Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

MDG – fylkes- vs landsmålinger

Publisert 24. februar 2021. Sist endret 24. februar 2021.

1) Stortingsvalget 2021 – hvis sist publiserte måling i de 19 valgkretsene blir resultatet (mandater):

a. Ap 21,8 (42)

b. H 25,7 (49)

c. Frp 9,8 (19)

d. SV 7,2 (14)

e. Sp 18,4 (36)

f. KrF 3,3 (3)

g. V 3,0 (2)

h. MDG 3,9 (2)

i. R 3,98 (2)

j. Sum Ap+Sp+SV=94

2) Landstendens iht målinger i 14 valgkretser publisert i 2021:

a. Ap 21,2 (40)

b. H 26,0 (48)

c. Frp 9,1 (17)

d. SV 7,4 (13)

e. Sp 18,7 (36)

f. KrF 3,5 (3)

g. V 2,9 (2)

h. MDG 3,7 (2)

i. R 4,5 (8)

j. Sum Ap+Sp+SV=89

3) MDG synes å ha (marginalt) skarpere lands- enn fylkesmålinger. Landstendens MDG med vår beregningsmåte i siste måling i de 19 valgkretsene:

a. Østfold 3,0

b. Troms 3,6

c. A-Agder 4,0

d. Nordland 3,0

e. Oslo 5,0

f. Hedmark 3,8

g. Oppland 5,2

h. Hordaland 3,8

i. Buskerud 2,6

j. Akershus 2,3

k. S-Trøndelag 5,2

l. N-Trøndelag 2,2

m. Finnmark 2,4

n. Møre og Romsdal 3,8

o. Sogn og Fj 4,3

p. V-Agder 3,9

q. Telemark 4,5

r. Rogaland 4,0

s. Vestfold 4,2

t. Kildene for målingene fremgår av målingssidene.

u. Hvis disse 19 målingene svarer til valgresultatet, og kretsene leverer samme antall godkjente stemmer som i 2017, får MDG 3,91 pst.

4) Tusen takk til Jon Aabye for tabellene.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om MDG

Vis alle artikler om MDG