Poll of polls

Vedum tar alt i hjemfylket

Publisert 23. januar 2021. Sist endret 23. januar 2021.

Fakta om målingen
Sentio for HA.
OEEV
Ap26,5-0,2-6,6
H12,1-4,91,5
Frp7,3-1,2-1,1
SV5,2-1,6-1,7
Sp39,511,611,5
KrF1,5-0,5-0,1
V1,8-0,9-0,5
MDG2,3-0,20,2
R2,7-1,8-0,7
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 600 (gir vanlige feilmarginer).

Hedmark – stortingsvalg – Sentio for Hamar Arbeiderblad – opptatt 12–19 januar 2021 – publisert 22. januar.

Tusen takk til daglig leder Arve Østgaard i Sentio for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Senterpartiet ble målt til 39,5. Partiets sterkeste stortingsvalg i Hedmark er 2017 med 22,2 og 1993 med 21,4.

2) Hedmark leverte 114.080 godkjente stemmer i stv 2017 av landets 2.926.843 stemmer.

3) Målingen med to desimaler for nerdene (stv 2017 i parentes):

a. Ap 26,55 (35,6)

b. Frp 7,26 (11,7)

c. H 12,14 (15,3)

d. KrF 1,48 (1,8)

e. Sp 39,50 (22,2)

f. SV 5,20 (5,7)

g. V 1,80 (2,3)

h. MDG 2,31 (1,9)

4) Lojalitet mot stortingsvalget 2017 i januar 2021 (i parentes Sentio for Hamar Arb.bl. sept 2020):

a. Ap 54 (57)

b. Frp 50 (50)

c. H 56 (69)

d. KrF 67 (70)

e. R 83 (70)

f. Sp 84 (79)

g. SV 58 (61)

h. V 44 (40)

i. MDG 44 (64)

5) Brutto lekkasje til Senterpartiet i pst av egne 2017-velgere i januar 2021 (i parentes Sentio for Hamar Arb.bl. sept 2020):

a. Ap 23 (11)

b. Frp 23 (5)

c. H 18 (2)

d. KrF 17 (0)

e. R 8 (0)

f. SV 5 (3)

g. V 6 (0)

h. MDG 22 (0)

i. Lekkasjen fra MDG til Sp i januar 2021 må sees i lys av at utvalget er lavt, slik at små variasjoner kan gi uforholdsmessige utslag.

Fylke utjevning

6) Brutto lekkasje til Senterpartiet i pst av egne 2017-velgere (i parentes Sentio for Høyre opptatt 23. okt til 4. nov 2020):

a. Ap 23 (14)

b. Frp 23 (14)

c. H 18 (16)

d. KrF 17 (20)

e. R 8 (10)

f. SV 5 (0)

g. V 6 (0)

h. MDG 22 (0)

i. Overgangene til Senterpartiet har vokst jevnt; fra september 2020, til månedsskiftet oktober / november 2020, til januar 2021.

7) Netto overganger av velgere i januar 2021 mellom de største partiene (i parentes Sentio for Hamar Arb.bl. sept 2020):

a. Høyre vs Ap: H +1.200 (H +1.300)

b. Høyre vs Sp: Sp +3.100 (Sp +100)

c. Høyre vs Frp: H +600 (H +1.600)

d. Sp vs Ap: Sp +8.600 (Sp +4.700)

e. Sp vs Frp: Sp +2.800 (Sp +400)

f. Ap vs Frp: Ap +600 (0)

8) Fremskrittspartiet:

a. Fremskrittspartiet har en matrise i Hedmark i januar 2021 som kan minne om KrF og Venstre; lav lojalitet (jf V), lav henting av velgere fra andre partier (jf KrF). Frp har et lignende problem på nasjonale målinger i januar 2021.

b. Fremskrittspartiet henter i denne undersøkelsen 200 av Senterpartiets 2017-velgere i Hedmark (men leverer 3.000 til Sp). Frp har null i henting av velgere fra andre partier.

c. Foruten lav lojalitet og lav henting, har Fremskrittspartiet ett dominerende problem: Lekkasje til Senterpartiet. Lekkasjen fra Frp til Høyre er langt mindre enn lekkasjen til fra Frp til Sp. Det samme er tilfellet på nasjonale målinger.

d. Siv Jensens og Sylvi Listhaugs problem er derfor i korthet Trygve Slagsvold Vedum.

9) MDG:

a. MDGs velgere i Hedmark i januar 2021 består ifølge Sentio av et flertall som ikke stemte i 2017 og et mindretall som stemte MDG i 2017.

b. Matrisen for MDG minner også om KrF og Venstre; lav lojalitet (jf V), lav henting av velgere (jf KrF).

c. MDG henter i denne undersøkelsen ikke en eneste velger fra andre partier.

10) Kristelig Folkeparti har null i lekkasje til både De Kristne og «andre». Blant «andre» finner vi bl.a. Sentrum.

11) Målingen fordeler distriktsmandatene slik: 3 Sp – 2 Ap – 1 H.

12) Utjevningsmandatet gitt vår beregning iht fylkesmålinger, tilfaller f.t. Fremskrittspartiet i Hedmark.

Hedmark fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 3 5 6 5 5 1 2 3 2 2 3 1
S2005 4 6 6 5 5 1 2 2 2 1 2 1
S2009 4 6 6 5 5 1 2 2 2 1 2 1
S2013 3 5 5 4 4 1 2 2 2 1 2 1
S2017 2 5 5 4 4 1 2 2 2 1 2 1
S2021 3 5 5 5 5 1 2 2 2 1 2 1
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / HA 3/21 2 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / Høyre 45/20 2 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / HA 37/20 2 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / Sentio 6/20 2 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / HA 51/19 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / HA 35/17 2 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
InFact / VG 34/17 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
InFact / NRK / OA / Gld / Østl 34/17 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
InFact / NRK / OA / Gld / Østl 27/17 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
Respons / Høyre 26/17 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / HA 22/17 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
InFact / NRK / OA / Gld / Østl 20/17 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / HA 2/17 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / HA 36/13 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / HA 22/13 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / HA 6/13 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / HA 44/12 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / HA 36/12 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / Høyre 23/12 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 Sentio / Sentio 6/20 Sentio / HA 37/20 Sentio / Høyre 45/20 Sentio / HA 3/21
Ap 54,9 56,0 33,1 34,0 26,7 23,2 26,5
Høyre 15,4 17,6 10,6 9,8 17,0 12,0 12,1
Frp 0,0 2,3 8,4 10,3 8,5 10,0 7,3
SV 6,6 7,8 6,9 6,2 6,8 8,0 5,2
Sp 13,9 0,0 28,0 29,6 27,9 36,3 39,5
KrF 4,4 0,0 1,6 1,5 2,0 1,8 1,5
Venstre 1,9 0,0 2,3 2,3 2,7 2,5 1,8
MDG 0,0 0,0 2,1 2,4 2,5 3,4 2,3
Rødt 0,0 0,3 3,4 2,0 4,5 1,0 2,7
Andre 2,9 16,0 3,6 1,9 1,5 1,8 1,0
R+SV+Ap+Sp 75,4 64,1 71,4 71,8 65,9 68,5 73,9
Frp+H+KrF+V 21,7 19,8 22,9 23,9 30,2 26,3 22,7
Sp+KrF+V 20,3 0,0 32,0 33,4 32,6 40,6 42,8
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner