Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Støre: «vi må og skal opp»

Publisert 9. januar 2021. Sist endret 9. januar 2021.

1) Sitatet i tittelen er fra Dagbladets referat av Støres tale lørdag 9. januar 2021 til Arbeiderpartiets kandidater i stortingsvalget.

2) Målingene så langt i januar er fra Norstat for NRK og Aftenposten + Respons for VG + Norfakta for Nationen og Klassekampen.

3) Tabellen, utarbeidet med takk av Jon Aabye, viser snittet av målingene fra disse tre kildene i november, desember og januar.

4) Sammenlignet med desember, er partier i pluss i januar SV (+0,87), Høyre (+0,77), Senterpartiet (+0,76), Kristelig Folkeparti (+0,63).

5) Vi kjenner bakgrunnstallene fra årets to første målinger, Norstat og Respons, takk til kommentatorene Lars Nehru Sand i NRK og Tone Sofie Aglen i VG. Snittet av disse to målingene:

a. Blokkovergangene fra borgerlig til rødgrønn side er ned fra 184.000 i snitt desember til 143.000.

b. Senterpartiets henting av borgerlige velgere er i hovedsak uendret fra desember.

c. Arbeiderpartiet har gått fra svakt pluss mot Høyre i desember til 20.000 i minus. Ap hadde i desember pluss 11.000 mot Frp mot netto null i januar.

d. Takk til Gabriel Steinsbekk for disse beregningene.

6) Arbeiderpartiet er i sentrum for oppmerksomheten etter 17,5 hos Norfakta (alle prosent-andeler her svarer til pst av Ap sine 2017-velgere):

a. Snitt lojalitet for Ap høsten 2020 var 58 (desember, november, oktober), 59 (september) og 65 (august).

b. Arbeiderpartiets lojalitet hos Norstat/NRK/Aftp og Respons VG primo januar var 55 (Norstat) og 58 (Respons).

c. Nationen og Klassekampen opplyser at lojaliteten hos Norfakta var 46.

d. Andelen gjerdesittere («ikke sikker») av Støres 2017-velgere hos Norstat var 20 pst og hos Respons 21 pst. Nationen og Klassekampen har opplyst at andelen gjerdesittere hos Norfakta var ca 1/5.

e. Alle tre byråer antar derfor at Ap har 160.000(+) velgere på gjerdet. Mobiliseres disse, vil partiet se andre tall.

f. Arbeiderpartiets lekkasje til andre partier er rundt 25 pst hos Norstat, 21 pst Respons og 30-35 pst hos Norfakta, i hovedsak til Sp, men også til bl.a. SV, H, MDG og Rødt.

g. Støres brutto lekkasje til Senterpartiet er hos Norstat 11 pst og 8 pst hos Respons.

h. Nationen og Klassekampen har opplyst at lekkasjen til Senterpartiet hos Norfakta er 16 pst. Det siste svarer til nesten 130.000 velgere = mer enn fire prosentpoeng.

7) Uvektete råtall (før byråene vekter politisk):

a. Lars Nehru Sand opplyste i sin kommentar for NRK at Ap hadde uvektet 18,4 hos Norstat (barometertall 20,1).

b. Lars Nehru Sand kommenterte dette råtallet slik: «Råtallene fra Norstat, før den statistiske vektingen, viser at kun 18,4 prosent av respondentene svarte Ap. (Dette kan si mer om Norstats utvalg, enn Aps trend, men kan også vise at krisen for Ap er større og statistisk justeres mot et høyere valgresultat for fire år siden).

c. Arbeiderpartiets uvektete nivå hos Respons for VG var 18,7. Uvektet for de øvrige partiene hos Respons: H 28,0 – Frp 4,8 – Sp 19,0 – SV 10,3 – KrF 4,1 – V 3,8 – MDG 5,0 – R 4,9. At Høyre, SV, V, MDG og Rødt vektes ned fra uvektet nivå til barometernivå, er normalt. At Frp vektes opp, er også normalt.

d. Pollofpolls vet at Arbeiderpartiets uvektete nivå hos Norfakta var tett på barometertallet.

Snitt Norst/NRK/Aftp + Rsp/VG + Norf/Nat/KK

jan.21 des.20 nov.20
Ap 19,37 20,87 22,20
H 24,47 23,70 23,83
Frp 10,57 11,63 12,23
SV 8,27 7,40 6,47
Sp 21,03 20,27 18,93
KrF 3,50 2,87 3,03
V 2,87 3,23 3,03
MDG 4,07 4,13 4,17
R 3,40 4,27 4,40
Ap+Sp+SV+MDG+R 56,14 56,94 56,17
Frp+H+V+KrF 41,41 41,43 42,12
Ap+Sp+SV 48,67 48,54 47,60
Ap+Sp 40,40 41,14 41,13
H+Frp 35,04 35,33 36,06
H+V+KrF 30,84 29,80 29,89
SV+MDG+R 15,74 15,80 15,04
MDG+R 7,47 8,40 8,57
V+KrF 6,94 7,36 7,20

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap