Poll of polls

Stortingsvalget «opptalt» – II

Publisert 1. januar 2021. Sist endret 1. januar 2021.

1) Sum fylkesmålingene etter 19 målte valgkretser, sist InFact i Sogn og Fjordane for Sogn Avis, Firda og Firdaposten 27. desember 2020:

Ap 22,43 (42)

H 23,66 (44)

Frp 12,44 (23)

SV 7,28 (14)

Sp 17,16 (32)

KrF 3,37 (2)

V 3,35 (2)

MDG 4,48 (8)

R 3,71 (2)

Andre 2,12 (0)

2) Mandatene i parentes forutsetter at siste måling i hver valgkrets svarer til valgresultatet, og at alle 19 valgkretser leverer samme antall stemmer som i stv 2017.

3) Landstendens iht de syv fylkesmålingene med ferskest opptak; Sør- og Nord-Trøndelag, Nordland, Akershus, Oslo, Hordaland, Sogn og Fjordane:

Ap 22,0 (41)

H 23,8 (44)

Frp 12,0 (22)

SV 7,0 (13)

Sp 18,8 (35)

KrF 3,1 (2)

V 3,1 (2)

MDG 4,3 (8)

R 3,3 (2)

4) Vi minner om feilkildene ved beregninger bygget på fylkesmålinger;

(i) feilmarginer ved målingene, (ii) mange fylkesmålinger har 600 spurte mot 1.000 spurte på de fleste landsmålingene, (iii) fylkesmålingene er tatt opp til ulike tidpunkter, og (iv) forutsetningen om samme antall godkjente stemmer i fylkene ikke vil treffe (men vil ofte gi en nær treffsikker vekting mellom fylkene).

5) Tusen takk til Jon Aabye for tabellene. Det er tatt hensyn til at noen kommuner er flyttet mellom valgkretsene.

Arbeiderpartiet

2017 2020 Landstend. Kilde Dato
Telemark 30931 29060 25,71 Sentio/TA 10.feb
Vestfold 38097 33397 23,99 Sentio/TB 12.feb
Møre og Romsdal 30860 24449 21,68 Respons/SMP/TK 10.jun
Østfold 51427 48602 25,87 Sentio/Høyre 07.jul
Buskerud 41053 30937 20,63 Sentio/DT 08.sep
Troms 22086 20114 24,93 InFact/Nordlys 10.sep
Finnmark 12440 10583 23,28 InFact/iFinnmark 10.sep
Rogaland 56340 47459 23,06 Respons/Stvgr Aften 15.okt
Vest-Agder 21238 19383 24,98 Respons/Fevennen 21.okt
Aust-Agder 16481 13409 22,27 Respons/Fevennen 21.okt
Sør-Trøndelag 60772 42950 19,34 Sentio/Trønderavisa 25.nov
Nord-Trøndelag 26273 19031 19,83 Sentio/Trønderavisa 25.nov
Nordland 34989 30784 24,08 InFact/NRK 25.nov
Akershus 95014 82155 23,67 Sentio/Høyre 27.nov
Hedmark 40561 26501 17,88 Sentio/Høyre 07.des
Oppland 34960 28308 22,16 Sentio/Høyre 07.des
Oslo 104089 82231 21,62 Respons/Høyre 17.des
Hordaland 68195 56733 22,77 Respons/BT 20.des
Sogn og Fjordane 15138 10380 18,77 InFact/Sogn Avis/Firdap. 27.des
Godkjente stemmer 800944 656466 22,43

Høyre

2017 2020 Landstend. Kilde Dato
Telemark 19445 14821 19,09 Sentio/TA 10.feb
Vestfold 41126 33670 20,50 Sentio/TB 12.feb
Møre og Romsdal 34538 34053 24,69 Respons/SMP/TK 10.jun
Østfold 38225 41223 27,00 Sentio/Høyre 07.jul
Buskerud 37500 45907 30,65 Sentio/DT 08.sep
Troms 18939 16991 22,46 InFact/Nordlys 10.sep
Finnmark 5600 4047 18,10 InFact/iFinnmark 10.sep
Rogaland 72201 64786 22,47 Respons/Stvgr Aften 15.okt
Vest-Agder 28146 26248 23,35 Respons/Fevennen 21.okt
Aust-Agder 16614 15611 23,53 Respons/Fevennen 21.okt
Sør-Trøndelag 38390 33468 21,83 Sentio/Trønderavisa 25.nov
Nord-Trøndelag 11190 9554 21,38 Sentio/Trønderavisa 25.nov
Nordland 27048 20971 19,41 InFact/NRK 25.nov
Akershus 111038 113504 25,60 Sentio/Høyre 27.nov
Hedmark 17454 13633 19,56 Sentio/Høyre 07.des
Oppland 16179 13122 20,31 Sentio/Høyre 07.des
Oslo 97085 101687 26,23 Respons/Høyre 17.des
Hordaland 90733 80920 22,33 Respons/BT 20.des
Sogn og Fjordane 11449 8230 18,00 InFact/Sogn Avis/Firdap. 27.des
Godkjente stemmer 732900 692446 23,66

Fremskrittspartiet

2017 2020 Landstend. Kilde Dato
Telemark 16013 15208 14,43 Sentio/TA 10.feb
Vestfold 22853 23855 15,86 Sentio/TB 12.feb
Møre og Romsdal 32562 26923 12,56 Respons/SMP/TK 10.jun
Østfold 28136 20531 11,08 Sentio/Høyre 07.jul
Buskerud 24572 10265 6,35 Sentio/DT 08.sep
Troms 16788 13868 12,55 InFact/Nordlys 10.sep
Finnmark 6994 5408 11,75 InFact/iFinnmark 10.sep
Rogaland 49451 46957 14,42 Respons/Stvgr Aften 15.okt
Vest-Agder 17284 13023 11,45 Respons/Fevennen 21.okt
Aust-Agder 11195 10882 14,77 Respons/Fevennen 21.okt
Sør-Trøndelag 21774 22870 15,95 Sentio/Trønderavisa 25.nov
Nord-Trøndelag 8722 5579 9,72 Sentio/Trønderavisa 25.nov
Nordland 22067 17610 12,12 InFact/NRK 25.nov
Akershus 54936 46843 12,95 Sentio/Høyre 27.nov
Hedmark 13376 11442 12,99 Sentio/Høyre 07.des
Oppland 11757 12347 15,95 Sentio/Høyre 07.des
Oslo 35037 26064 11,30 Respons/Høyre 17.des
Hordaland 45060 29860 10,07 Respons/BT 20.des
Sogn og Fjordane 6107 4606 11,46 InFact/Sogn Avis/Firdap. 27.des
Godkjente stemmer 444684 364141 12,44

Sosialistisk Venstreparti

2017 2020 Landstend. Kilde Dato
Telemark 4800 4746 5,95 Sentio/TA 10.feb
Vestfold 6803 7634 6,76 Sentio/TB 12.feb
Møre og Romsdal 5708 9605 10,13 Respons/SMP/TK 10.jun
Østfold 7032 6737 5,77 Sentio/Høyre 07.jul
Buskerud 7072 9552 8,13 Sentio/DT 08.sep
Troms 9240 9552 6,22 InFact/Nordlys 10.sep
Finnmark 3437 4163 7,29 InFact/iFinnmark 10.sep
Rogaland 9895 15569 9,47 Respons/Stvgr Aften 15.okt
Vest-Agder 4333 5048 7,01 Respons/Fevennen 21.okt
Aust-Agder 2562 4275 10,05 Respons/Fevennen 21.okt
Sør-Trøndelag 14131 15618 6,65 Sentio/Trønderavisa 25.nov
Nord-Trøndelag 3876 6420 9,97 Sentio/Trønderavisa 25.nov
Nordland 9436 10620 6,78 InFact/NRK 25.nov
Akershus 18998 23782 7,54 Sentio/Høyre 27.nov
Hedmark 6528 9126 8,42 Sentio/Høyre 07.des
Oppland 4587 5270 6,92 Sentio/Høyre 07.des
Oslo 34052 40371 7,14 Respons/Høyre 17.des
Hordaland 20958 22395 6,43 Respons/BT 20.des
Sogn og Fjordane 2770 2641 5,74 InFact/Sogn Avis/Firdap. 27.des
Godkjente stemmer 176218 213124 7,28

Senterpartiet

2017 2020 Landstend. Kilde Dato
Telemark 12457 18405 15,25 Sentio/TA 10.feb
Vestfold 8497 14177 17,22 Sentio/TB 12.feb
Møre og Romsdal 18612 27068 15,01 Respons/SMP/TK 10.jun
Østfold 13832 20211 15,08 Sentio/Høyre 07.jul
Buskerud 16281 22526 14,28 Sentio/DT 08.sep
Troms 13714 19104 14,38 InFact/Nordlys 10.sep
Finnmark 5790 8988 16,02 InFact/iFinnmark 10.sep
Rogaland 18897 31640 17,28 Respons/Stvgr Aften 15.okt
Vest-Agder 6542 13124 20,70 Respons/Fevennen 21.okt
Aust-Agder 5385 9846 18,87 Respons/Fevennen 21.okt
Sør-Trøndelag 20658 36443 18,21 Sentio/Trønderavisa 25.nov
Nord-Trøndelag 18675 25833 14,28 Sentio/Trønderavisa 25.nov
Nordland 25132 38177 15,68 InFact/NRK 25.nov
Akershus 21923 43240 20,35 Sentio/Høyre 27.nov
Hedmark 25296 41411 16,89 Sentio/Høyre 07.des
Oppland 21842 29330 13,86 Sentio/Høyre 07.des
Oslo 7778 21659 28,74 Respons/Høyre 17.des
Hordaland 22594 54942 25,10 Respons/BT 20.des
Sogn og Fjordane 18111 26103 14,87 InFact/Sogn Avis/Firdap. 27.des
Godkjente stemmer 302016 502227 17,16

Kristelig Folkeparti

2017 2020 Landstend. Kilde Dato
Telemark 4825 3584 3,12 Sentio/TA 10.feb
Vestfold 5081 4907 4,06 Sentio/TB 12.feb
Møre og Romsdal 8961 8732 4,09 Respons/SMP/TK 10.jun
Østfold 6723 4491 2,81 Sentio/Høyre 07.jul
Buskerud 3663 2424 2,78 Sentio/DT 08.sep
Troms 2424 2021 3,50 InFact/Nordlys 10.sep
Finnmark 808 661 3,44 InFact/iFinnmark 10.sep
Rogaland 21092 18080 3,60 Respons/Stvgr Aften 15.okt
Vest-Agder 12747 12115 3,99 Respons/Fevennen 21.okt
Aust-Agder 6352 3951 2,61 Respons/Fevennen 21.okt
Sør-Trøndelag 5098 4276 3,52 Sentio/Trønderavisa 25.nov
Nord-Trøndelag 2054 2064 4,22 Sentio/Trønderavisa 25.nov
Nordland 3267 2151 2,77 InFact/NRK 25.nov
Akershus 8534 6846 3,37 Sentio/Høyre 27.nov
Hedmark 2051 2008 4,11 Sentio/Høyre 07.des
Oppland 2084 1181 2,38 Sentio/Høyre 07.des
Oslo 7843 3671 1,97 Respons/Høyre 17.des
Hordaland 16513 12840 3,27 Respons/BT 20.des
Sogn og Fjordane 2676 2518 3,95 InFact/Sogn Avis/Firdap. 27.des
Godkjente stemmer 122796 98521 3,37

Venstre

2017 2020 Landstend. Kilde Dato
Telemark 2591 2228 3,76 Sentio/TA 10.feb
Vestfold 5284 5589 4,62 Sentio/TB 12.feb
Møre og Romsdal 5114 3202 2,74 Respons/SMP/TK 10.jun
Østfold 3877 3529 3,98 Sentio/Høyre 07.jul
Buskerud 4845 5275 4,76 Sentio/DT 08.sep
Troms 2688 2112 3,43 InFact/Nordlys 10.sep
Finnmark 1644 545 1,45 InFact/iFinnmark 10.sep
Rogaland 8851 8035 3,97 Respons/Stvgr Aften 15.okt
Vest-Agder 3654 3029 3,62 Respons/Fevennen 21.okt
Aust-Agder 2121 2008 4,14 Respons/Fevennen 21.okt
Sør-Trøndelag 7452 5950 3,49 Sentio/Trønderavisa 25.nov
Nord-Trøndelag 1712 1758 4,49 Sentio/Trønderavisa 25.nov
Nordland 3496 1613 2,02 InFact/NRK 25.nov
Akershus 22974 10089 1,92 Sentio/Høyre 27.nov
Hedmark 2659 2886 4,74 Sentio/Høyre 07.des
Oppland 2504 2511 4,38 Sentio/Høyre 07.des
Oslo 30933 22026 3,11 Respons/Høyre 17.des
Hordaland 13027 14034 4,71 Respons/BT 20.des
Sogn og Fjordane 2485 1720 3,02 InFact/Sogn Avis/Firdap. 27.des
Godkjente stemmer 127911 98139 3,35

Miljøpartiet De Grønne

2017 2020 Landstend. Kilde Dato
Telemark 2392 4940 6,69 Sentio/TA 10.feb
Vestfold 4017 8179 6,60 Sentio/TB 12.feb
Møre og Romsdal 3133 4948 5,12 Respons/SMP/TK 10.jun
Østfold 4185 3850 2,98 Sentio/Høyre 07.jul
Buskerud 3674 7841 6,91 Sentio/DT 08.sep
Troms 2596 2847 3,55 InFact/Nordlys 10.sep
Finnmark 836 1556 6,03 InFact/iFinnmark 10.sep
Rogaland 6444 6529 3,28 Respons/Stvgr Aften 15.okt
Vest-Agder 2911 3332 3,71 Respons/Fevennen 21.okt
Aust-Agder 1676 2073 4,01 Respons/Fevennen 21.okt
Sør-Trøndelag 7159 9483 4,29 Sentio/Trønderavisa 25.nov
Nord-Trøndelag 1356 2598 6,21 Sentio/Trønderavisa 25.nov
Nordland 2926 2689 2,98 InFact/NRK 25.nov
Akershus 13209 18017 4,42 Sentio/Høyre 27.nov
Hedmark 2215 3924 5,74 Sentio/Høyre 07.des
Oppland 2335 3107 4,31 Sentio/Høyre 07.des
Oslo 21853 33406 4,95 Respons/Høyre 17.des
Hordaland 10476 10451 3,23 Respons/BT 20.des
Sogn og Fjordane 1397 1413 3,28 InFact/Sogn Avis/Firdap. 27.des
Godkjente stemmer 94790 131183 4,48

Rødt

2017 2020 Landstend. Kilde Dato
Telemark 2041 2615 3,09 Sentio/TA 10.feb
Vestfold 2543 4362 4,13 Sentio/TB 12.feb
Møre og Romsdal 1784 3202 4,33 Respons/SMP/TK 10.jun
Østfold 3434 7058 4,95 Sentio/Høyre 07.jul
Buskerud 2036 5132 6,07 Sentio/DT 08.sep
Troms 2087 3123 3,61 InFact/Nordlys 10.sep
Finnmark 602 2023 8,10 InFact/iFinnmark 10.sep
Rogaland 2895 6026 5,02 Respons/Stvgr Aften 15.okt
Vest-Agder 1376 3130 5,48 Respons/Fevennen 21.okt
Aust-Agder 807 1749 5,22 Respons/Fevennen 21.okt
Sør-Trøndelag 5393 6879 3,07 Sentio/Trønderavisa 25.nov
Nord-Trøndelag 1263 1528 2,92 Sentio/Trønderavisa 25.nov
Nordland 3900 6452 3,99 InFact/NRK 25.nov
Akershus 7022 10089 3,46 Sentio/Høyre 27.nov
Hedmark 1443 1107 1,85 Sentio/Høyre 07.des
Oppland 1627 2809 4,16 Sentio/Høyre 07.des
Oslo 23083 28634 2,99 Respons/Høyre 17.des
Hordaland 6402 10451 3,93 Respons/BT 20.des
Sogn og Fjordane 785 2334 7,17 InFact/Sogn Avis/Firdap. 27.des
Godkjente stemmer 70523 108703 3,71

«Andre»

2017 2020 Landstend. Kilde Dato
Telemark 1372 1260 1,70 Sentio/TA 10.feb
Vestfold 2013 544 0,50 Sentio/TB 12.feb
Møre og Romsdal 4256 3346 1,45 Respons/SMP/TK 10.jun
Østfold 3531 4170 2,18 Sentio/Høyre 07.jul
Buskerud 1871 2708 2,68 Sentio/DT 08.sep
Troms 1282 2112 3,05 InFact/Nordlys 10.sep
Finnmark 758 935 2,28 InFact/iFinnmark 10.sep
Rogaland 5042 6027 2,21 Respons/Stvgr Aften 15.okt
Vest-Agder 2724 2523 1,71 Respons/Fevennen 21.okt
Aust-Agder 1583 972 1,14 Respons/Fevennen 21.okt
Sør-Trøndelag 5106 7996 2,90 Sentio/Trønderavisa 25.nov
Nord-Trøndelag 1308 2064 2,92 Sentio/Trønderavisa 25.nov
Nordland 2167 3361 2,87 InFact/NRK 25.nov
Akershus 6682 5765 1,60 Sentio/Høyre 27.nov
Hedmark 2497 2042 1,51 Sentio/Høyre 07.des
Oppland 1381 1271 1,70 Sentio/Høyre 07.des
Oslo 5348 7352 2,54 Respons/Høyre 17.des
Hordaland 4639 5971 2,38 Respons/BT 20.des
Sogn og Fjordane 501 1474 5,44 InFact/Sogn Avis/Firdap. 27.des
Godkjente stemmer 54061 61893 2,12

Johan Giertsen

Del på Facebook