Poll of polls

Hedmark: Sp 36 vs Ap 23

Publisert 6. desember 2020. Sist endret 6. desember 2020.

Stortinget¬ – Hedmark og Oppland – Sentio for Høyres Hovedorganisasjon – begge 600 spurte og opptatt 23. oktober – 4. november 2020.

1) Innlandet har 13 stortingsmandater i 2021 – 11 distrikt (6 Hedmark, 5 Oppland) og 2 utjevning:

a. Senterpartiet vinner i målingene 5 av 11 distriktsmandater.

b. Arbeiderpartiet henter 4 av 11 distriktsmandater.

c. Høyre forsvarer sine 2 distriktsmandater i Innlandet.

d. SV og Frp er «favoritter» til å vinne utjevningsmandatene i Hedmark og Oppland, basert på hvilket parti som vinner utjevning i de siste femti landsmålingene.

2) Mest spektakulære noteringer: Sp 36 vs Ap 23 i Vedums hjemfylke.

a. Ap hadde 43,2 i Hedmark i 2013 og 47,1 i 2009 og 52,2 i 1989.

b. Sp hadde 10,2 i Hedmark i 2013 og 10,3 i 2009 og 9,1 i 2001. Sp ble mer enn doblet i Hedmark fra 2013 til 2017, fra 10,2 til 22,2.

c. Høyre har hatt ensifret i tre av de syv siste stortingsvalgene i både Hedmark og Oppland.

Fylke utjevning

3) Målingen i Hedmark (2017 i parentes):

a. Ap 23,2 (35,6)

b. Frp 10,0 (11,7)

c. H 12,0 (15,3)

d. KrF 1,8 (1,8)

e. R 1,0 (1,3)

f. Sp 36,3 (22,2)

g. SV 8,0 (5,7)

h. V 2,5 (2,3)

i. MDG 3,4 (1,9)

Fylke utjevning

4) Målingen i Oppland (2017 i parentes, korrigert for at Jevnaker og Lunner er overført til Buskerud og Akershus):

a. Ap 28,5 (35,2)

b. Frp 12,4 (11,8)

c. H 13,2 (16,3)

d. KrF 1,2 (2,1)

e. R 2,8 (1,6)

f. Sp 29,6 (22,0)

g. SV 5,3 (4,6)

h. V 2,5 (2,5)

i. MDG 3,1 (2,4)

5) Sum Hedmark og Oppland november 2020 (2017 i parentes, minus Jevnaker og Lunner), takk til Jon Aabye:

a. Ap 25,7 (35,4)

b. H 12,5 (15,8)

c. Frp 11,2 (11,8)

d. SV 6,7 (5,2)

e. Sp 33,2 (22,1)

f. KrF 1,5 (1,9)

g. V 2,5 (2,4)

h. MDG 3,3 (2,1)

i. R 1,8 (1,4)

j. Hedmark + Oppland leverte 213.336 stemmer i 2017 = 7,3 pst av stemmene nasjonalt.

6) Lojalitet mot stv 2017 i Hedmark (Oppland i parentes):

a. Ap 51 (58)

b. Frp 64 (94)

c. H 57 (70)

d. KrF 70 (57)

e. R 63 (88)

f. Sp 86 (87)

g. SV 70 (45)

h. V 53 (31)

i. MDG 43 (73)

j. I målinger med 600 spurte, som disse i HedOpp, blir det særlige feilkilder på lojalitetstall. Partienes snitt lojalitet i sum HedOpp kan treffe bedre.

k. Oppland Frp har lojalitet på 94 (!) Om et slikt ekstremnivå er en Carl I. Hagen-effekt, eller en tilfeldighet som vil bli justert, kan neste måling gi svar på.

7) Til sammenligning – snitt lojalitet landsmålinger i november 2020:

a. Ap 58

b. H 67

c. Frp 63

d. Sp 83

e. SV 69

f. KrF 68

g. V 43

h. MDG 64

i. R 67

8) Prosentandel av egne 2017-velgere som nå er «ikke sikker» («på gjerdet») i Hedmark (Oppland i parentes).

a. Ap 25 (23)

b. Frp 14 (6)

c. H 13 (13)

d. KrF 10 (43)

e. R 16 (13)

f. Sp 7 (10)

g. SV 20 (19)

h. V 20 (39)

i. MDG 43 (0)

j. Snitt gjerdesittere i HedOpp vil trolig også her treffe bedre enn i fylkene enkeltvis.

k. Evnen til å hente ned egne gjerdesitterne kan for noen partier avgjøre om valget blir suksess eller fiasko.

9) Brutto lekkasje av egne 2017-velgere til Senterpartiet i Hedmark (Oppland i parentes):

a. Ap 14 (12)

b. Frp 14 (0)

c. H 16 (8)

d. KrF 20 (0)

e. R 10 (0)

f. SV 0 (6)

g. V 0 (0)

h. MDG 0 (0)

i. Venstres og MDGs velgere i Innlandet er resistent mot overganger til Vedum.

10) Spørsmålet i Hedmark, Oppland og landet ellers er om Senterpartiet er på toppen, eller om Vedum har et potensial for ytterligere vekst.

a. Vedum har f.t. ikke mer å hente på egen lojalitet. Er lojaliteten 80 pluss, slik som for Sp nå, er egne 2017-velgere fullmobilisert.

b. Sp henter i målingen i Hedmark 41 pst av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2017 mot 28 pst i Oppland, som i hovedsak er hjemmesittere i 2017. Vedums mulighet for ytterligere henting av hjemmesittere er da marginal.

c. Da gjenstår større henting av velgere fra andre partier som en mulig ytterligere kilde til vekst for Senterpartiet. Skal det skje, må netto henting fra f.eks. Ap øke til over 100.000 nasjonalt, som vil være svimlende høyt.

11) For Senterpartiet er det også et spørsmål om det er mulig å holde et nivå på rundt 20 pst nasjonalt frem til valget i september 2021.

a. Ser vi på andre partier som har vært sterke året før et stortingsvalg, finner vi Fremskrittspartiet i august 2008 med snitt på 30,9. Snittet av åtte målinger for Frp i juli 2009 var 27,5 med 29,8 som det sterkeste. Valgresultatet i 2009 ble 22,9.

b. Høyre hadde snitt 33,9 i oktober 2012 og 32,0 i juni 2013. Valgresultatet i 2013 ble 26,8.

c. Arbeiderpartiet hadde 36,6 i oktober 2016, og kjølte ned til 27,4 i valget 2017.

d. Så blir spørsmålet om Sp makter å bryte denne trenden, og holde nivået fra senhøsten 2020 til stortingsvalget 2021.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner