp+H+KrF+V 42,07 (42,1)

m. Det er stort sammenfall mellom Norstat og pollofpolls.

6) TV2s valgekspert Terje Sørensen har tatt utgangspunkt i SSBs trolige antall stemmeberettigete i valgkretsene i 2021, og forutsetter at kretsene får samme valgdeltakelse som i 2017. Valgkretsenes trolige «stemmetall» med denne 2021-beregningen legges så til grunn for partienes stemmetall i kretsene iht NRKs målinger.

7) Terje Sørensens beregning av et antatt «landsresultat» gitt disse forutsetningene (parentes Norstat for NRK landstall):

a. Ap 23,46 (23,3)

b. SV 7,09 (7,0)

c. Sp 16,50 (17,1)

d. Sum Ap+SV+Sp 47,05 (47,4)

e. MDG 3,89 (3,9)

f. R 3,81 (3,9)

g. H 24,90 (24,7)

h. Frp 11,17 (11,1)

i. KrF 3,08 (3,4)

j. V 3,20 (2,9)

k. Andre 2,92 (3,0)

l. Sum Frp+H+KrF+V 42,35 (42,1)

8) Endringen fra bruk av 2017-stemmetall (pollofpolls/Jon Aabye) til trolige 2021-stemmetall (Terje Sørensen) er størst for Senterpartiet og Venstre med minus 0,6 og pluss 0,3 – sammenlignet med Norstats landstall.

9) Valgkretser i vekst er særlig urbaniserte områder i Sør-Norge. At Venstre med sin relative styrke i vekstfylkene Oslo og Akershus, «vinner» på bruk av antatte 2021-stemmetall og motsatt for Senterpartiet, er ikke overraskende.

10) Vi hevder ikke at noen beregninger er «riktigere» enn andre. Vi konstaterer bare at det er nyanser mellom beregningsmåtene.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode