Poll of polls

Mandatkamp i Sør-Trøndelag

Publisert 11. februar 2021. Sist endret 11. februar 2021.

Stortinget – Sør- og Nord-Trøndelag – Norstat for Adresseavisen og NRK – publisert 10. februar 2021.

Fylke utjevning

1) Sør-Trøndelag:

(i) Sammenlignet med forrige måling (Sentio for Trønder-Avisa og Nidaros i november), er det minus 0,7 for Ap – pluss 3,5 for H – minus

5,3 for Frp – minus 1,3 for SV – pluss 0,7 for Sp – minus 0,3 KrF – pluss 0,9 V – pluss 1,1 MDG – pluss 1,2 R.

(ii) Mandatene fordeles som i målingen i november: Ap 3 – H+Sp 2 – SV+Frp 1.

(iii) Arbeiderpartiet vinner tre distriktsmandater som største parti.

Høyre og Sp henter Arbeiderpartiets tredje mandat hvis disse partiene vokser hhv 1,0 (H) og 2,2 (Sp).

(iv) MDG henter Arbeiderpartiets tredje distriktsmandat på 6,28. MDG ble målt til 6,1

(v) Kampen om de siste mandatene i Sør-Trøndelag er derfor usedvanlig jevn.

Fylke utjevning

2) Nord-Trøndelag:

(i) Sammenlignet med forrige måling (Sentio for Trønder-Avisa og Nidaros i november), er det pluss 0,8 for Ap – pluss 1,5 for H – pluss

0,4 for Frp – minus 2,6 for SV – pluss 1,4 for Sp – pluss 0,2 KrF – minus 1,0 V – minus 2,2 MDG – pluss 1,3 R.

(ii) Distriktsmandatene fordeler seg som i november: 2 Sp – 1 Ap – 1 H.

3) Tabellen gjelder sum Sør- og Nord-Trøndelag med landstendens iht vår beregningsmåte til høyre. Takk til Jon Aabye.

Sum Sør- og Nord-Trøndelag

feb.21 % nov.20 % S-2017 % Landstend.
Ap 61291 23,4 61981 23,6 87045 33,2 19,27
H 50676 19,3 43022 16,4 49580 18,9 25,59
Frp 18900 7,2 28449 10,8 30496 11,6 9,41
SV 17634 6,7 22038 8,4 18007 6,9 5,90
Sp 64647 24,6 62276 23,7 39333 15,0 16,96
KrF 5935 2,3 6340 2,4 7152 2,7 3,49
V 8618 3,3 7708 2,9 9164 3,5 4,11
MDG 12445 4,7 12081 4,6 8515 3,2 4,74
R 11633 4,4 8407 3,2 6656 2,5 4,21
A 10583 4,0 10060 3,8 6414 2,4
SUM 262362 262362 262362
Nst/NRK/Adressa Stio/Tr-Avisa/Nidaros
Ap+Sp+SV+MDG+R 63,9 63,6 60,8
Frp+H+V+KrF 32,1 32,6 36,7
Ap+Sp+SV 54,7 55,8 55,0
Ap+Sp 48,0 47,4 48,2
H+Frp 26,5 27,2 30,5
H+V+KrF 24,9 21,8 25,1
SV+MDG+R 15,9 16,2 12,6
MDG+R 9,2 7,8 5,8
V+KrF 5,5 5,4 6,2

Sør-Trøndelag fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 3 6 7 5 5 2 3 4 3 3 4 2
S2005 4 6 7 6 6 1 3 4 3 2 4 1
S2009 4 6 7 6 6 1 3 4 3 2 4 1
S2013 4 6 6 5 5 2 4 4 4 2 4 2
S2017 4 6 6 5 6 2 3 3 4 3 4 3
S2021 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norstat / Adressa / NRK 6/21 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / Nid./T-A 48/20 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Norstat / Adressa / NRK 38/20 2 5 5 4 4 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / Nid./T-A 37/20 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
InFact / Nid./T-A 14/20 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Norstat / Adressa / NRK 10/20 3 6 6 5 5 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / T-A 8/20 3 5 5 4 4 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / T-A 14/18 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Respons / Adressa / NRK 36/17 3 5 5 4 4 2 4 4 4 2 4 2
InFact / VG 35/17 4 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Respons / Adressa / NRK 25/17 4 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Respons / Adressa 10/17 5 6 6 6 6 2 3 3 3 2 3 2
Respons / Adressa 36/16 5 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Respons / Adressa 36/13 3 3 3 3 4 3 5 5 6 4 6 4
Sentio / LO 35/13 4 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
Respons / Adressa 33/13 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4
Respons / Adressa 25/13 4 5 5 5 5 3 4 4 4 3 4 3
Respons / Adressa 10/13 5 5 5 5 5 3 4 4 4 3 4 3
Respons / Adressa 36/12 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 Sentio / Nid./T-A 37/20 Norstat / Adressa / NRK 38/20 Sentio / Nid./T-A 48/20 Norstat / Adressa / NRK 6/21
Ap 38,7 38,7 29,8 22,1 19,8 23,1 22,4
Høyre 25,5 29,3 16,5 20,7 20,3 18,0 21,5
Frp 1,0 3,0 8,6 10,8 12,2 12,3 7,0
SV 4,5 6,3 9,1 9,2 9,5 8,4 7,1
Sp 10,7 8,1 15,1 15,4 15,5 19,6 20,3
KrF 7,9 7,4 2,2 2,2 1,8 2,3 2,0
Venstre 5,1 5,0 4,4 5,1 3,2 3,2 4,1
MDG 0,0 0,0 4,8 5,8 5,8 5,1 6,2
Rødt 1,1 1,0 5,6 5,7 6,3 3,7 4,9
Andre 5,4 1,1 3,9 2,9 5,6 4,4 4,5
R+SV+Ap+Sp 55,1 54,2 59,7 52,4 51,1 54,8 54,7
Frp+H+KrF+V 39,5 44,7 31,6 38,8 37,5 35,8 34,6
Sp+KrF+V 23,7 20,5 21,6 22,7 20,5 25,1 26,4
| Last ned

Nord-Trøndelag fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 2 4 5 4 4 0 1 2 1 1 2 0
S2005 2 4 4 3 4 0 1 1 2 1 2 1
S2009 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
S2013 2 3 3 3 4 1 1 1 2 2 2 2
S2017 2 3 3 3 4 1 1 1 2 2 2 2
S2021 2 4 4 4 5 0 0 0 1 1 1 1
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norstat / Adressa / NRK 6/21 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / Nid./T-A 48/20 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Norstat / Adressa / NRK 38/20 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / Nid./T-A 37/20 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
InFact / Nid./T-A 14/20 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Norstat / Adressa / NRK 10/20 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / T-A / Namdalsav 8/20 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / T-A / Namdalsav 49/19 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / T-A 14/18 2 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 1
InFact / VG 36/17 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Respons / Adressa / NRK 36/17 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 36/17 2 3 3 3 3 0 1 1 1 0 1 0
Sentio / T-A 32/17 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Respons / Adressa / NRK 25/17 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 24/17 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Respons / Adressa 10/17 3 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / T-A 8/17 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 36/16 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Respons / Adressa 36/16 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 49/14 3 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / T-A 44/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Respons / Adressa 36/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 36/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Respons / Adressa 33/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 32/13 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
Respons / Adressa 25/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 24/13 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / T-A 16/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Respons / Adressa 10/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 7/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 36/12 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
Respons / Adressa 36/12 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 25/12 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / T-A 16/12 2 3 3 3 3 0 1 1 1 0 1 0
Sentio / T-A 12/10 2 3 3 3 3 0 2 2 2 0 2 0
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 Sentio / Nid./T-A 37/20 Norstat / Adressa / NRK 38/20 Sentio / Nid./T-A 48/20 Norstat / Adressa / NRK 6/21
Ap 40,1 42,7 33,6 27,1 21,1 24,9 25,7
Høyre 12,5 17,8 10,6 13,4 15,5 12,5 14,0
Frp 0,5 2,0 8,0 10,3 10,0 7,3 7,7
SV 3,0 4,5 5,7 7,7 6,6 8,4 5,8
Sp 21,0 0,0 28,8 33,1 34,2 33,8 35,2
KrF 6,4 0,0 2,3 2,0 2,6 2,7 2,9
Venstre 10,0 8,5 2,0 1,0 3,0 2,3 1,3
MDG 0,0 0,0 1,9 2,1 2,2 3,4 1,2
Rødt 0,1 0,6 4,0 3,1 2,1 2,0 3,3
Andre 6,4 24,0 3,2 0,2 2,6 2,7 2,9
R+SV+Ap+Sp 64,2 47,8 72,1 71,0 64,0 69,1 70,0
Frp+H+KrF+V 29,4 28,2 22,9 26,7 31,1 24,8 25,9
Sp+KrF+V 37,4 8,5 33,1 36,1 39,8 38,8 39,4
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner