Poll of polls

Poll of polls mai: Ap 28,6 - H 28,4

Publisert 31. mai 2011. Sist endret 31. mai 2011.

Erna Solberg
Storting 2021: 20,4 %
S-snitt mai: 25,7 %
Kommune 2023: 25,9 %

I perioden fra 1. til og med 30. mai ble det - såvidt pollofpolls.no vet - publisert lokale målinger med kommunevalgspørsmål i 20 kommuner:

Bergen, Ringsaker, Hamar, Tromsø, Ullensaker, Hitra, Eidsvoll, Etne, Hurdal, Nannestad, Førde, Vindafjord, Fauske, Saltdal, Sørfold, Stange, Løten, Roan, Beiarn, Rissa.

En poll of polls basert på disse kommunene gir Arbeiderpartiet 0,96 mot 2007 - dvs. et fall i stemmeandel på 4 pst. Landstendensen blir 28,6 - forutsatt at den relative endringen (0,96) er den samme i landets øvrige kommuner.

Høyre får tilsvarende 1,47 - dvs. en økning i stemmeandel på 47 pst. Dette gir en landstendens på 28,4 - med samme forutsetning som nevnt.

Jonas Gahr Støre
Storting 2021: 26,3 %
S-snitt mai: 19,9 %
Kommune 2023: 21,6 %

Hvis vi tar bort de fem målte kommunene i mai som pr. 30. september 2010 haddde over 25.000 innbyggere (Bergen, Ringsaker, Hamar, Tromsø, Ullensaker) står vi igjen med 15 mindre kommuner. En poll of polls basert på disse gir Arbeiderpartiet 28,1 og Høyre 28,5.

Vi ser bl.a. at Arbeiderpartiet har et relativt sett noe mindre fall i større kommuner. Dette har vært tydelig på en rekke lokale målinger i 2010 og 2011.

Høyre er jevnstort med Ap basert på kommunene målt i mai, men disse kommunene er trolig ikke tilstrekkelig representative for landet som helhet. pollofpolls.no legger fremdeles til grunn at Arbeiderpartiet har ledertrøyen i kampen om å bli størst nasjonalt. Beregningsmåten fremgår av tabellen nedenfor.

Poll of polls 20 kommuner publisert 1-30 mai

Bergen, Ringsaker, Hamar, Tromsø, Ullensaker, Hitra, Eidsvoll, Etne, Hurdal, Nannestad, Førde, Vindafjord, Fauske, Saltdal, Sørfold, Stange, Løten, Roan, Beiarn og Rissa.

Stemmer 07 Stemmer 11 Valg 07 Kvotient Poll of polls
Ap 67494 65102 29,6 0,96 28,6
H 44673 65851 19,3 1,47 28,4

Poll of polls 15 kommuner under 25 000 innbyggere publisert 1-30 mai

Kommunene nevnt over minus de fem først nevnte. Folketall per 30. september 2010.

Stemmer 07 Stemmer 11 Valg 07 Kvotient Poll of polls
Ap 16542 15724 29,6 0,95 28,1
H 6838 10110 19,3 1,48 28,5

Stemmer 07 = Godkjente stemmer for partiene K-2007 i de aktuelle kommuner.
Stemmer 11 = Stemmer for partiene i de aktuelle kommuner, forutsatt (1) måling publisert mai 2011 blir valgresultatet, og (2) kommunene leverer samme antall godkjente stemmer i 2011 som i 2007.
Kvotient = Stemmer 11 dividert med stemmer 07.
Poll of polls fremkommer ved å multiplisere kvotienten med partiets valgresultat i 2007.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H