Poll of polls

Stortingsmåling i Nordre Follo

Publisert 13. februar 2021. Sist endret 13. februar 2021.

Stortingsmåling – Nordre Follo kommune i Akershus – Sentio for Høyre –

511 spurte – opptatt 1. og 2. februar 2021.

1) Målingen (stv 2017 i Nordre Follo i parentes):

Ap 21,7 (26,0)

H 36,5 (32,2)

Frp 14,2 (13,5)

SV 8,4 (6,8)

Sp 8,5 (4,0)

KrF 2,7 (2,7)

V 1,3 (7,0)

MDG 4,6 (3,9)

R 2,1 (2,1)

2) Sammenlignet med det vi ellers vet om velgernes vandringer i 2021, er Fremskrittspartiet over og Venstre under det forventete.

3) Lojalitet mot stv 2017:

Ap 60

Frp 77

H 73

KrF 71

R 70

Sp 75

SV 83

V 9

MDG 71

Venstres og Fremskrittspartiets lojalitet avviker solid fra landssnittene. Risikoen for slikt øker når antall respondenter for et parti er lavt.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner