Poll of polls

«Valgresultatet» – alle partiene – alle 19 valgkretser

Publisert 1. april 2021. Sist endret 1. april 2021.

1) Tabellen gjengir valgresultatet i stortingsvalget – hvis (i) valgkretsene leverer samme antall godkjente stemmer som i 2017, og

(ii) hvis valgresultatet svarer til sist publiserte måling i hver valgkrets.

2) Partienes nivåer i fylkene er regnet om til landstendens. Det gir en mulighet for å sammenligne partienes stilling i fylkene når det gjelder hvor partiene står relativt sterkere eller svakere enn sitt landssnitt.

3)Summen av målingene i valgkretsene i innspurten før valgene gir erfaringsmessig bra treff mot valgresultatet, men i enkeltfylker kan det bli avvik, bl.a. på grunn av feilmarginene i målingene.

4) I tabellen er det målinger fra ultimo januar til ultimo mars. I innspurten i august og september vil fylkesmålingene være mer konsentrert i tid.

5) Tusen takk til Jon Aabye som med stor nøyaktighet oppdaterer disse tabellene hver gang en ny fylkesmåling blir publisert.

Arbeiderpartiet

2021 2017 Landstend. Kilde Dato
Hedmark 30231 40561 20,40 Sentio/HA 22.jan
Oppland 21737 34960 17,02 Sentio/GD 24.jan
Akershus 77111 95014 22,21 Respons/Høyre 05.feb
Sør-Trøndelag 41649 60772 18,76 Norstat/Adressa/NRK 10.feb
Nord-Trøndelag 19642 26273 20,46 Norstat/Adressa/NRK 10.feb
Møre og Romsdal 24303 30860 21,55 Respons/SMP/TK/RB 11.feb
Sogn og Fjordane 10687 15138 19,32 InFact/Sogn Avis/Firdap. 16.feb
Vestfold 29853 38097 21,45 Sentio/TB 23.feb
Telemark 25670 30931 22,71 Sentio/TA 27.feb
Østfold 46196 51427 24,59 Respons/Høyre 27.feb
Buskerud 33788 41053 22,53 Sentio/DT 17.mar
Oslo 82598 104089 21,72 Norstat/Aft.posten 24.mar
Nordland 29305 34989 22,92 InFact/Avisa Nordland 24.mar
Finnmark 10389 12440 22,86 InFact/iFinnmark 24.mar
Troms 19655 22086 24,36 InFact/Nordlys 25.mar
Hordaland 55569 68195 22,30 Sentio/BA 27.mar
Rogaland 49719 56340 24,15 Respons/Stvgr Aften 28.mar
Aust-Agder 13279 16481 22,05 Respons/Fævennen 30.mar
Vest-Agder 19989 21238 25,76 Respons/Fævennen 30.mar
Godkjente stemmer 641370 800944 21,92

Høyre

2021 2017 Landstend. Kilde Dato
Hedmark 13804 17454 19,80 Sentio/HA 22.jan
Oppland 14988 16179 23,20 Sentio/GD 24.jan
Akershus 127196 111038 28,68 Respons/Høyre 05.feb
Sør-Trøndelag 39976 38390 26,07 Norstat/Adressa/NRK 10.feb
Nord-Trøndelag 10700 11190 23,94 Norstat/Adressa/NRK 10.feb
Møre og Romsdal 35945 34538 26,06 Respons/SMP/TK/RB 11.feb
Sogn og Fjordane 8599 11449 18,81 InFact/Sogn Avis/Firdap. 16.feb
Vestfold 41303 41126 25,15 Sentio/TB 23.feb
Telemark 18308 19445 23,58 Sentio/TA 27.feb
Østfold 35128 38225 23,01 Respons/Høyre 27.feb
Buskerud 35642 37500 23,80 Sentio/DT 17.mar
Oslo 105725 97085 27,27 Norstat/Aft.posten 24.mar
Nordland 22718 27048 21,03 InFact/Avisa Nordland 24.mar
Finnmark 3813 5600 17,05 InFact/iFinnmark 24.mar
Troms 12307 18939 16,27 InFact/Nordlys 25.mar
Hordaland 93849 90733 25,90 Sentio/BA 27.mar
Rogaland 70812 72201 24,56 Respons/Stvgr Aften 28.mar
Aust-Agder 15352 16614 23,14 Respons/Fævennen 30.mar
Vest-Agder 27359 28146 24,34 Respons/Fævennen 30.mar
Godkjente stemmer 733524 732900 25,06

