Poll of polls

Ap 31 - H 29 - Frp 14?

Publisert 30. mai 2011. Sist endret 30. mai 2011.

Nivåene i tittelen svarer til NRK / Norstats nasjonale kommunevalgmåling publisert 29. mai - avrundet (Ap 30,6 - H 28,9 - Frp 13,6).

1) NRKs presentasjon av målingen er ufullstendig. NRK har verken opplyst intervjutidspunkt eller svarprosent. Svarprosenten kan ha en særlig interesse ved kommunevalgmålinger.

Siv Jensen
Storting 2021: 11,6 %
S-snitt april: 14,9 %
Kommune 2023: 11,3 %

2) Hvis Norstat har truffet, har byrået registrert velgervandringer som så langt knapt kan bekreftes av andre byråer. Fremskrittspartiets snitt på de fire første nasjonale kommunevalgmålingene i mai var rundt partiets resultat fra 2007 - i overkant av 17,5. Norstat måler partiet fire prosentpoeng svakere.

3) Norstats 13,6 for Frp svarer til et fall på 23 pst. Av lokale målinger i større kommuner publisert i 2011 er det bare Tønsberg, Bergen, Sandefjord og Horten som for Frp antyder et så kraftig fall. Hovedinntrykket av lokale målinger er at Frp kan ha stigende problemer med å holde sitt nivå fra 2007, men ned mot 13 pst nasjonalt kan ikke bekreftes. Målingene fremover vil vise om Norstat har sett en fersk tendens som ennå ikke er fanget opp av andre byråer.

Jonas Gahr Støre
Storting 2021: 26,3 %
S-snitt april: 19,5 %
Kommune 2023: 21,6 %

4) Arbeiderpartiets 30,6 er partiets sterkeste nasjonale kommunevalgmåling i 2011. Lokale målinger kan (ennå) ikke bekrefte et slikt nivå. Når et stort antall lokale målinger i 2011 sees samlet, har Ap vært stabile rundt 28. Målingene i juni vil bekrefte eller avkrefte Norstats nivå for Ap.

Erna Solberg
Storting 2021: 20,4 %
S-snitt april: 27,1 %
Kommune 2023: 25,9 %

5) Høyres 28,9 hos Norstat er tett oppunder partiets sterkeste kommunevalg i etterkrigstiden på 29,2. Lokale målinger kan i høyden antyde rundt 27 - eller 27 minus - for Høyre. Skal Høyre kunne se 29 pst nasjonalt, må partiet i en rekke kommuner - særlig større byer - måles rundt nivået fra K-1979. Så langt har Høyre sett få slike målinger i befolkningstunge kommuner. pollofpolls.no kan derfor f.t. ikke bekrefte at Høyre i år kan komme rundt resultatet fra 1979. Spørsmålet om Norstat også for Høyre har sett et nytt og høyere nivå, vil målingene i juni gi svar på.

Audun Bjørlo Lysbakken
Storting 2021: 7,6 %
S-snitt april: 9,8 %
Kommune 2023: 6,9 %

6) Sosialistisk Venstreparti måles av Norstat til 4,7 pst. Arbeiderpartiets vekst mot 2007 iflg Norstat er lavere enn SVs fall, med de følger dette kan få for valget i bl.a. Oslo. SV er på lokale målinger i hovedsak i minus mot forrige valg, men pollofpolls.no kan f.t. ikke bekrefte at partiet er så lavt som 4-tallet nasjonalt.

7) Gitt dette, er Norstat så vidt avvikende fra hovedtendensen at NRK burde ha analysert bakgrunnstall, med sikte på en mer etterprøvbar presentasjon av målingen. Verken i Dagsrevyen søndag 29. mai eller på nrk.no har statskringkastingen publisert et eneste bakgrunnstall fra Norstats undersøkelse. Dette står i kontrast til et stort antall lokalaviser med langt færre ressurser enn NRK. Mange slike lokalaviser drøfter bakgrunnstall på et nivå NRK i dette tilfellet ikke er i nærheten av.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp