Poll of polls

VL: Høyre nær fullmobilisert

Publisert 24. februar 2021. Sist endret 24. februar 2021.

Fakta om målingen
Norstat for VL.
OEEV
Ap20,6-3,6-5,7
H27,62,07,2
Frp8,3-1,7-3,3
SV6,1-1,5-1,5
Sp18,6-1,05,1
KrF3,60,9-0,2
V2,30,7-2,3
MDG5,22,21,3
R4,81,00,1
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 961 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – landsomfattende – Norstat for Vårt Land – opptatt 15–21 februar 2021.

Vi viser til:

VLs reportasje.

VLs kommentar.

Tusen takk til nyhetsredaktør Østrem i VL for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Barometertallene (januar fra samme kilde i parentes):

a. Ap 20,6 (24,2)

b. Sp 18,6 (19,6)

c. SV 6,1 (7,6)

d. R 4,8 (3,8)

e. MDG 5,2 (3,0)

f. Frp 8,3 (10,0)

g. H 27,6 (25,6)

h. KrF 3,6 (2,7)

i. V 2,3 (1,6)

j. Ap+Sp+SV 45,3 (51,4)

k. H+KrF+V 33,5 (29,9)

l. H+KrF+V+Frp 41,8 (39,9)

m. «Firerbanden» Ap+Sp+SV+Frp 53,6 (61,4)

2) Mandater iht Norstat (januar fra samme kilde):

a. Ap 38 (45)

b. Frp 15 (19)

c. H 48 (48)

d. KrF 3 (1)

e. R 8 (2)

f. Sp 36 (38)

g. SV 11 (14)

h. V 1 (0)

i. MDG 9 (2)

j. Sum Ap+Sp+SV 85 (97)

k. Deler av mandat-minuset for Ap+Sp+SV må sees i lys av at MDG+R er over sperregrensen i februar med utjevningmandater for begge. I januar ble MDG+R målt under sperren av Norstat/VL.

3) Basert på denne undersøkelsen, er Høyre nær fullmobilisert; høy lojalitet og solid henting av velgere fra Ap og Frp. Høyres bakgrunnstall hos Norstat/VL er sterkere enn de fleste fylkesmålingene i år. Det vil vise seg om Høyre kan holde så sterke tall.

4) Minuset for statsministerens parti er lekkasjen til Senterpartiet, og at partnerne sliter. Skal Høyre vokse ytterligere, må lekkasjen til Sp ned og/eller hentingen av velgere fra andre partier må øke ytterligere. Det er krevende.

5) Lojalitet mot stv 2017 (parentes lojalitet januar fra samme kilde)

a. Ap 59 (66)

b. Frp 47 (56)

c. H 76 (70)

d. KrF 66 (49)

e. R 81 (62)

f. Sp 82 (86)

g. SV 57 (71)

h. V 31 (18)

i. MDG 72 (47)

6) Brutto lekkasje til Senterpartiet i pst av egne 2017-velgere (parentes januar fra samme kilde):

a. Ap 9 (6)

b. Frp 14 (8)

c. H 7 (9)

d. KrF 2 (8)

e. SV 4 (5)

f. V 8 (6)

g. MDG 2 (0)

7) Netto overganger (parentes januar fra samme kilde) – 30.000 svarer til ca ett pp:

a. Ap vs H: H +34.000 (H +14.000)

b. Ap vs Sp: Sp +65.000 (Sp +46.000)

c. H vs Frp: H +46.000 (H +13.000)

d. Frp vs Sp: Sp +63.000 (Sp +36.000)

e. H vs Sp: Sp +46.000 (Sp +60.000)

f. Fremskrittspartiet har øket lekkasjen til Høyre, i likhet med snittet på landsmålingene i februar 2021.

8) Norstat for VL – uvektet februar, dvs før politisk vekting:

a. Ap 18,6

b. Frp 4,3 (!)

c. H 27,4

d. KrF 4,2

e. R 6,6

f. Sp 20,9

g. SV 7,3

h. V 2,6

i. MDG 6,2

9) Fremskrittspartiet blir så godt som alltid vektet opp, men uvektet 4 pst er lavt for Listhaugs parti. Frp og KrF er jevnstore uvektet. Rødt er uvektet større enn Frp. Frp hadde i januar uvektet 6,5 hos Norstat/VL.

10) Høyre har uvektet 27,4 og barometer 27,6. Høyre blir som oftest vektet opp. Denne relasjonen mellom uvektete og vektete tall kan tyde på at det nå (ikke overraskende) er motstand oppover for statsministerens parti.

11) Senterpartiet er uvektet større enn Arbeiderpartiet.

12) SV har lav lojalitet og et uvanlig minus til MDG, som trekker SV ned og MDG opp. SVs snitt i februar er over 7 pp, høyere enn i denne undersøkelsen.

13) MDG har et hyggelig barometertall på 5,2 pst. I grunnlaget for denne målingen ligger MDGs mobilisering i denne undersøkelsen av over 14 pst av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2017. Det understreker en hovedoppgave for Bastholm; å få disse velgerne – som kan være troløse – til å avgi stemme.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H