Poll of polls

Ap vs Sp i null i Hordaland

Publisert 14. mars 2021. Sist endret 14. mars 2021.

Fakta om målingen
Respons for BT.
OEEV
Ap21,72,7-1,0
H29,62,55,1
Frp8,7-1,3-3,9
SV8,61,1-0,3
Sp13,3-5,13,4
KrF5,00,70,1
V2,8-1,9-1,5
MDG3,70,2-0,2
R3,50,0-1,2
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 601 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – Hordaland – Respons for Bergens Tidende – opptatt 4–8 mars 2021.

Tusen takk for hyggelig kontakt med Bergens Tidende.

1) Hordaland er landet tredje største valgkrets med 298.597 godkjente stemmer i 2017 mot 2.926.843 nasjonalt.

2) Respons har målt Hordaland i desember 2020 (for BT) – januar 2021 (for Høyre) – mars 2021 (for BT). Svarprosenten har vært 81 (desember) – 77 (januar) – 70 (mars). Den lave svarprosenten i mars antyder nærmest en demobilisering, og finnes igjen i lave lojalitetstall i pkt 10 under.

3) Svarprosenten på landsmålingen fra Respons for VG i mars var lave 71. Svarprosenten hos samme kilde i februar og januar var 71 og 76.

4) Sammenlignet med forrige måling fra samme kilde (Respons/BT Hordaland des 2020) og forrige måling i Hordaland (Respons/H jan 2021), er det i begge størst pluss for Ap.

5) Senterpartiet ble målt til 18,4 av Respons/BT i desember 2020, mot 13,7 og 13,3 hos Respons/H i januar og Respons/BT i mars.

6) Størst forskjell fra de nasjonale målingene, er at Arbeiderpartiet og Senterpartiet er i netto null i Hordaland i mars 2021. Det har ført til at mars i Hordaland er den relativt sett sterkeste for Ap så langt i år med 21,7 mot 22,8 i valget 2017.

Fylke utjevning

7) Hos Respons/H i januar i Hordaland hentet Sp netto ca 4.600 fra Ap. Denne nettohentingen ble redusert til i overkant av 300 hos Respons/BT i mars. I kontrast øker Senterpartiets nettohenting fra Høyre fra i overkant av 2.100 velgere hos Respons/H i januar til ca 5.800 hos Respons/BT i mars.

8) Distriktsmandater i Hordaland iht Respons for BT i mars 2021 (2017):

a. H 5 (5)

b. Ap 4 (4)

c. Sp 2 (1+1)

d. Frp 2 (2)

e. SV 1 (1)

f. KrF 1 (1)

g. Endringen mot 2017 er at Senterpartiet har hentet Venstres distriktsmandat.

h. Vår beregning basert på fylkesmålinger tildeler f.t. SV utjevningsmandatet i Hordaland.

9) Fire partier er iht målingen i kamp om de to siste distriktsmandatene: Arbeiderpartiets fjerde, Fremskrittspartiets og SVs andre mandat, MDG og Rødt.

a. Frp ble målt til 8,7 og SV 8,6. Frp henter sistemandatet. SV mangler en promille (!) på sitt andre mandat, svarende til 300 stemmer.

b. MDG og Rødt ble målt til 3,7 og 3,5. Minimum for å hente Fremskrittspartiets siste mandat er 4,07.

c. Settes både MDG og Rødt til 4,35 pst og andre partier uendret, henter MDG og Rødt de to siste mandatene, hårfint foran Arbeiderpartiets fjerde og marginalt foran Fremskrittspartiets og SVs andre.

10) Lojalitet Respons/BT Hordaland mars 2021 (Respons/H i januar):

a. R 83 (68)

b. SV 64 (73)

c. MDG 45 (50)

d. Ap 57 (53)

e. Sp 64 (64)

f. V 28 (31)

g. KrF 59 (50)

h. H 67 (72)

i. Frp 40 (35)

j. Senterpartiets lojalitet hos Respons/BT i desember i Hordaland var 90.

11) Vedums lojalitet i Hordaland er normalisert. Vedums lojalitet på landsmålingen fra Respons for VG i mars var 71. Senterpartiets snitt lojalitet på landsmålingene har i år vært 85 i januar og 78 i februar.

12) Fremskrittspartiet hadde større lekkasje til Høyre enn Sp på landsmålingen fra Respons for VG i mars. Det har ikke vært vanlig. Sp har hentet mer fra Frp enn Høyre. I Hordaland i mars har Frp samme lekkasje til Høyre og Sp.

13) Respons/BT mars 2021 i Hordaland – uvektet (barometertall i parentes):

a. Ap 21,6 (21,7)

b. H 31,3 (29,6)

c. Frp 5,9 (8,7)

d. SV 10,0 (8,6)

e. Sp 14,0 (13,3)

f. KrF 4,3 (5,0)

g. V 2,6 (2,8)

h. MDG 4,0 (3,7)

i. R 4,0 (3,5)

14) Respons/BT mars 2021 i Hordaland – uten velgere som ikke stemte i 2017:

a. Ap 20,8

b. H 30,9

c. Frp 8,2

d. Sp 13,5

e. SV 8,7

f. KrF 5,3

g. V 2,6

h. MDG 3,4

i. R 3,7

15) Tusen takk til Gabriel Steinsbekk for beregningene i pkt 13 og 14.

Hordaland fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 3 6 9 7 8 4 7 10 8 8 11 5
S2005 4 6 8 7 8 3 6 8 7 6 9 4
S2009 5 7 8 7 7 3 7 8 7 4 8 3
S2013 4 6 7 6 7 6 8 9 9 8 10 7
S2017 4 7 8 7 8 5 7 8 8 7 9 6
S2021 4 7 8 7 8 4 6 7 7 6 8 5
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respons / BT 10/21 4 7 8 7 7 5 7 8 7 6 8 5
Respons / Høyre 5/21 3 7 8 6 6 6 7 8 7 7 8 6
Respons / BT 51/20 3 7 8 7 8 4 6 7 7 6 8 5
Sentio / BA 50/20 3 8 8 6 6 4 6 6 6 4 6 4
Respons / BT / VG 35/20 4 6 7 6 6 6 7 8 7 7 8 6
Respons / BT 36/17 4 6 7 6 6 5 7 8 7 6 8 5
InFact / BA 36/17 4 7 8 6 7 4 6 7 7 6 8 5
InFact / BA 36/17 5 7 8 7 8 3 5 6 6 5 7 4
Respons / BT 35/17 4 6 7 6 7 5 7 8 8 7 9 6
InFact / VG 35/17 5 7 8 7 8 4 6 7 7 6 8 5
InFact / BA 33/17 5 8 9 8 8 4 6 7 6 5 7 4
Respons / BT 33/17 4 6 7 6 7 5 7 8 8 7 9 6
InFact / BA 30/17 5 8 9 8 8 3 5 6 5 4 6 3
Respons / BT 26/17 4 6 7 6 7 4 7 8 8 6 9 5
InFact / BA 21/17 5 8 9 8 8 4 6 7 6 5 7 4
Respons / BT 8/17 4 7 8 7 8 4 6 7 7 6 8 5
Sentio / Ap 48/16 6 7 8 8 9 4 6 7 7 6 8 5
Respons / BT 37/16 5 7 8 7 7 5 7 8 7 6 8 5
Verian / BA 37/13 4 6 7 6 6 6 8 9 8 7 9 6
Verian / BA 36/13 5 5 6 6 7 6 8 9 9 8 10 7
Respons / BT 36/13 3 4 5 4 5 6 8 9 9 8 10 7
Verian / BA 36/13 4 5 6 5 6 6 8 9 9 8 10 7
Respons / BT 35/13 4 5 6 6 7 5 8 9 9 7 10 6
Verian / BA 35/13 4 5 6 5 6 6 8 9 9 8 10 7
Verian / BA 35/13 3 4 5 4 5 5 8 9 9 7 10 6
Verian / BA 33/13 4 5 6 5 6 6 8 9 9 8 10 7
Respons / BT 33/13 4 5 6 6 7 5 7 8 8 7 9 6
Verian / BA 32/13 4 4 5 5 6 7 9 10 10 9 11 8
Verian / BA 26/13 4 4 5 5 6 7 9 10 10 9 11 8
Respons / BT 13/13 4 4 5 5 6 7 9 10 10 9 11 8
Respons / BT 35/12 4 4 5 5 6 7 9 10 10 9 11 8
Respons / BT 10/12 4 5 6 5 6 5 7 8 8 7 9 6
Respons / BT / NRK 32/10 3 4 5 4 5 5 8 9 9 7 10 6
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 Sentio / BA 50/20 Respons / BT 51/20 Respons / Høyre 5/21 Respons / BT 10/21
Ap 26,6 27,7 22,7 18,8 19,0 17,9 21,7
Høyre 31,9 35,8 24,5 27,0 27,1 32,7 29,6
Frp 3,0 6,2 12,6 10,9 10,0 7,8 8,7
SV 3,5 4,9 8,9 9,8 7,5 10,2 8,6
Sp 6,9 4,9 9,9 15,5 18,4 13,7 13,3
KrF 13,7 13,4 4,9 2,9 4,3 4,5 5,0
Venstre 7,1 4,7 4,3 3,7 4,7 2,8 2,8
MDG 0,0 0,0 3,9 5,7 3,5 4,1 3,7
Rødt 1,1 0,8 4,7 3,4 3,5 3,7 3,5
Andre 6,3 1,5 3,6 2,3 2,0 2,6 3,1
R+SV+Ap+Sp 38,0 38,4 46,1 47,5 48,4 45,5 47,1
Frp+H+KrF+V 55,6 60,1 46,3 44,5 46,1 47,8 46,1
Sp+KrF+V 27,6 23,0 19,1 22,1 27,4 21,0 21,1
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner