Poll of polls

Mindre blokkforskjell på fylkes- enn landsmålinger

Publisert 30. mars 2021. Sist endret 30. mars 2021.

Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Snitt februar 21,4 25,6 8,5 7,4 19,3 3,2 3,2 4,5 3,9 3,1
Snitt mars 22,2 24,1 9,7 7,6 19,0 3,1 3,0 3,8 4,4 3,0
Endring 0,8 -1,4 1,2 0,3 -0,3 -0,1 -0,1 -0,7 0,5 -0,1
Sterkeste 24,3 27,8 12,0 8,6 22,2 4,1 4,0 4,9 6,8 5,1
Svakeste 18,2 20,9 7,2 6,9 16,6 2,4 2,2 3,3 2,8 1,6
Sprik 6,1 6,9 4,8 1,7 5,6 1,7 1,8 1,6 4,0 3,5

Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i februar og i mars.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Dato
Verian / TV2 -1,8 0,3 -0,5 2,7 -0,7 0,5 -1,3 -1,0 1,6 0,1 2/3-2021
Norstat / NRK / Aftenp 0,3 1,8 1,4 -0,9 0,3 0,4 0,4 -0,9 -1,1 -1,7 2/3-2021
Norfakta / Nat. / KK 3,0 -3,4 3,6 0,0 -2,0 0,0 -0,1 -1,5 0,0 0,6 6/3-2021
Opinion / DA / FF / ANB -1,9 -2,3 1,1 0,4 1,6 -0,3 -1,0 0,1 2,0 0,1 10/3-2021
Respons / VG -0,6 1,5 -0,9 0,4 -0,2 -0,9 1,4 -0,2 0,5 -1,0 11/3-2021
Sentio / NA / Amedia 2,5 -4,2 4,5 -0,8 0,2 -0,9 0,2 -1,4 0,3 -0,3 16/3-2021
Norstat / VL -0,1 -3,8 1,6 1,4 1,9 0,5 0,1 -1,9 -0,7 1,1 24/3-2021
Ipsos / Dagbladet 4,0 -2,2 -1,4 -0,4 -1,0 -0,4 -1,7 -0,3 2,2 1,2 25/3-2021
Norstat / NRK / Aftenp 2,3 0,6 0,5 -0,5 -5,6 -0,7 1,2 1,0 1,0 0,2 31/3-2021
Snitt disse målingene 0,9 -1,3 1,1 0,3 -0,6 -0,2 -0,1 -0,7 0,6 0,0

1) Åtte landsmålinger i mars har blokkforskjell nesten 18 pp i rødgrønn favør:

a. Ap 22,09

b. SV 7,71

c. Sp 19,28

d. MDG 3,64

e. R 4,51

f. Sum rødgrønne 57,23

g. H 24,01

h. Frp 9,66

i. KrF 3,09

j. V 2,91

k. Sum ikke-sosialistisk 39,67

l. Blokkforskjell 17,6

2) Sum siste måling i 19 valgkretser, uansett oppdragsgiver for målingene, forutsatt samme antall godkjente stemmer i valgkretsene som i 2017. Blokkforskjellen er i overkant av 13 pp:

a. Ap 21,86

b. SV 6,93

c. Sp 18,33

d. MDG 3,83

e. R 4,31

f. Sum rødgrønne 55,26

g. H 25,07

h. Frp 10,35

i. KrF 3,23

j. V 3,17

k. Sum ikke-sosialistisk 41,82

l. Blokkforskjell 13,4

m. Tusen takk til Jon Aabye som med stor nøyaktighet står for denne beregningen, som oppdateres hver dag en ny fylkesmåling blir publisert.

3) Blokkforskjellen iht fylkesmålingene er over fire prosentpoeng lavere enn på snittet av landsmålingene. En så stor forskjell er ikke vanlig.

4) Blokkforskjellen på vår beregning av sum fylkesmålinger har fra årsskiftet variert mellom 12,24 (1. januar) og 14,33 (17. mars).

5) Blokkforskjellen på snittet av landsmålingene:

a. Mars: 17,6

b. Februar: 16,1

c. Januar: 17,1

6) I valgårets første kvartal har landsmålingene hatt større blokkforskjell enn fylkesmålingene.

7) En mulig årsak er at fylkesmålingene er konsentrert på færre byråer enn landsmålingene (Respons, Sentio, InFact, Norstat), men om dette er en holdbar forklaring er høyst usikkert.

8) Ser vi på de seks sist publiserte fylkesmålingene og beregner landstendens (intervjustart 17. mars og senere), får vi dette «landsresultatet» iht sum målingene i Oslo, Rogaland, Hordaland, Nordland, Troms, Finnmark:

a. Ap 22,70

b. SV 6,80

c. Sp 17,05

d. MDG 3,93

e. R 4,36

f. Sum rødgrønne 54,84

g. H 24,85

h. Frp 11,35

i. KrF 3,37

j. V 3,24

k. Sum ikke-sosialistisk 42,81

l. Blokkforskjell 12,0

m. Alle seks målinger i denne beregningen har medier som oppdragsgivere.

9) Det hefter en særlig usikkerhet ved beregninger bygget på fylkesmålinger, men avstanden i blokkforskjell mellom de siste seks fylkesmålingene (12 pp) til snittet av landsmålingene i mars (17–18 pp) er i hvert fall tankevekkende. Sannheten får vi ikke før valgnatten.

Konstellasjoner Stortinget

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V R MDG H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S-2017 49 79 87 76 84 1 1 45 72 80 80 61 88 53
S-2013 55 72 82 75 84 0 1 48 77 87 86 67 96 57
S-2009 64 86 96 85 87 0 0 30 71 81 73 42 83 32
S-2005 61 87 98 83 93 0 0 23 61 72 71 44 82 33
Mars 2021 42 91 93 79 81 8 3 45 63 65 65 49 67 47
Februar 2021 40 91 94 80 82 1 8 48 64 67 66 53 69 50
Januar 2021 39 90 93 79 81 7 7 43 60 63 62 48 65 45
Desember 2020 39 90 93 80 82 7 7 40 60 63 62 45 65 42
November 2020 41 88 91 79 82 7 7 40 61 64 64 46 67 43
Oktober 2020 41 86 89 77 79 8 7 41 63 66 65 46 68 43
September 2020 43 83 86 72 74 7 8 44 66 69 68 49 71 46
August 2020 46 85 88 76 78 7 9 44 63 66 65 49 68 46
Juli 2020 45 81 84 71 73 9 9 46 65 68 67 51 70 48
Juni 2020 46 85 88 76 78 8 9 42 62 65 64 47 67 44
Mai 2020 48 86 88 76 78 1 9 50 69 71 71 54 73 52
April 2020 47 87 90 77 79 1 8 47 68 71 70 52 73 49
Mars 2020 46 92 95 82 84 7 9 34 56 59 58 39 61 36
Februar 2020 44 85 88 76 79 8 10 34 60 63 63 40 66 37
Januar 2020 45 89 92 79 81 8 9 36 58 61 60 41 63 38
Desember 2019 43 90 93 80 82 9 10 36 55 58 57 41 60 38
November 2019 41 89 92 79 81 9 11 38 55 58 57 43 60 40
Oktober 2019 43 90 93 80 82 8 12 37 54 57 56 42 59 39
September 2019 43 89 92 79 81 7 12 36 56 59 58 41 61 38
August 2019 45 88 91 79 81 9 10 39 57 60 59 44 62 41
Juli 2019 47 90 93 79 82 9 10 39 54 57 57 45 60 42
Juni 2019 48 90 92 80 82 10 9 38 56 58 58 42 60 40
Mai 2019 48 89 92 80 82 9 7 38 59 62 61 43 64 40
April 2019 48 93 96 82 84 8 3 41 60 63 62 46 65 43
Mars 2019 49 88 90 77 78 9 7 42 62 64 63 45 65 43
Februar 2019 51 89 92 78 80 10 3 42 62 65 64 47 67 44
Januar 2019 52 87 90 77 80 7 2 44 67 70 70 50 73 47
Desember 2018 53 86 89 76 79 7 2 45 68 71 71 51 74 48
November 2018 55 89 92 80 83 1 1 48 72 75 75 54 78 51
Oktober 2018 51 84 92 79 82 1 1 47 72 80 75 58 83 50
September 2018 49 81 84 72 75 8 1 48 73 76 76 54 79 51
August 2018 48 81 88 76 79 8 2 46 68 75 71 56 78 49
Juli 2018 46 78 87 73 75 1 3 49 76 85 78 60 87 51
Juni 2018 45 75 82 70 77 8 2 49 70 77 77 63 84 56
Mai 2018 45 77 84 71 78 1 2 48 75 82 82 62 89 55
April 2018 43 76 83 70 73 8 1 46 74 81 77 56 84 49
Mars 2018 43 75 82 70 78 1 2 49 76 83 84 64 91 57
Februar 2018 45 76 83 70 78 1 2 51 75 82 83 66 90 59
Januar 2018 42 75 82 69 76 1 2 52 77 84 84 66 91 59
Desember 2017 47 79 86 73 80 1 2 47 73 80 80 61 87 54
November 2017 48 80 83 70 78 1 2 48 75 78 83 59 86 56
Oktober 2017 48 79 82 70 78 1 3 49 75 78 83 60 86 57
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger