Poll of polls

Stortingsvalget er «opptalt»

Publisert 20. desember 2020. Sist endret 20. desember 2020.

1) Alle 19 valgkretser er nå målt.

2) Hvis (i) resultatet i hver av de 19 kretsene blir som siste måling, og (ii) alle kretsene leverer samme antall godkjente stemmer som i stortingsvalget 2017, blir resultatet (parentes 2017):

Ap 22,49 (27,37)

H 23,66 (25,04)

Frp 12,44 (15,19)

SV 7,31 (6,02)

Sp 17,14 (10,32)

KrF 3,36 (4,20)

V 3,36 (4,37)

MDG 4,48 (3,24)

R 3,67 (2,41)

Andre 2,10 (1,85)

3) «Valgresultatet» i mandater basert på fylkesmålingene fremkommer nederst på stortingsforsiden. Klikk der på «mandatfordeling».

Stortinget får slik sammensetning basert på siste måling i hver valgkrets 20. desember 2020 (parentes 2017):

Ap 42 (49)

H 44 (45)

Frp 23 (27)

SV 14 (11)

Sp 32 (19)

KrF 2 (8)

V 2 (8)

MDG 8 (1)

R 2 (1)

4) Utjevningsmandatene vil bli fordelt slik iht siste måling i hver valgkrets:

Ap: Oslo

H: Akershus, Rogaland, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag, Nordland

Frp: Hedmark, Oppland (Carl I. Hagen)

SV: Østfold, Buskerud, Aust-Agder, Vest-Agder, Møre og Romsdal, Finnmark

Sp: Ikke utjevning

MDG: Vestfold, Telemark, Hordaland, Sør-Trøndelag, Troms

5) Denne mandatfordelingen vil bli oppdatert hver gang en ny fylkesmåling blir publisert. Bergens Tidendes måling i Hordaland ble lagt ut 20. desember. MDG «tapte» da distriktsmandatet i Hordaland, men overtok utjevningsmandatet i Hordaland fra Høyre.

6) Ser vi på fylkesmålingene, har Senterpartiet så langt ikke forsvart sitt 20 pst-nivå på landsmålingene.

(i) De ni fylkene som har publisert målinger fra 25. november til 20. desember, gir landstendens 17,9 for Sp. Dette er en periode da Sp har hatt snitt 20+ på landsmålingene.

(ii) Senterpartiets fremgang på snittet av landsmålingene i desember er på 104 prosent (10,7 prosentpoeng, fra 10,3 til 21,0).

(iii) Ser vi på de 12 fylkene som er målt fra 15. oktober til 20. desember, blir Senterpartiets landstendens 18,0.

(iv) Omregnes fylkesmålingene til landstendens med vår beregningsmåte, er Sp bare over 20 pst i Vest-Agder, Akershus, Oslo og Hordaland.

(v) Vi hevder ikke at beregningen bygget på fylkesmålinger er «riktig». Valgåret vil vise om Senterpartiets nivå på fylkes- og landsmålingene vil harmonere, eller om Vedums parti fortsatt vil score bedre på landsmålingene.

7) Landsmålingene har åpnet for spekulasjoner om rødgrønn side nå har to statsministerkandidater, Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum. Fylkesmålingene ved avslutningen av førvalgåret 2020 peker på Støre.

8) Tusen takk til Jon Aabye som holder styr på velgernes vandringer på fylkesmålingene.

Johan Giertsen

Del på Facebook