Fremskrittspartiet

2021 2017 Landstend. Kilde Dato
Hedmark 8328 13376 9,46 Sentio/HA 22.jan
Oppland 4963 11757 6,41 Sentio/GD 24.jan
Akershus 37835 54936 10,46 Respons/Høyre 05.feb
Sør-Trøndelag 13015 21774 9,08 Norstat/Adressa/NRK 10.feb
Nord-Trøndelag 5885 8722 10,25 Norstat/Adressa/NRK 10.feb
Møre og Romsdal 19792 32562 9,23 Respons/SMP/TK/RB 11.feb
Sogn og Fjordane 3685 6107 9,17 InFact/Sogn Avis/Firdap. 16.feb
Vestfold 12950 22853 8,61 Sentio/TB 23.feb
Telemark 9880 16013 9,37 Sentio/TA 27.feb
Østfold 21654 28136 11,69 Respons/Høyre 27.feb
Buskerud 13829 24572 8,55 Sentio/DT 17.mar
Oslo 25697 35037 11,14 Norstat/Aft.posten 24.mar
Nordland 20971 22067 14,44 InFact/Avisa Nordland 24.mar
Finnmark 4552 6994 9,89 InFact/iFinnmark 24.mar
Troms 11664 16788 10,55 InFact/Nordlys 25.mar
Hordaland 30457 45060 10,27 Sentio/BA 27.mar
Rogaland 37666 49451 11,57 Respons/Stvgr Aften 28.mar
Aust-Agder 10105 11195 13,71 Respons/Fævennen 30.mar
Vest-Agder 11610 17284 10,20 Respons/Fævennen 30.mar
Godkjente stemmer 304538 444684 10,40

SV

2021 2017 Landstend. Kilde Dato
Hedmark 5932 6528 5,47 Sentio/HA 22.jan
Oppland 7643 4587 10,03 Sentio/GD 24.jan
Akershus 18377 18998 5,82 Respons/Høyre 05.feb
Sør-Trøndelag 13201 14131 5,62 Norstat/Adressa/NRK 10.feb
Nord-Trøndelag 4433 3876 6,89 Norstat/Adressa/NRK 10.feb
Møre og Romsdal 8441 5708 8,90 Respons/SMP/TK/RB 11.feb
Sogn og Fjordane 4115 2770 8,94 InFact/Sogn Avis/Firdap. 16.feb
Vestfold 8179 6803 7,24 Sentio/TB 23.feb
Telemark 6006 4800 7,53 Sentio/TA 27.feb
Østfold 9143 7032 7,83 Respons/Høyre 27.feb
Buskerud 9409 7072 8,01 Sentio/DT 17.mar
Oslo 42951 34052 7,59 Norstat/Aft.posten 24.mar
Nordland 9679 9436 6,18 InFact/Avisa Nordland 24.mar
Finnmark 2801 3437 4,91 InFact/iFinnmark 24.mar
Troms 9552 9240 6,22 InFact/Nordlys 25.mar
Hordaland 21469 20958 6,17 Sentio/BA 27.mar
Rogaland 11802 9895 7,18 Respons/Stvgr Aften 28.mar
Aust-Agder 2980 2562 7,00 Respons/Fævennen 30.mar
Vest-Agder 4442 4333 6,17 Respons/Fævennen 30.mar
Godkjente stemmer 200555 176218 6,85

Senterpartiet

2021 2017 Landstend. Kilde Dato
Hedmark 45062 25296 18,38 Sentio/HA 22.jan
Oppland 37717 21842 17,82 Sentio/GD 24.jan
Akershus 48284 21923 22,73 Respons/Høyre 05.feb
Sør-Trøndelag 37744 20658 18,86 Norstat/Adressa/NRK 10.feb
Nord-Trøndelag 26903 18675 14,87 Norstat/Adressa/NRK 10.feb
Møre og Romsdal 34927 18612 19,37 Respons/SMP/TK/RB 11.feb
Sogn og Fjordane 24690 18111 14,07 InFact/Sogn Avis/Firdap. 16.feb
Vestfold 20856 8497 25,33 Sentio/TB 23.feb
Telemark 20536 12457 17,01 Sentio/TA 27.feb
Østfold 25504 13832 19,03 Respons/Høyre 27.feb
Buskerud 33361 16281 21,15 Sentio/DT 17.mar
Oslo 16887 7778 22,41 Norstat/Aft.posten 24.mar
Nordland 33338 25132 13,69 InFact/Avisa Nordland 24.mar
Finnmark 10505 5790 18,72 InFact/iFinnmark 24.mar
Troms 23696 13714 17,83 InFact/Nordlys 25.mar
Hordaland 39116 22594 17,87 Sentio/BA 27.mar
Rogaland 31640 18897 17,28 Respons/Stvgr Aften 28.mar
Aust-Agder 10558 5385 20,23 Respons/Fævennen 30.mar
Vest-Agder 10499 6542 16,56 Respons/Fævennen 30.mar
Godkjente stemmer 531823 302016 18,17

Kristelig Folkeparti

2021 2017 Landstend. Kilde Dato
Hedmark 1711 2051 3,50 Sentio/HA 22.jan
Oppland 993 2084 2,00 Sentio/GD 24.jan
Akershus 5405 8534 2,66 Respons/Høyre 05.feb
Sør-Trøndelag 3719 5098 3,06 Norstat/Adressa/NRK 10.feb
Nord-Trøndelag 2216 2054 4,53 Norstat/Adressa/NRK 10.feb
Møre og Romsdal 5530 8961 2,59 Respons/SMP/TK/RB 11.feb
Sogn og Fjordane 2334 2676 3,66 InFact/Sogn Avis/Firdap. 16.feb
Vestfold 4771 5081 3,94 Sentio/TB 23.feb
Telemark 4262 4825 3,71 Sentio/TA 27.feb
Østfold 4491 6723 2,81 Respons/Høyre 27.feb
Buskerud 2709 3663 3,11 Sentio/DT 17.mar
Oslo 5507 7843 2,95 Norstat/Aft.posten 24.mar
Nordland 2420 3267 3,11 InFact/Avisa Nordland 24.mar
Finnmark 661 808 3,44 InFact/iFinnmark 24.mar
Troms 1470 2424 2,55 InFact/Nordlys 25.mar
Hordaland 13288 16513 3,38 Sentio/BA 27.mar
Rogaland 18331 21092 3,65 Respons/Stvgr Aften 28.mar
Aust-Agder 4858 6352 3,21 Respons/Fævennen 30.mar
Vest-Agder 13124 12747 4,32 Respons/Fævennen 30.mar
Godkjente stemmer 97800 122796 3,35

Venstre

2021 2017 Landstend. Kilde Dato
Hedmark 2053 2659 3,37 Sentio/HA 22.jan
Oppland 2084 2504 3,64 Sentio/GD 24.jan
Akershus 14774 22974 2,81 Respons/Høyre 05.feb
Sør-Trøndelag 7624 7452 4,47 Norstat/Adressa/NRK 10.feb
Nord-Trøndelag 994 1712 2,54 Norstat/Adressa/NRK 10.feb
Møre og Romsdal 2183 5114 1,87 Respons/SMP/TK/RB 11.feb
Sogn og Fjordane 1474 2485 2,59 InFact/Sogn Avis/Firdap. 16.feb
Vestfold 1908 5284 1,58 Sentio/TB 23.feb
Telemark 1453 2591 2,45 Sentio/TA 27.feb
Østfold 4010 3877 4,52 Respons/Høyre 27.feb
Buskerud 4847 4845 4,37 Sentio/DT 17.mar
Oslo 22393 30933 3,16 Norstat/Aft.posten 24.mar
Nordland 1748 3496 2,19 InFact/Avisa Nordland 24.mar
Finnmark 661 1644 1,76 InFact/iFinnmark 24.mar
Troms 1837 2688 2,99 InFact/Nordlys 25.mar
Hordaland 9973 13027 3,35 Sentio/BA 27.mar
Rogaland 8286 8851 4,09 Respons/Stvgr Aften 28.mar
Aust-Agder 1749 2121 3,60 Respons/Fævennen 30.mar
Vest-Agder 5351 3654 6,40 Respons/Fævennen 30.mar
Godkjente stemmer 95402 127911 3,26

Miljøpartiet De Grønne

2021 2017 Landstend. Kilde Dato
Hedmark 2624 2215 3,84 Sentio/HA 22.jan
Oppland 3772 2335 5,23 Sentio/GD 24.jan
Akershus 9368 13209 2,30 Respons/Høyre 05.feb
Sør-Trøndelag 11528 7159 5,22 Norstat/Adressa/NRK 10.feb
Nord-Trøndelag 917 1356 2,19 Norstat/Adressa/NRK 10.feb
Møre og Romsdal 3638 3133 3,76 Respons/SMP/TK/RB 11.feb
Sogn og Fjordane 1843 1397 4,27 InFact/Sogn Avis/Firdap. 16.feb
Vestfold 5180 4017 4,18 Sentio/TB 23.feb
Telemark 3197 2392 4,33 Sentio/TA 27.feb
Østfold 5133 4185 3,97 Respons/Høyre 27.feb
Buskerud 4562 3674 4,02 Sentio/DT 17.mar
Oslo 25330 21853 3,76 Norstat/Aft.posten 24.mar
Nordland 4302 2926 4,76 InFact/Avisa Nordland 24.mar
Finnmark 817 836 3,17 InFact/iFinnmark 24.mar
Troms 4225 2596 5,27 InFact/Nordlys 25.mar
Hordaland 13258 10476 4,10 Sentio/BA 27.mar
Rogaland 6780 6444 3,41 Respons/Stvgr Aften 28.mar
Aust-Agder 1490 1676 2,88 Respons/Fævennen 30.mar
Vest-Agder 3029 2911 3,37 Respons/Fævennen 30.mar
Godkjente stemmer 110993 94790 3,79

Rødt

2021 2017 Landstend. Kilde Dato
Hedmark 3080 1443 5,14 Sentio/HA 22.jan
Oppland 2184 1627 3,24 Sentio/GD 24.jan
Akershus 8287 7022 2,84 Respons/Høyre 05.feb
Sør-Trøndelag 9111 5393 4,07 Norstat/Adressa/NRK 10.feb
Nord-Trøndelag 2522 1263 4,81 Norstat/Adressa/NRK 10.feb
Møre og Romsdal 3929 1784 5,31 Respons/SMP/TK/RB 11.feb
Sogn og Fjordane 2641 785 8,11 InFact/Sogn Avis/Firdap. 16.feb
Vestfold 6679 2543 6,33 Sentio/TB 23.feb
Telemark 4262 2041 5,03 Sentio/TA 27.feb
Østfold 6256 3434 4,39 Respons/Høyre 27.feb
Buskerud 1996 2036 2,36 Sentio/DT 17.mar
Oslo 31204 23083 3,26 Norstat/Aft.posten 24.mar
Nordland 6587 3900 4,07 InFact/Avisa Nordland 24.mar
Finnmark 2140 602 8,57 InFact/iFinnmark 24.mar
Troms 4960 2087 5,73 InFact/Nordlys 25.mar
Hordaland 16572 6402 6,24 Sentio/BA 27.mar
Rogaland 9040 2895 7,53 Respons/Stvgr Aften 28.mar
Aust-Agder 2073 807 6,19 Respons/Fævennen 30.mar
Vest-Agder 1312 1376 2,30 Respons/Fævennen 30.mar
Godkjente stemmer 124835 70523 4,27

Andre

2021 2017 Landstend. Kilde Dato
Hedmark 1255 2497 0,93 Sentio/HA 22.jan
Oppland 3175 1381 4,25 Sentio/GD 24.jan
Akershus 13693 6682 3,79 Respons/Høyre 05.feb
Sør-Trøndelag 8366 5106 3,03 Norstat/Adressa/NRK 10.feb
Nord-Trøndelag 2217 1308 3,14 Norstat/Adressa/NRK 10.feb
Møre og Romsdal 6840 4256 2,97 Respons/SMP/TK/RB 11.feb
Sogn og Fjordane 1351 501 4,99 InFact/Sogn Avis/Firdap. 16.feb
Vestfold 4635 2013 4,26 Sentio/TB 23.feb
Telemark 3293 1372 4,44 Sentio/TA 27.feb
Østfold 2887 3531 1,51 Respons/Høyre 27.feb
Buskerud 2424 1871 2,40 Sentio/DT 17.mar
Oslo 8809 5348 3,05 Norstat/Aft.posten 24.mar
Nordland 3360 2167 2,87 InFact/Avisa Nordland 24.mar
Finnmark 2570 758 6,27 InFact/iFinnmark 24.mar
Troms 2478 1282 3,58 InFact/Nordlys 25.mar
Hordaland 5046 4639 2,01 Sentio/BA 27.mar
Rogaland 7032 5042 2,58 Respons/Stvgr Aften 28.mar
Aust-Agder 2332 1583 2,73 Respons/Fævennen 30.mar
Vest-Agder 4240 2724 2,88 Respons/Fævennen 30.mar
Godkjente stemmer 86003 54061 2,94

Johan Giertsen

Del på Facebook