Poll of polls

Sp lojalitet 71 i Vestfold

Publisert 16. februar 2021. Sist endret 16. februar 2021.

Fakta om målingen
Respons for Høyre.
OEV
Ap22,3-4,7
H32,37,2
Frp10,7-1,7
SV6,0-0,2
Sp14,04,1
KrF2,1-1,4
V3,1-1,1
MDG4,00,1
R3,4-1,0
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 802 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – Vestfold – Respons for Høyre – opptatt 2.–8. februar 2021 – 802 spurte.

Vestfold har ikke vært målt siden februar 2020.

Lesere som er kritisk til målinger med partier som oppdragsgivere vises til kommentar 13. februar 2021.

Fylkesmålingene vies ofte mindre interesse i nasjonale medier, men i pollofpolls vil vi mene at fylkesmålinger er en helt sentral kilde for å forstå utviklingen i valget. Beregninger på bakgrunn av slike målinger har ofte vist seg treffsikre. Se f.eks. kommentar på denne plass 13. september 2017.

1) Målingen i Vestfold (i parentes Vestfold i 2017 justert for at Svelvik nå er i Buskerud):

a. R 3,4 (1,87)

b. SV 6,0 (4,99)

c. MDG 4,0 (2,95)

d. Ap 22,3 (27,95)

e. Sp 14,0 (6,23)

f. V 3,1 (3,88)

g. KrF 2,1 (3,73)

h. H 32,3 (30,17)

i. Frp 10,7 (16,76)

j. Sentrum 0,7

k. Pensjonistpartiet 0,2

l. Piratpartiet 0,2

m. Demokratene 0,2

n. Liberalistene 0,2

o. Kystpartiet 0,2

p. Folkeaksjonen Nei til mer bompenger 0,2

q. Industri- og Næringspartiet 0,2

2) Seks distriktsmandater (2017 i parentes):

a. H+Ap 2

b. Sp+Frp 1

c. Endringen mot 2017 er at Sp henter distriktsmandat på bekostning av Høyre.

d. SV og Høyre mangler hhv over 6.000 stemmer og knapt 7.000 stemmer på å hente Fremskrittspartiets mandat.

e. Etter justeringen med Svelvik leverte Vestfold 136.314 stemmer i 2017.

Fylke utjevning

3) Lojalitet mot stv 2017:

a. R 74

b. SV 66

c. MDG 60

d. Ap 58

e. Sp 71

f. V 56

g. KrF 41

h. H 72

i. Frp 53

4) Brutto lekkasje av egne 2017-velgere til Sp:

a. R 0

b. SV 2

c. MDG 0

d. Ap 11

e. V 0

f. KrF 18

g. H 5

h. Frp 6

5) Uvektet (barometertallet i parentes):

a. Ap 20,9 (22,3)

b. Sp 13,5 (14,0)

c. H 33,5 (32,3)

d. Frp 6,5 (10,7)

6) Er Senterpartiets lojalitet blant de mest spennende noteringene i flommen av tall denne vinteren?

a. Lojalitet Vestfold: 71

b. Lojalitet Hordaland: 64

c. Lojalitet Buskerud: 83

d. Lojalitet Akershus: 79

e. Lojalitet Møre og Romsdal: 72

f. På landsmålingene hadde Sp snitt lojalitet i januar 85 mot 77 så langt i februar.

7) Lojalitet og attraktivitet, dvs evnen til å hente velgere fra andre partier og blant velgere som ikke stemte i 2017, henger ofte sammen.

8) Senterpartiets lojalitet nasjonalt er f.t. tilbake på nivået fra august til september (var 80 pluss fra november til januar).

9) Senterpartiets attraktivitet i form av henting er stadig imponerende, men lojaliteten er ikke så overbevisende som den har vært. Så blir spørsmålet om attraktiviteten holder seg (sky)høyt, eller om vi også der kan komme til å se sprekker i muren som Vedum har bygget opp.

Vestfold fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 2 3 4 3 3 2 4 5 4 3 5 2
S2005 3 4 4 3 3 1 3 3 3 1 3 1
S2009 3 4 4 3 3 1 3 3 3 1 3 1
S2013 2 2 3 3 3 2 4 5 4 3 5 2
S2017 2 2 2 2 3 3 4 4 5 4 5 4
S2021 2 4 4 3 3 2 3 3 3 2 3 2
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respons / Høyre 7/21 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / TB 7/20 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
Respons / Høyre 36/17 2 2 2 2 2 3 4 4 4 3 4 3
InFact / Amedia 34/17 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
Respons / Høyre 33/17 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
InFact / VG 33/17 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
InFact / Amedia 25/17 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
Respons / Høyre 22/17 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
InFact / Amedia 19/17 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / Gjeng. / ØP / TB / SA 35/13 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / Gjeng. / Jarlsb. / ØP / TB / SA 32/13 2 2 2 2 2 3 4 4 4 3 4 3
Sentio / Gjeng. / ØP / TB / SA 27/13 2 2 2 2 2 3 4 4 4 3 4 3
Sentio / Gjeng. / Jarlsb. / ØP / TB / SA 20/13 2 2 2 2 2 3 4 4 4 3 4 3
Sentio / Gjeng. / TB / SB 13/13 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 4 2
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 InFact / Amedia 34/17 Respons / Høyre 36/17 Sentio / TB 7/20 Respons / Høyre 7/21
Ap 34,3 33,9 27,0 30,7 28,9 24,5 22,3
Høyre 38,2 41,9 25,1 26,1 29,8 24,7 32,3
Frp 2,0 4,7 12,4 14,5 15,1 17,5 10,7
SV 3,1 2,9 6,2 5,2 5,1 5,6 6,0
Sp 6,5 0,0 9,9 8,3 6,3 10,4 14,0
KrF 8,8 8,2 3,5 5,3 3,5 3,6 2,1
Venstre 4,7 0,0 4,2 3,7 2,2 4,1 3,1
MDG 0,0 0,0 3,9 2,6 3,6 6,0 4,0
Rødt 0,2 0,5 4,4 2,6 2,8 3,2 3,4
Andre 2,2 8,0 3,4 1,0 2,7 0,3 2,1
R+SV+Ap+Sp 44,1 37,3 47,6 46,8 43,1 43,7 45,7
Frp+H+KrF+V 53,7 54,7 45,1 49,6 50,6 49,9 48,2
Sp+KrF+V 20,0 8,2 17,6 17,3 12,0 18,1 19,2
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner