Poll of polls

Sp-minus – uendret blokkstilling

Publisert 17. april 2021. Sist endret 17. april 2021.

1) Samlematrisen medio april bygger på snittet av bakgrunnstallene ifire av de fem siste nasjonale stortingsmålingene. Tusen takk til Gabriel Steinsbekk for tabellen og treffsikre observasjoner av velgernes vandringer.

2) Den største endringen i snittet av barometertallene så langt i april er Senterpartiets minus, men blokkstillingen er uendret.

3) Overgangene mellom blokkene er uendret (151.000 i opposisjonens favør medio april mot 155.000 i mars), men Senterpartiets andel av overgangene er klart ned fra 86 pst til 57 pst. Vedum hentet netto 118.000 fra sum H og Frp i mars. Det har sunket med 42.000 til 76.000 hittil i april. Samtidig har Støres utveksling mot sum Solberg og Listhaug gått fra 0 i mars til +16 000 i april. Ap henter totalt 21.000 flere velgere fra borgerlig side så langt i april, sammenlignet med mars.

4) Arbeiderpartiets netto tap til Senterpartiet hittil i april har bare gått ned fra 67.000 til 59.000. Sp holder med andre ord på skuffete Ap-velgere, mens skuffete borgerlige velgere kanskje begynner

å se mot Ap i stedet for Sp. Vi vet mer om det når vi har mottatt de øvrige målingene i april.

5) Arbeiderpartiets pluss ser i april ikke ut til å gå på bekostning av SV, som tvert om øker hentingen fra Støre og tetter lekkasjen til Moxnes.

6) Senterpartiets lojalitet på 75 er på nivå med september 2020. Da hadde Vedum et månedssnitt på 14 pst.

7) Fremskrittspartiet øker nettotapet til Høyre, som forklarer Listhaugs marginale minus mot mars.

8) Arbeiderpartiet har ikke øket egen lojalitet, sammenlignet med mars. Skal Støres parti vokse merkbart, må lojaliteten opp.

Snitt av fire målinger april der PoP kjenner bakgrunnstallene

Ap 23,6
H 24,4
Frp 9,6
Sp 17,1
SV 8,0
KrF 3,0
V 3,1
MDG 4,8
R 4,2

Lojalitet mot stv 2017

April Mars Februar Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Jan etter Frexit Jan før Frexit Desember November
Ap 60,1 60,0 58,8 58,3 57,8 57,9 57,9 59,4 64,8 64,5 68,6 69,1 65,2 66,8 72,7 67,7 62,3 63,6
H 67,1 65,8 68,5 69,2 65,6 66,9 70,0 72,1 72,3 70,4 73,3 73,6 58,7 59,7 61,8 65,3 67 65,3
Frp 50,0 47,6 41,3 51,1 56,0 62,9 64,5 63,4 58,9 60,3 53,0 59,0 63,9 68,3 68,5 59 56,9 54,5
Sp 75,3 77,8 78,1 84,6 84,1 83,0 79,1 75,4 77,9 79,2 74,6 78,4 81,0 79,8 76,3 82,8 82,5 85,1
SV 67,9 69,7 70,2 71,6 68,3 68,6 65,6 71,8 67,1 70,0 66,7 71,0 69,3 69,4 70 64,4 67,1 65,4
KrF 53,3 56,9 59,6 56,4 59,6 67,7 56,4 64,8 64,0 64,9 61,9 66,1 61,7 69,8 59,4 54,6 56,5 61,2
V 40,9 35,8 39,7 32,1 42,8 43,1 36,1 44,1 37,3 40,3 38,0 40,1 39,4 47,3 38,4 37,9 39,8 39,1
MDG 60,4 58,1 63,4 54,8 59,2 63,8 57,4 61,9 61,6 69,9 65,9 57,9 66,7 65,5 63,8 65,8 63,1 68,8
R 73,5 74,7 74,6 70,3 81,8 66,9 80,6 76,3 68,9 74,0 76,2 73,7 68,6 76,1 71 72 73,5 73,5

Overganger mellom partiene, prosent

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke sist
Ap 60,1 3,6 2,3 2,7 5,7 6,8 6,9 8,8 4,4 4,5 10,3
H 2,0 67,1 8,8 1,7 0,5 6,4 10,2 0,5 2,2 1,6 11,2
Frp 0,6 2,1 50,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,7 0,0 2,5 2,5
Sp 8,4 4,7 10,6 75,3 1,8 6,0 3,9 1,8 3,4 7,3 8,5
SV 5,5 0,2 0,0 2,4 67,9 0,8 1,5 7,0 6,3 0,0 3,9
KrF 0,1 0,5 0,6 0,5 0,0 53,3 0,9 0,0 0,0 3,3 0,5
V 1,0 1,0 0,0 0,3 0,0 2,3 40,9 0,7 0,0 0,0 1,4
MDG 1,0 0,3 2,3 1,3 5,7 0,7 9,5 60,4 0,0 8,3 2,7
R 1,4 0,4 1,5 0,8 4,5 0,9 2,8 4,1 73,5 10,3 1,7
Andre 0,5 0,8 5,1 1,8 0,3 2,7 0,0 1,3 2,2 34,0 0,1
Gjerdesittere 18,8 18,8 18,4 13,1 13,5 20,5 22,8 14,7 8,1 28,3 57,3

Netto overganger mellom partiene, hele tusen

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap -10 000 -6 000 59 000 34 000 -8 000 -1 000 -1 000 8 000 2 000
H 10 000 -23 000 29 000 0 -4 000 -6 000 2 000 2 000 5 000
Frp 6 000 23 000 47 000 0 2 000 -1 000 9 000 7 000 21 000
Sp -59 000 -29 000 -47 000 4 000 -6 000 -4 000 2 000 0 2 000
SV -34 000 0 0 -4 000 -1 000 -2 000 3 000 3 000 0
KrF 8 000 4 000 -2 000 6 000 1 000 2 000 1 000 1 000 2 000
V 1 000 6 000 1 000 4 000 2 000 -2 000 11 000 4 000 0
MDG 1 000 -2 000 -9 000 -2 000 -3 000 -1 000 -11 000 4 000 -3 000
R -8 000 -2 000 -7 000 0 -3 000 -1 000 -4 000 -4 000 -4 000
Andre -2 000 -5 000 -21 000 -2 000 0 -2 000 0 3 000 4 000
Gjerdesittere -151 000 -138 000 -82 000 -40 000 -24 000 -25 000 -29 000 -14 000 -6 000 -15 000
Stemte ikke sist 86 000 94 000 21 000 71 000 32 000 4 000 12 000 23 000 14 000 1 000
Total -142 000 -59 000 -175 000 168 000 43 000 -44 000 -44 000 35 000 41 000 11 000

Netto overganger borgerlige vs opposisjonen

Fra Høyre -43 000
Fra Frp -69 000
Fra KrF -17 000
Fra V -22 000
SUM -151 000
Til Ap 25 000
Til Sp 86 000
Til SV 3 000
Til MDG 23 000
Til R 14 000
SUM 151 000

Arbeiderpartiets netto henting av borgerlige 2017-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus i mai betyr at brgl da var i pluss

apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Ap fra H 10 000 -7 000 -6 000 -15 000 1 000 -8 000 -11 000 -12 000 2 000 6 000 -11 000 0 7 000 16 000 1 000 31 000 13 000 13 000
Ap fra F+H+K+V 25 000 4 000 -7 000 -1 000 18 000 -2 000 -13 000 -7 000 17 000 15 000 -2 000 14 000 26 000 19 000 16 000 53 000 27 000 24 000

Senterpartiets netto henting av Arbeiderpartiets 2017-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall

apr.21 mar.21 feb.21 Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Sp fra Ap 59 000 67 000 69 000 70 000 85 000 71 000 54 000 38 000 23 000 23 000 17 000 29 000 43 000 46 000 28 000 49 000 60 000 68 000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp