Poll of polls

H 7 utjevningsmandater – SV 6 ?

Publisert 22. mars 2021. Sist endret 23. mars 2021.

1) Vi har på stortingssiden tabellen «Poll of polls stortingsvalget 2021 siste fem uker – basert på fylkesmålinger». Vi legger der bare inn målinger med medier som oppdragsgivere. Målinger fra partier holdes utenfor. Vi har i tabellen målinger i 17 valgkretser med slik landstendens:

Ap 22,3 (43)

H 24,0 (47)

Frp 10,8 (21)

SV 7,3 (14)

Sp 18,1 (35)

KrF 3,4 (2)

V 3,0 (2)

MDG 3,8 (3)

R 4,0 (2)

2) Landstendens gitt sist publiserte måling i hver valgkrets, enten et medium eller et parti er oppdragsgiver. Vi har her inne målinger i alle 19 valgkretser:

Ap 22,46 (43)

H 25,20 (49)

Frp 10,12 (20)

SV 7,13 (14)

Sp 18,20 (35)

KrF 3,34 (3)

V 3,06 (2)

MDG 3,74 (1)

R 3,91 (2)

Tusen takk til Jon Aabye som manuelt har beregnet partienes oppslutning.

3) Mandatene i tabellen som bygger på sist publiserte måling uansett oppdragsgiver, beror ikke på nedbryting av landstall, men svarer til Stortingets sammensetning hvis resultatet i hver valgkrets blir som i siste måling.

4) Utjevningsmandatene fordeler seg da slik:

Ap: Akershus, Nordland.

Høyre: Vestfold, Telemark, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Troms, Finnmark.

Frp: Hedmark, Vest-Agder.

SV: Østfold, Oppland, Buskerud, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag.

Sp: Oslo, Aust-Agder.

5) Merk at beregningen av utjevningsmandater kan bli endret (nesten) hver gang en ny fylkesmåling blir lagt inn.

6) Carl I. Hagen er f.t. ikke inne for Frp i Oppland.

7) MDG er f.t. bare inne med Lan Marie Berg i Oslo.

8) Målingen i Akershus gir ikke mandat til partileder Bastholm i MDG (Respons/H 5. febr 2021). MDG fikk der 2,6. Etter valget 2017 har vi ingen målinger i Akershus fra medier. Minimum for å komme inn i Akershus iht denne målingen var 3,76.

Johan Giertsen

Del på Facebook