Poll of polls

Frp lekker til «andre»

Publisert 30. januar 2021. Sist endret 30. januar 2021.

1) Vi kjenner bakgrunnstallene i syv av ni landsmålinger i januar 2021. Hjertelig takk til Gabriel Steinsbekk som overvåker velgernes vandringer. De fleste observasjonene i denne kommentaren skal krediteres Gabriel og hans treffsikre analyser.

2) Høyre:

(i) Statsministerens parti er mest opp i januar, sammenlignet med desember.

(ii) Årsakene er netto henting 15.000 fra Arbeiderpartiet, 26.000 gjerdesittere er hentet tilbake, og lojaliteten er opp fra 66 (desember) til 69 (januar).

(iii) Netto velgertap til Senterpartiet er uendret mot desember.

3) Fremskrittspartiet:

(i) Lojaliteten i januar er 51, som er den laveste for Frp siden vi begynte med disse samle-oversiktene i november 2019.

(ii) Iøynefallende i januar er Frp sitt netto tap til «andre» på 24.000 (mot bare 1.000 i desember). Denne lekkasjen utgjør alene nesten ett prosentpoeng for Siv Jensens parti. Vi har ikke nøyaktig kunnskap om fordelingen av denne lekkasjen. Gitt det vi vet om oppslutningen til «andre» partier i januar, har Demokratene, Pensjonistpartiet og De Kristne trolig hentet Frp-velgere.

(iii) Netto velgertap til Senterpartiet er marginalt mindre enn i desember.

(iv) Netto velgertap til Høyre er marginalt høyere enn i desember, men lekkasjen til Sp er hovedproblemet for Frp. Lekkasjen til Sp er ca 60.000 mot ca 20.000 til Høyre.

4) SV:

(i) SVs månedssnitt på 8 pst er det sterkeste vi har notert så lenge pollofpolls har registrert målinger (fra 2008).

(ii) SVs lojalitet er over 70. Av andre stortingspartier har bare Sp og Rødt lojalitet over 70 i januar.

(iii) Lysbakken henter like mange velgere fra andre partier som i desember, men henter flere som ikke stemte i 2017.

5) Arbeiderpartiet:

(i) Lojaliteten i januar er 58, i likhet med de tre siste månedene i fjor.

(ii) Netto velgertap til Senterpartiet er 70.000 i januar mot 85.000 i desember. Utvekslingen mot Høyre er minus 15.000 i januar (mot pluss 1.000 i desember).

6) Senterpartiet:

(i) Vedums parti er marginalt ned mot desember på snittet av målingene. Hovedårsaken er at hentingen fra Ap er ned 15.000.

(ii) Januar 2021 er tredje måned på rad med lojalitet over 80.

7) MDG:

(i) Lojaliteten i januar er 55, som er den laveste vi har notert siden vi begynte med samlematriser i november 2019.

(ii) Netto henting fra Arbeiderpartiet og Høyre i januar 2021 er 8.000 og 2.000 – mot 15.000 fra begge partiene i november 2019. Fallet i henting fra Ap+H blir da 20.000 mot november 2019, som utgjør rundt 0,7 pp.

8) Kristelig Folkeparti:

(i) Lojaliteten er 56 mot 68 i november 2020. KrF bør nær eller over 70 i lojalitet for å holde sperregrensen.

(ii) Netto lekkasje til Senterpartiet er uendret mot desember på i overkant av 10.000.

9) Venstre:

(i) Guri Melbys hovedoppgave er å øke velgerlojaliteten, som er krevende – i lys av Venstres langvarig lave lojalitet. Lojaliteten i januar 2021 ble 32.

(ii) De største konkurrentene er Høyre, Sp og MDG – alle med netto henting 9.000. Samlet lekkasje til rødgrønn side i januar er nesten 30.000 (= ett prosentpoeng).

10) Netto blokkovergang fra borgerlig til rødgrønn blokk i januar er 160.000 mot +180.000 i desember. Nedgangen skyldes i hovedsak Høyres styrkete bytteforhold mot Arbeiderpartiet. Det alt vesentlige av overgangene er til Senterpartiet – 133.000 i januar mot 134.000 i desember.

11) Vi minner om de særlige feilkildene ved bakgrunnstall.

Snitt syv målinger januar der PoP kjenner bakgrunnstallene

Ap 20,6
H 24,9
Frp 9,6
Sp 20,2
SV 8,1
KrF 3,4
V 2,5
MDG 4,0
R 4,0

Lojalitet mot stv 2017

Januar Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Jan etter Frexit Jan før Frexit Desember November
Ap 58,3 57,8 57,9 57,9 59,4 64,8 64,5 68,6 69,1 65,2 66,8 72,7 67,7 62,3 63,6
H 69,2 65,6 66,9 70,0 72,1 72,3 70,4 73,3 73,6 58,7 59,7 61,8 65,3 67 65,3
Frp 51,1 56,0 62,9 64,5 63,4 58,9 60,3 53,0 59,0 63,9 68,3 68,5 59 56,9 54,5
Sp 84,6 84,1 83,0 79,1 75,4 77,9 79,2 74,6 78,4 81,0 79,8 76,3 82,8 82,5 85,1
SV 71,6 68,3 68,6 65,6 71,8 67,1 70,0 66,7 71,0 69,3 69,4 70 64,4 67,1 65,4
KrF 56,4 59,6 67,7 56,4 64,8 64,0 64,9 61,9 66,1 61,7 69,8 59,4 54,6 56,5 61,2
V 32,1 42,8 43,1 36,1 44,1 37,3 40,3 38,0 40,1 39,4 47,3 38,4 37,9 39,8 39,1
MDG 54,8 59,2 63,8 57,4 61,9 61,6 69,9 65,9 57,9 66,7 65,5 63,8 65,8 63,1 68,8
R 70,3 81,8 66,9 80,6 76,3 68,9 74,0 76,2 73,7 68,6 76,1 71 72 73,5 73,5

Overganger mellom partiene, prosent

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke sist
Ap 58,3 2,8 2,3 2,2 3,8 1,8 5,7 4,1 3,7 4,2 9,1
H 4,4 69,2 8,6 1,3 1,3 7,7 12,0 2,5 0,4 4,0 10,4
Frp 0,3 2,5 51,1 0,2 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 9,2 3,6
Sp 9,6 8,1 13,0 84,6 3,1 10,7 8,0 1,9 6,4 7,3 9,1
SV 3,2 0,8 0,0 2,0 71,6 0,1 3,9 7,6 5,7 2,3 4,5
KrF 0,0 0,5 0,0 0,4 0,1 56,4 0,4 0,1 0,0 1,9 2,1
V 0,4 0,9 0,0 0,3 0,5 0,9 32,1 1,6 0,6 0,1 2,2
MDG 1,5 0,6 0,0 0,3 2,4 1,8 8,3 54,8 1,5 0,0 2,8
R 2,4 0,3 0,8 0,8 4,5 0,2 2,5 4,9 70,3 1,9 2,3
Andre 0,4 0,6 6,6 0,3 0,1 4,6 0,5 0,5 0,6 42,1 0,7
Gjerdesittere 19,3 14,1 17,3 7,2 12,5 15,4 26,5 21,7 10,9 27,4 53,6

Netto overganger mellom partiene, hele tusen

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap 15 000 -8 000 70 000 19 000 -2 000 -4 000 8 000 16 000 1 000
H -15 000 -20 000 55 000 4 000 -6 000 -9 000 2 000 2 000 2 000
Frp 8 000 20 000 57 000 0 0 0 0 3 000 24 000
Sp -70 000 -55 000 -57 000 1 000 -12 000 -9 000 -1 000 -2 000 -3 000
SV -19 000 -4 000 0 -1 000 0 -4 000 -3 000 4 000 -1 000
KrF 2 000 6 000 0 12 000 0 1 000 2 000 0 5 000
V 4 000 9 000 0 9 000 4 000 -1 000 9 000 3 000 1 000
MDG -8 000 -2 000 0 1 000 3 000 -2 000 -9 000 4 000 0
R -16 000 -2 000 -3 000 2 000 -4 000 0 -3 000 -4 000 -1 000
Andre -1 000 -2 000 -24 000 3 000 1 000 -5 000 -1 000 0 1 000
Gjerdesittere -154 000 -103 000 -77 000 -22 000 -22 000 -19 000 -34 000 -21 000 -8 000 -15 000
Stemte ikke sist 77 000 87 000 30 000 76 000 38 000 18 000 19 000 23 000 19 000 6 000
Total -192 000 -31 000 -159 000 262 000 44 000 -29 000 -53 000 15 000 42 000 19 000

Netto overganger borgerlige vs opposisjonen

Fra Høyre -48 000
Fra Frp -68 000
Fra KrF -16 000
Fra V -29 000
SUM -161 000
Til Ap -1 000
Til Sp 133 000
Til SV 8 000
Til MDG 13 000
Til R 8 000
SUM 161 000

Arbeiderpartiets netto henting av borgerlige 2017-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus i mai betyr at brgl da var i pluss

Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Ap fra H -15 000 1 000 -8 000 -11 000 -12 000 2 000 6 000 -11 000 0 7 000 16 000 1 000 31 000 13 000 13 000
Ap fra F+H+K+V -1 000 18 000 -2 000 -13 000 -7 000 17 000 15 000 -2 000 14 000 26 000 19 000 16 000 53 000 27 000 24 000

Senterpartiets netto henting av Arbeiderpartiets 2017-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall

Jan-21 Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Sp fra Ap 70 000 85 000 71 000 54 000 38 000 23 000 23 000 17 000 29 000 43 000 46 000 28 000 49 000 60 000 68 000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp