Poll of polls

Hvorfor «Sylvi-spretten» i Dagbladet?

Publisert 26. februar 2021. Sist endret 26. februar 2021.

Fakta om målingen
Ipsos for Dagbladet.
OEEV
Ap20,3-0,1-6,0
H23,1-2,32,7
Frp12,93,41,3
SV7,80,10,2
Sp17,7-3,74,2
KrF3,30,4-0,5
V4,62,10,0
MDG3,71,9-0,2
R2,7-2,6-2,0
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – landsomfattende – Ipsos for Dagbladet – opptatt 22–24 februar.

Tusen takk til Ipsos, ved Mads Motrøen, for innsyn i byråets overgangsmatrise og til Gabriel Steinsbekk for treffsikker analyse av både denne matrisen og andre bakgrunnstall.

1) Dagbladets tittel var «Sylvi-spretten» etter Fremskrittspartiets 12,9 pst i målingen fra Ipsos (+3,4 pp mot januar).

2) Så er spørsmålet: Hvordan er Fremskrittspartiets pluss dokumentert i bakgrunnstallene fra Ipsos?

a. Lojaliteten for Frp hos Ipsos var 57 mot 39 i snitt på de øvrige landsmålingene i februar. En lojalitetsvekst for Frp på 18 prosentpoeng svarer til 80.000 velgere, som alene utgjør over 2,5 prosentpoeng i høyere oppslutning.

b. Høyres bruttotap til Frp var hos Ipsos 8 pst av H-velgerne i 2017, mot 2 pst i snitt på de øvrige landsmålingene i februar.

c. Frp hadde hos Ipsos omtrent samme bruttotap til Høyre og Senterpartiet som på snittet i februar, men Listhaug henter flere velgere tilbake fra både H og Sp.

3) Andre observasjoner hos Ipsos for Dagbladet som avviker fra snittet i februar:

a. Høyres bruttotap til Senterpartiet er ned til 2 pst av H-velgerne i 2017 mot snitt februar på nesten 8 pst. Om dette er et enkelttilfelle, vet vi mer om i neste uke.

b. Venstre har halvert bruttotapet til Høyre med 7 pst mot nesten 17 pst i snitt i februar.

c. Venstres tap til MDG er ned fra 5 pst av V-velgerne i 2017 i snitt i februar til 1 pst hos Ipsos.

4) Uvektete råtall Ipsos for Dagbladet i februar (vektete barometertall i parentes):

a. Ap 18,5 (20,3)

b. H 25,4 (23,1)

c. Frp 9,0 (12,9)

d. Sp 16,4 (17,7)

e. SV 9,0 (7,8)

f. KrF 3,8 (3,3)

g. V 5,2 (4,6)

h. MDG 5,6 (3,7)

i. R 3,6 (2,7)

5) Norstat for Vårt Land 24. februar 2021 – uvektete råtall (vektete barometertall):

a. Ap 18,6 (20,6)

b. Frp 4,3 (8,3)

c. H 27,4 (27,6)

d. KrF 4,2 (3,6)

e. R 6,6 (4,8)

f. Sp 20,9 (18,6)

g. SV 7,3 (6,1)

h. V 2,6 (2,3)

i. MDG 6,2 (5,2)

j. Vårt Lands måling ble opptatt 15–21 februar, Dagbladet 22–24 februar.

6) Observasjoner råtall vs barometertall i Vårt Land vs Dagbladet:

a. Fremskrittspartiet er i Dagbladet i pluss både uvektet og vektet, sammenlignet med snittet i februar.

b. Ap er nær identisk i begge målingene både vektet og uvektet.

c. Høyre vektes normalt ned, som hos Dagbladet. Høyre ble ikke nedvektet i Vårt Land, som kan tyde (ikke overraskende) på at statsministerens parti stanger i taket på det nivået Norstat for VL fant hos Høyre.

d. Senterpartiet er i sentrum for valgets battleground. Partiets råtall 16,4 hos Ipsos for Dagbladet er ikke overbevisende, gitt Vedums himmelferd de siste månedene. Det vil vise seg om dette er et enkelttilfelle.

e. Senterpartiets råtall hos Norstat for Vårt Land i januar var 19,8 og barometertallet 19,6. Sp sitt råtall hos Respons for VG primo februar var 17,6 og barometertallet 18,8. Senterpartiets råtall hos Respons for VG i januar var 19,0 og barometertallet 19,2.

7) Vi skal i helgen legge ut samlematrisen for snittet av landsmålingene i februar.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp