Poll of polls

Vedums mobilisering avgjør

Publisert 13. februar 2021. Sist endret 13. februar 2021.

Fylkesmålinger stortingsvalg – Hordaland, Buskerud, Akershus – oppdragsgiver Høyre.

Hordaland opptatt 18. – 25. januar 2021 – 800 spurte.

Buskerud opptatt 20. januar – 1. februar 2021 – 809 spurte.

Akershus opptatt 25. januar – 3. februar 2021 – 800 spurte.

Målingene er i lys av intervju-tidspunktene lagt ut på datoene 1. februar (Hordaland), 3. februar (Buskerud), 5. februar (Akershus).

1) Vi vet at flere lesere er skeptiske til målinger med partier som oppdragsgivere. Tross dette, har vi så lenge pollofpolls har eksistert (siden 2010) tatt det standpunkt at også slike målinger legges ut. Det blir da opp til leserne om man vil – eller ikke vil – legge vekt på slike undersøkelser.

2) Eventuelle nasjonale målinger med partier som oppdragsgivere vil bli lagt ut, men blir holdt utenfor ved beregning av månedssnittene. Intet parti skal kunne «kjøpe» seg til et for partiet hyggelig nasjonalt månedssnitt.

3) Noen fylker måles sjelden av mediene. Det er da ikke overraskende at partier vil måle. Landets nest største valgkrets, Akershus, har etter valget i 2017 bare hatt to publiserte stortingsmålinger. Et parti (Høyre) har vært oppdragsgiver for begge. Så kan man undres over hvorfor velgernes vandringer i bl.a. Akershus ikke møtes med større interesse fra mediene på Østlandet.

Fylke utjevning

4) Hordaland:

a. Målingen: R 3,7 – SV 10,2 – MDG 4,1 – Ap 17,9 – Sp 13,7 – V 2,8 – KrF 4,5 – H 32,7 – Frp 7,8 – Industri- og Næringspartiet 1,1 – De Kristne 0,4 – Pensjonistpartiet 0,2 – Demokratene 0,2 – Liberalistene 0,2 – Sentrum 0,2 – Piratpartiet 0,2 – Kystpartiet 0,1.

b. 15 distriktsmandater: R 0 – SV 2 (+1) – MDG 0 – Ap 3 (-1) – V 0 (-1) – KrF 1 (-) – H 6 (+1) – Frp 1 (-1) – Sp 2 (1+1 i denne perioden).

c. MDG ble målt til 4,1, og ville ha vunnet mandat på bekostning av Høyres sjette med 4,17.

d. Lojalitet mot stv 2017 (parentes Respons for Bergens Tidende desember 2020): R 68 (74) – SV 73 (72) – MDG 50 (54) – Ap 53 (57) – Sp 64 (90) – V 31 (61) – KrF 50 (73) – H 72 (69) – Frp 35 (50).

e. Brutto lekkasje av egne 2017-velgere til Senterpartiet (parentes Respons for Bergens Tidende desember 2020): R 8 (6) – SV 2 (0) – MDG 5 (5) – Ap 9 (16) – V 0 – KrF 8 (0) – H 3 (6) – Frp 15 (21).

f. Andel «ikke sikker», dvs «gjerdet (parentes Respons for Bergens Tidende desember 2020): R 8 (0) – SV 4 (7) – MDG 17 (11) – Ap 19 (11) – Sp 17 (5) – V 19 (10) – KrF 20 (17) – H 15 (13) – Frp 25 (16).

g. Senterpartiet er ned iht Respons i Hordaland fra desember til januar. Lojaliteten og overgangene fra andre er lavere. Om dette er et utslag som vil bli korrigert, eller om vi nå ser noen få sprekker i Vedums mur, kan bare fremtiden gi svar på. Matrisen for Senterpartiet i landsmålingen fra Respons for VG primo februar var heller ikke så imponerende som andre tall i desember og januar.

Fylke utjevning

5) Buskerud:

a. Målingen (i parentes Buskerud i 2017 korrigert for kommune-endringer): R 2,2 (1,4) – SV 7,6 (5,0) – MDG 2,1 (2,6) – Ap 22,9 (28,8) – Sp 21,2 (11,4) – V 2,1 (3,4) – KrF 2,3 (2,6) – H 27,2 (26,3) – Frp 11,0 (17,2) – Demokratene 0,4 – Industri- og Næringspartiet 0,4 – Sentrum 0,2.

b. Buskerud har fra og med i år syv distriktsmandater, målingen: H+Ap+Sp 2 – Frp 1.

c. Lojalitet mot stv 2017: R 86 – SV 73 – MDG 58 – Ap 55 – Sp 83 – V 46 – KrF 60 – H 71 – Frp 44.

d. Brutto lekkasje i pst av egne 2017-velgere til Senterpartiet: R 0 – SV 5 – MDG 3 – Ap 14 – V 15 – KrF 5 – H 7 – Frp 8.

e. Andel «ikke sikker», dvs «gjerdet»: R 0 – SV 10 – MDG 28 – Ap 20 – Sp 11 – V 18 – KrF 9 – H 16 – Frp 29.

Fylke utjevning

6) Akershus:

a. Målingen (i parentes Akershus i 2017 korrigert for kommune-endringer): R 2,3 (1,95) – SV 5,1 (5,27) – MDG 2,6 (3,67) – Ap 21,4 (26,37) – Sp 13,4 (6,08) – V 4,1 (6,38) – KrF 1,5 (2,37) – H 35,3 (30,82) – Frp 10,5 (15,25) – Demokratene 1,4 – Sentrum 1,0 – Pensjonistpartiet 0,5 – Liberalistene 0,3 – Helsepartiet 0,2 – Alliansen 0,2 – Piratpartiet 0,2.

b. Akershus har nå 18 distriktsmandater, målingen: H 7 – Ap 4 – Sp 3 – Frp 2 – SV 1 – V 1. MDG ble målt til 2,6.

c. MDG ble målt til 2,6 pst. Partiet henter Senterpartiets tredje mandat med 3,76.

d. Lojalitet mot stv 2017: R 57 – SV 60 – Ap 59 – Sp 79 – V 42 – KrF 30 – H 74 – Frp 48 – MDG 52.

e. Brutto lekkasje i pst av egne 2017-velgere til Senterpartiet: R 0 – SV 0 – MDG 8 – Ap 9 – V 4 – KrF 21 – H 5 – Frp 10.

f. Andel «ikke sikker», dvs «gjerdet»: R 27 – SV 25 – MDG 23 – Ap 20 – Sp 12 – V 23 – KrF 18 – H 14 – Frp 13.

g. Senterpartiet er, relativt sett, sprekere i Akershus og Buskerud enn i Hordaland, skal vi tro Respons på nyåret 2021.

7) MDG:

a. MDG har partileder Bastholm som toppkandidat i Akershus. Gitt Respons i månedsskiftet januar/februar, er MDGs problem i denne valgkretsen (i) lav lojalitet på 52, (ii) lav henting fra andre partier (en respondent fra V og tre fra KrF), og (iii) bare en respondent fra velgere som ikke stemte i 2017 (= 2 pst av de aktiviserte).

b. MDGs lojalitet var heller ikke høy i Hordaland (50) og Buskerud (58). MDGs snitt lojalitet på landsmålingene i januar var 55.

c. MDGs lojalitet i landsmålingen fra Respons for VG primo februar var 45, og partiet mobiliserte da knapt 6 pst av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2017. Barometertallet var 3,8 pst.

d. Lojaliteten viser ikke bare evnen til å mobilisere egne velgere fra forrige valg. Lojaliteten er ofte et tegn på partiers generelle attraktivitet, også i andre grupper enn egne velgere.

8) Oppsummering, tre fylkesmålinger:

a. Vedums mobilisering kan avgjøre valget. Det er ingen nyhet, men illustreres av målingene i særlig Akershus og Hordaland. I Hordaland er Senterpartiets lojalitet «normal» (64), og Vedums netto henting av høyrevelgere er lavere enn landssnittet. I Akershus er Senterpartiets lojalitet (sky)høy med knapt 80, og hentingen fra Høyre er både absolutt og relativt sett høyere enn i Hordaland.

b. Dette viser også at lojalitet og attraktivitet ofte henger sammen. Er lojaliteten «normal» (Sp i Hordaland), blir attraktiviteten hos andre partiers velgere ofte lavere enn der lojaliteten er høy.

c. Så er det selvsagt mulig at Senterpartiets lojalitet i Hordaland på 60+ vil bli korrigert. Men det generelle poenget – at lojalitet og attraktivitet henger sammen – viser målingene i Akershus og Buskerud.

d. Fremskrittspartiet har på landsmålingene i februar nesten doblet sin netto lekkasje til Høyre, sammenlignet med januar. Fylkesmålingene antyder også overganger fra Frp til Høyre.

e. Siv Jensens problemer er i korthet (i) lav lojalitet, (ii) lekkasje til Senterpartiet, (iii) lekkasje til Høyre, (iv) lekkasje til «andre», (v) og at lav lojalitet leder til en stor andel gjerdesittere.

Johan Giertsen

Hordaland fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 3 6 9 7 8 4 7 10 8 8 11 5
S2005 4 6 8 7 8 3 6 8 7 6 9 4
S2009 5 7 8 7 7 3 7 8 7 4 8 3
S2013 4 6 7 6 7 6 8 9 9 8 10 7
S2017 4 7 8 7 8 5 7 8 8 7 9 6
S2021 4 7 8 7 8 4 6 7 7 6 8 5
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respons / Høyre 5/21 3 7 8 6 6 6 7 8 7 7 8 6
Respons / BT 51/20 3 7 8 7 8 4 6 7 7 6 8 5
Sentio / BA 50/20 3 8 8 6 6 4 6 6 6 4 6 4
Respons / BT / VG 35/20 4 6 7 6 6 6 7 8 7 7 8 6
Respons / BT 36/17 4 6 7 6 6 5 7 8 7 6 8 5
InFact / BA 36/17 4 7 8 6 7 4 6 7 7 6 8 5
InFact / BA 36/17 5 7 8 7 8 3 5 6 6 5 7 4
Respons / BT 35/17 4 6 7 6 7 5 7 8 8 7 9 6
InFact / VG 35/17 5 7 8 7 8 4 6 7 7 6 8 5
InFact / BA 33/17 5 8 9 8 8 4 6 7 6 5 7 4
Respons / BT 33/17 4 6 7 6 7 5 7 8 8 7 9 6
InFact / BA 30/17 5 8 9 8 8 3 5 6 5 4 6 3
Respons / BT 26/17 4 6 7 6 7 4 7 8 8 6 9 5
InFact / BA 21/17 5 8 9 8 8 4 6 7 6 5 7 4
Respons / BT 8/17 4 7 8 7 8 4 6 7 7 6 8 5
Sentio / Ap 48/16 6 7 8 8 9 4 6 7 7 6 8 5
Respons / BT 37/16 5 7 8 7 7 5 7 8 7 6 8 5
Verian / BA 37/13 4 6 7 6 6 6 8 9 8 7 9 6
Verian / BA 36/13 5 5 6 6 7 6 8 9 9 8 10 7
Respons / BT 36/13 3 4 5 4 5 6 8 9 9 8 10 7
Verian / BA 36/13 4 5 6 5 6 6 8 9 9 8 10 7
Respons / BT 35/13 4 5 6 6 7 5 8 9 9 7 10 6
Verian / BA 35/13 4 5 6 5 6 6 8 9 9 8 10 7
Verian / BA 35/13 3 4 5 4 5 5 8 9 9 7 10 6
Verian / BA 33/13 4 5 6 5 6 6 8 9 9 8 10 7
Respons / BT 33/13 4 5 6 6 7 5 7 8 8 7 9 6
Verian / BA 32/13 4 4 5 5 6 7 9 10 10 9 11 8
Verian / BA 26/13 4 4 5 5 6 7 9 10 10 9 11 8
Respons / BT 13/13 4 4 5 5 6 7 9 10 10 9 11 8
Respons / BT 35/12 4 4 5 5 6 7 9 10 10 9 11 8
Respons / BT 10/12 4 5 6 5 6 5 7 8 8 7 9 6
Respons / BT / NRK 32/10 3 4 5 4 5 5 8 9 9 7 10 6
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 Respons / BT / VG 35/20 Sentio / BA 50/20 Respons / BT 51/20 Respons / Høyre 5/21
Ap 26,6 27,7 22,7 21,8 18,8 19,0 17,9
Høyre 31,9 35,8 24,5 35,0 27,0 27,1 32,7
Frp 3,0 6,2 12,6 9,2 10,9 10,0 7,8
SV 3,5 4,9 8,9 6,8 9,8 7,5 10,2
Sp 6,9 4,9 9,9 8,7 15,5 18,4 13,7
KrF 13,7 13,4 4,9 5,1 2,9 4,3 4,5
Venstre 7,1 4,7 4,3 3,8 3,7 4,7 2,8
MDG 0,0 0,0 3,9 5,1 5,7 3,5 4,1
Rødt 1,1 0,8 4,7 3,9 3,4 3,5 3,7
Andre 6,3 1,5 3,6 0,6 2,3 2,0 2,6
R+SV+Ap+Sp 38,0 38,4 46,1 41,2 47,5 48,4 45,5
Frp+H+KrF+V 55,6 60,1 46,3 53,1 44,5 46,1 47,8
Sp+KrF+V 27,6 23,0 19,1 17,6 22,1 27,4 21,0
| Last ned

Buskerud fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 2 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2
S2005 4 6 6 5 5 1 3 3 3 1 3 1
S2009 4 5 5 5 5 2 4 4 4 2 4 2
S2013 3 4 4 4 4 3 5 5 5 3 5 3
S2017 3 5 5 4 4 2 4 4 4 2 4 2
S2021 3 5 5 4 4 2 3 3 3 2 3 2
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respons / Høyre 5/21 2 4 4 4 4 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / DT 37/20 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
Sentio / DT 8/20 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2
Sentio / NRK 36/17 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3
InFact / DT 36/17 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3
Respons / Høyre 36/17 3 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2
InFact / VG 33/17 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3
Respons / Høyre 32/17 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3
InFact / DT 25/17 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3
InFact / DT 18/17 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3
Sentio / DT / RB / LP / HD 36/13 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
Sentio / DT / RB / LP / HD 34/13 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
InFact / Ap 33/13 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
Sentio / DT / RB / LP / HD 32/13 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
Sentio / DT / RB / LP / HD 27/13 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
Sentio / DT / RB / LP / HD 16/13 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
Sentio / DT / RB / LP / HD 36/12 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
Sentio / DT 1/12 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 Sentio / NRK 36/17 Sentio / DT 8/20 Sentio / DT 37/20 Respons / Høyre 5/21
Ap 43,0 43,7 28,4 30,6 25,9 21,7 22,9
Høyre 31,2 32,3 22,0 27,1 18,2 32,2 27,2
Frp 1,4 4,7 12,2 14,7 19,7 7,1 11,0
SV 3,3 3,9 5,6 3,6 5,0 6,7 7,6
Sp 8,2 0,0 16,1 11,1 18,0 15,8 21,2
KrF 6,4 5,5 2,3 2,6 1,4 1,7 2,3
Venstre 2,9 0,0 3,6 3,0 2,2 3,7 2,1
MDG 0,0 0,0 3,0 2,1 6,1 5,5 2,1
Rødt 0,2 0,4 3,5 3,4 2,5 3,6 2,2
Andre 3,4 9,5 3,2 1,7 1,1 2,1 1,4
R+SV+Ap+Sp 54,7 48,0 53,6 48,7 51,4 47,8 53,9
Frp+H+KrF+V 41,9 42,5 40,2 47,4 41,5 44,7 42,6
Sp+KrF+V 17,5 5,5 22,1 16,7 21,6 21,2 25,6
| Last ned

Akershus fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 3 6 7 5 5 5 8 9 8 6 9 5
S2005 5 7 7 6 7 4 8 8 9 5 9 5
S2009 5 6 7 6 7 4 8 9 9 6 10 5
S2013 5 6 6 5 6 7 10 10 11 8 11 8
S2017 5 7 7 6 7 6 9 9 10 7 10 7
S2021 5 8 8 7 8 6 8 8 9 7 9 7
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respons / Høyre 5/21 4 7 7 6 7 7 9 9 10 8 10 8
Sentio / Høyre 48/20 5 8 8 7 7 6 9 9 9 6 9 6
InFact / Amedia 36/17 5 7 7 6 7 5 7 7 8 6 8 6
Respons / Høyre 35/17 5 6 6 6 7 5 8 8 9 6 9 6
InFact / VG 35/17 4 5 5 5 6 5 8 8 9 6 9 6
InFact / RB / ØB / ABB / IAB 33/17 5 7 7 6 7 5 7 7 8 6 8 6
InFact / RB / ØB / ABB 25/17 5 8 8 7 7 5 8 8 8 5 8 5
Respons / Høyre 21/17 6 7 7 7 7 6 9 9 9 6 9 6
InFact / RB / ØB / ABB 19/17 6 7 7 7 8 6 8 8 9 7 9 7
InFact / Ap 13/17 6 8 8 7 7 5 7 7 7 5 7 5
InFact / RB / ØB / ABB 36/13 5 6 6 5 6 6 9 9 10 7 10 7
InFact / NTB 35/13 5 6 6 5 6 6 8 8 9 7 9 7
InFact / RB / ØB / ABB 34/13 4 4 5 5 6 6 9 10 10 8 11 7
InFact / NTB 25/13 5 5 5 5 6 8 10 10 11 9 11 9
InFact / RB / ØB / ABB 24/13 5 5 5 5 6 7 10 10 11 8 11 8
Sentio / MA 22/13 4 4 5 5 6 7 10 11 11 9 12 8
InFact / RB / ØB / ABB 36/12 5 5 5 5 6 8 10 10 11 9 11 9
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 Respons / Høyre 35/17 InFact / Amedia 36/17 Sentio / Høyre 48/20 Respons / Høyre 5/21
Ap 33,2 33,1 25,8 26,5 26,9 22,8 21,4
Høyre 38,5 40,0 27,4 31,0 28,8 31,5 35,3
Frp 2,8 6,0 10,5 17,1 13,5 13,0 10,5
SV 4,9 5,5 6,8 3,8 6,2 6,6 5,1
Sp 6,6 4,9 8,8 4,4 6,5 12,0 13,4
KrF 5,7 4,8 2,0 3,1 2,7 1,9 1,5
Venstre 6,0 3,4 6,9 5,6 6,2 2,8 4,1
MDG 0,0 0,0 4,7 4,9 4,4 5,0 2,6
Rødt 0,6 0,7 3,9 3,1 2,9 2,8 2,3
Andre 1,6 1,5 3,1 0,5 1,9 1,5 3,8
R+SV+Ap+Sp 45,4 44,2 45,4 37,8 42,5 44,2 42,2
Frp+H+KrF+V 53,0 54,2 46,8 56,8 51,2 49,2 51,4
Sp+KrF+V 18,3 13,2 17,7 13,1 15,4 16,7 19,0
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner