Poll of polls

«Sp er Ernas hovedmotstander»

Publisert 31. desember 2020. Sist endret 31. desember 2020.

1) Sitatet er fra Sp-leder Vedum i et intervju med Dagbladet publisert julaften. Gitt målingene, beskriver Vedum treffende det som er valgkampens fremste battleground.

2) Vi legger her frem samlematrisen for snittet av bakgrunnstallene i de seks landsmålingene i desember der vi har kunnskap om lojalitet, overganger mv. Målingene er publisert 25. november 2020 – 17. desember 2020. Senterpartiet er opp tre prosentpoeng i desember i snittet av målingene som er grunnlaget for tabellene, sammenlignet med november. Fremskrittspartiet er ned ett pp.

3) Hjertelig takk til Gabriel Steinsbekk som utarbeider de månedlige snittmatrisene.

4) Vedum henter 80.000 flere velgere i desember enn i november, og er nå oppe i 280.000 nye velgere, sammenlignet med 2017. Det er bare marginalt mindre enn november 2019, men Sp sin henting fra andre partier er 25.000 over november 2019.

5) Vedum øker i desember 2020 hentingen med i overkant av 10.000 fra både Støre og Solberg, sammenlignet med november 2020. Vedum vinner 30 000 (!) flere velgere fra Siv Jensen sammenlignet med forrige måned. Det er hovedårsaken til Fremskrittspartiets nedgang.

6) NRK har lagt ut en instruktiv graf over Senterpartiets henting av velgere i 2020. Denne hentingen har vært ujevn, med stigning mot slutten av året. Så blir spørsmålet om den ujevne hentingen er et frempek om hva vi kan forvente i valgåret 2021.

7) Venstre har i desember nesten triplet tapet til andre partier. Det er delvis balansert ved å redusere tapet til sofaen («ikke sikker»).

8) SV, MDG og Rødt er i desember 2020 så godt som i null med hverandre. Rødt vinner netto 2000 fra SV og 1000 fra MDG, og MDG vinner 1000 fra SV.

9) Overgangen mellom blokkene var i denne valgperioden på sitt høyeste i november 2019, med 210.000 i favør opposisjonen. Desember-snittet i 2020 viser 184.000 i pluss for opposisjonen, som svarer til seks prosentpoeng.

10) Senterpartiet henter i desember 50.000 flere velgere over blokkgrensen, sammenlignet med november. Ap snur 2.000 i minus mot borgerlig side i november til 18.000 i pluss i desember. For Arbeiderpartiet baserer det seg på å nulle mot Høyre og doble hentingen av velgere fra Frp.

11) Netto lekkasje eller henting av 2017-velgere fra andre partier i desember 2020 (november 2020 i parentes):

Ap: -116.000

H: -45.000

Frp: -93.000

Sp: +225.000

SV: +29.000

KrF: -14.000

V: -35.000

MDG: +20.000

R: +26.000

12) Senterpartiets henting er formidabel, og bekefter sitatet fra Vedum i tittelen. Battleground er Erna Solberg og Siv Jensen vs Trygve Slagsvold Vedum.

13) Partienes netto utveksling mot sofaen. Dette er antallet av partienes 2017-velgere som nå svarer ikke sikker (gjerdet / sofaen), minus det antall partiene har mobilisert av de som ikke stemte eller ikke husker hva de stemte i 2017 (i parentes tilsvarende i november):

Ap: -90.000 (-59.000)

H: -47.000 (-46.000)

Frp: -39.000 (-30.000)

Sp: +59.000 (+49.000)

SV: 0 (+10.000)

KrF: -10.000 (-9.000)

V: -7.000 (-18.000)

MDG: 0 (+5.000)

R: +11.000 (+9.000)

14) Vi vil i all beskjedenhet mene at partisekretærer og tillitsvalgte som studerer de månedlige samlematrisene, og følger med i tidsseriene for egne partier, kan få atskillig informasjon fra disse tabellene til bruk i planlegging og gjennomføring av egen valgkamp.

Snitt seks målinger november der PoP kjenner bakgrunnstallene

Ap 21,4
H 23,0
Frp 11,2
Sp 20,8
SV 7,4
KrF 3,4
V 3,1
MDG 4,1
R 3,9

Lojalitet mot stv 2017

Desember November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Jan etter Frexit Jan før Frexit Desember November
Ap 57,8 57,9 57,9 59,4 64,8 64,5 68,6 69,1 65,2 66,8 72,7 67,7 62,3 63,6
H 65,6 66,9 70,0 72,1 72,3 70,4 73,3 73,6 58,7 59,7 61,8 65,3 67 65,3
Frp 56,0 62,9 64,5 63,4 58,9 60,3 53,0 59,0 63,9 68,3 68,5 59 56,9 54,5
Sp 84,1 83,0 79,1 75,4 77,9 79,2 74,6 78,4 81,0 79,8 76,3 82,8 82,5 85,1
SV 68,3 68,6 65,6 71,8 67,1 70,0 66,7 71,0 69,3 69,4 70 64,4 67,1 65,4
KrF 59,6 67,7 56,4 64,8 64,0 64,9 61,9 66,1 61,7 69,8 59,4 54,6 56,5 61,2
V 42,8 43,1 36,1 44,1 37,3 40,3 38,0 40,1 39,4 47,3 38,4 37,9 39,8 39,1
MDG 59,2 63,8 57,4 61,9 61,6 69,9 65,9 57,9 66,7 65,5 63,8 65,8 63,1 68,8
R 81,8 66,9 80,6 76,3 68,9 74,0 76,2 73,7 68,6 76,1 71 72 73,5 73,5

Overganger mellom partiene, prosent

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke sist
Ap 57,8 3,0 3,9 1,7 4,6 1,7 5,1 2,8 0,0 2,0 8,3
H 2,7 65,6 6,7 0,8 0,3 3,5 13,7 1,1 0,4 6,4 9,7
Frp 0,8 2,0 56,0 0,6 0,0 1,3 0,6 0,0 6,2 8,6 3,4
Sp 11,2 7,7 14,1 84,1 4,6 6,9 8,7 5,7 0,7 0,0 10,4
SV 4,3 0,3 1,1 0,5 68,3 1,8 2,6 5,7 5,4 2,1 3,0
KrF 0,2 0,6 0,2 0,3 0,0 59,6 0,7 0,0 0,0 4,2 1,9
V 0,2 0,7 0,7 0,2 0,4 1,3 42,8 1,5 0,3 4,1 2,0
MDG 1,5 0,6 0,2 0,8 3,9 1,0 6,9 59,2 1,4 4,2 2,4
R 1,6 1,4 0,5 0,8 3,3 0,0 0,0 2,5 81,8 0,0 2,0
Andre 0,2 0,8 1,3 0,7 0,3 1,7 0,6 0,6 0,7 41,6 0,6
Gjerdesittere 19,9 17,6 15,2 9,4 14,4 21,3 18,3 21,1 8,7 21,5 56,4

Netto overganger mellom partiene, hele tusen

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap -1 000 -11 000 85 000 26 000 -1 000 -5 000 9 000 13 000 1 000
H 1 000 -15 000 54 000 2 000 0 -13 000 3 000 10 000 3 000
Frp 11 000 15 000 61 000 5 000 -1 000 2 000 1 000 -2 000 1 000
Sp -85 000 -54 000 -61 000 -7 000 -8 000 -11 000 -3 000 2 000 2 000
SV -26 000 -2 000 -5 000 7 000 -2 000 -3 000 1 000 2 000 -1 000
KrF 1 000 0 1 000 8 000 2 000 1 000 1 000 0 0
V 5 000 13 000 -2 000 11 000 3 000 -1 000 7 000 0 -1 000
MDG -9 000 -3 000 -1 000 3 000 -1 000 -1 000 -7 000 1 000 -2 000
R -13 000 -10 000 2 000 -2 000 -2 000 0 0 -1 000 0
Andre -1 000 -3 000 -1 000 -2 000 1 000 0 1 000 2 000 0
Gjerdesittere -159 000 -129 000 -68 000 -28 000 -25 000 -26 000 -23 000 -20 000 -6 000 -12 000
Stemte ikke sist 69 000 82 000 29 000 87 000 25 000 16 000 16 000 20 000 17 000 5 000
Total -206 000 -92 000 -132 000 284 000 29 000 -24 000 -42 000 20 000 37 000 -4 000

Netto overganger borgerlige vs opposisjonen

Fra Høyre -70 000
Fra Frp -76 000
Fra KrF -12 000
Fra V -26 000
SUM -184 000
Til Ap 18 000
Til Sp 134 000
Til SV 12 000
Til MDG 12 000
Til R 8 000
SUM 184 000

Arbeiderpartiets netto henting av borgerlige 2017-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus i mai betyr at brgl da var i pluss

Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Ap fra H 1 000 -8 000 -11 000 -12 000 2 000 6 000 -11 000 0 7 000 16 000 1 000 31 000 13 000 13 000
Ap fra F+H+K+V 18 000 -2 000 -13 000 -7 000 17 000 15 000 -2 000 14 000 26 000 19 000 16 000 53 000 27 000 24 000

Senterpartiets netto henting av Arbeiderpartiets 2017-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall

Des-20 nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Sp fra Ap 85 000 71 000 54 000 38 000 23 000 23 000 17 000 29 000 43 000 46 000 28 000 49 000 60 000 68 000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H