Poll of polls

Vedum henter 80.000 borgerlige – Støre null

Publisert 22. november 2020. Sist endret 22. november 2020.

1) Vi legger nå frem samlematrisen for november for snittet av bakgrunnstallene i landsmålinger der pollofpolls kjenner partienes lojalitet, overganger og mobilisering av velgere som ikke stemte i 2017. Tusen takk til Gabriel Steinsbekk for en fabelaktig innsats med snittmatrisene.

2) Vi minner om den særlige usikkerheten ved bakgrunnstall, og at rundt 30.000 svarer til ca ett prosentpoeng. Snittmatrisen omfatter seks målinger publisert 27. oktober 2020 – 20. november 2020.

3) Senterpartiets netto henting av borgerlige 2017-velgere har i november vært i overkant av 80.000. Arbeiderpartiet er i minus mot borgerlig side med 2.000, som reelt er et nullforhold.

4) Overgangene fra borgerlige til andre rødgrønne enn Sp er begrenset, men MDG (+11.000) og SV (+7.000) og Rødt (+4.000) henter marginalt flere borgerlige velgere enn Arbeiderpartiet, gitt Ap med minus 2.000.

5) November har forsterket det vi har sett i 2020; at fordi Ap ikke henter borgerlige velgere, er Støre fullt ut avhengig av Vedums mobiliserende evne for å bli statsminister.

6) Skulle det – avhengig av valgresultatet – bli debatt om statsministervervet bør gå til Støre eller Vedum, kan minst to synsvinkler anlegges: Ser vi på hvilket parti som er størst på rødgrønn side, er det f.t. Arbeiderpartiet. Ser vi derimot på hvilket parti som f.t. bidrar til det rødgrønne flertallet, er det i særklasse Senterpartiet. Der har Vedum ingen over og ingen ved siden i den rødgrønne blokken. Uten Vedums velgerhenting, ingen Støre som statsminister.

7) Snittmatrisen viser også valgkampens battleground: Det er Vedum vs Erna Solberg og Siv Jensen.

8) Observasjoner i november:

(i) Mot oktober er Sp mest opp og H mest ned, med rundt pluss/minus to pp for begge.

(ii) Høyre øker nettotapet mot Senterpartiet med 17.000 og henter

9.000 færre fra Venstre.

(iii) Senterpartiet henter netto 17.000 flere fra både Arbeiderpartiet og Høyre, sammenlignet med forrige måned.

(iv) Senterpartiets vekst i november skyldes ikke høyere overganger fra Fremskrittspartiet. Siv Jensen har holdt denne på samme nivå som i oktober (-30.000).

(v) Høyres lojalitet har falt under 70, for første gang siden mars.

Rødt har den laveste lojaliteten på ett år. Arbeiderpartiet har lojalitet under 60 for tredje måned på rad. Kristelig Folkeparti har sin høyeste lojalitet siden februar.

(vi) Netto overgang mellom blokkene øker i november til +100.000 i favør opposisjonen.

(vii) Vedum henter netto 150.000 fra andre partier. Sammenlignet med november 2019, som er Vedums skarpeste måned i henting av borgerlige velgere, mangler Senterpartiet 50.000.

(viii) «Valgdeltakelsen» øker noe, og ble +75 i november.

(ix) Gjerdesittere brutto, dvs de av partienes 2017-velgere som sier at de i dag er ikke sikker: Borgerlige 251.000 vs opposisjonen 225.000.

(x) Gjerdesittere netto. Dette er brutto gjerdsittere som nevnt minus velgere som ikke stemte i 2017, men som sier at de vil stemme hvis valg i dag: Borgerlige 103.000 vs opposisjonen 14.000.

(xi) Frp taper 12.000 til «andre», som er det høyeste siden Frexit.

Basert på særlig Dagbladets målinger fra Ipsos, kan dette for en del være overganger til Pensjonistpartiet.

(xii) Partienes netto tap til sum andre partier:

Ap -120.000

H -36.000

Frp -58.000

Sp +152.000

SV +21.000

KrF -12.000

V -12.000

MDG +28.000

R +22.000

(xiii) Partienes netto utveksling mot sofaen. Dette er antallet av partienes 2017-velgere som nå svarer ikke sikker (gjerdet / sofaen), minus det antall partiene har mobilisert av de som ikke stemte eller ikke husker hva de stemte i 2017 (i parentes tilsvarende i oktober):

Ap -59.000 (-81.000)

H -46.000 (-51.000)

Frp -30.000 (-40.000)

Sp +49.000 (+22.000)

SV +10.000 (+6.000)

KrF -9.000 (-12.000)

V -18.000 (-13.000)

MDG +5.000 (+10.000)

R +9.000 (+13.000)

(xiv) Henting av velgere som ikke stemte i 2017(i parentes oktober):

Ap 102.000 (84.000)

H 84.000 (76.000)

Frp 38.000 (38.000)

Sp 67.000 (57.000)

SV 32.000 (29.000)

KrF 8.000 (14.000)

V 18.000 (24.000)

MDG 20.000 (28.000)

R 18.000 (17.000)

Snitt seks målinger november der PoP kjenner bakgrunnstallene

Ap 21,7
H 23,1
Frp 12,5
Sp 17,7
SV 7,4
KrF 3,6
V 3,5
MDG 4,5
R 3,7

Lojalitet mot stv 2017

November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Jan etter Frexit Jan før Frexit Desember November
Ap 57,9 57,9 59,4 64,8 64,5 68,6 69,1 65,2 66,8 72,7 67,7 62,3 63,6
H 66,9 70,0 72,1 72,3 70,4 73,3 73,6 58,7 59,7 61,8 65,3 67 65,3
Frp 62,9 64,5 63,4 58,9 60,3 53,0 59,0 63,9 68,3 68,5 59 56,9 54,5
Sp 83,0 79,1 75,4 77,9 79,2 74,6 78,4 81,0 79,8 76,3 82,8 82,5 85,1
SV 68,6 65,6 71,8 67,1 70,0 66,7 71,0 69,3 69,4 70 64,4 67,1 65,4
KrF 67,7 56,4 64,8 64,0 64,9 61,9 66,1 61,7 69,8 59,4 54,6 56,5 61,2
V 43,1 36,1 44,1 37,3 40,3 38,0 40,1 39,4 47,3 38,4 37,9 39,8 39,1
MDG 63,8 57,4 61,9 61,6 69,9 65,9 57,9 66,7 65,5 63,8 65,8 63,1 68,8
R 66,9 80,6 76,3 68,9 74,0 76,2 73,7 68,6 76,1 71 72 73,5 73,5

Overganger mellom partiene, prosent

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke sist
Ap 57,9 1,9 1,9 2,9 6,2 3,3 4,7 3,4 2,0 1,3 12,2
H 2,7 66,9 6,4 2,1 0,4 3,3 10,4 0,9 0,5 4,1 10,0
Frp 0,5 3,4 62,9 0,8 0,0 1,3 1,5 0,0 0,0 8,9 4,5
Sp 10,0 6,5 7,5 83,0 2,0 5,4 4,0 5,1 3,2 4,3 8,0
SV 3,7 0,3 0,9 2,2 68,6 0,0 0,8 4,8 8,2 0,0 3,9
KrF 0,2 0,4 0,1 0,3 0,0 67,7 0,0 0,2 0,6 4,1 1,0
V 0,9 1,6 0,5 0,0 0,0 1,0 43,1 2,7 1,1 0,0 2,2
MDG 1,7 0,9 0,2 1,3 5,6 0,6 5,8 63,8 3,2 4,4 2,4
R 2,0 0,3 0,4 1,3 4,8 0,4 1,0 2,9 66,9 0,5 2,2
Andre 0,4 0,4 3,7 0,3 0,0 2,8 0,7 0,6 1,6 51,1 1,2
Gjerdesittere 20,1 17,8 15,4 6,0 12,5 14,1 28,1 15,5 12,8 21,7 52,7

Netto overganger mellom partiene, hele tusen

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap 8 000 -5 000 71 000 19 000 -2 000 1 000 11 000 14 000 3 000
H -8 000 -4 000 41 000 2 000 -1 000 -2 000 5 000 2 000 1 000
Frp 5 000 4 000 31 000 4 000 -1 000 0 1 000 2 000 12 000
Sp -71 000 -41 000 -31 000 3 000 -6 000 -5 000 -1 000 2 000 -2 000
SV -19 000 -2 000 -4 000 -3 000 0 -1 000 5 000 3 000 0
KrF 2 000 1 000 1 000 6 000 0 1 000 0 0 1 000
V -1 000 2 000 0 5 000 1 000 -1 000 5 000 0 1 000
MDG -11 000 -5 000 -1 000 1 000 -5 000 0 -5 000 0 -2 000
R -14 000 -2 000 -2 000 -2 000 -3 000 0 0 0 1 000
Andre -3 000 -1 000 -12 000 2 000 0 -1 000 -1 000 2 000 -1 000
Gjerdesittere -161 000 -130 000 -68 000 -18 000 -22 000 -17 000 -36 000 -15 000 -9 000 -12 000
Stemte ikke sist 102 000 84 000 38 000 67 000 32 000 8 000 18 000 20 000 18 000 10 000
Total -179 000 -82 000 -88 000 201 000 31 000 -21 000 -30 000 33 000 31 000 13 000

Netto overganger borgerlige vs opposisjonen

Fra Høyre -42 000
Fra Frp -43 000
Fra KrF -8 000
Fra V -10 000
SUM -103 000
Til Ap -2 000
Til Sp 83 000
Til SV 7 000
Til MDG 11 000
Til R 4 000
SUM 103 000

Arbeiderpartiets netto henting av borgerlige 2017-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus i mai betyr at brgl da var i pluss

nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Ap fra H -8 000 -11 000 -12 000 2 000 6 000 -11 000 0 7 000 16 000 1 000 31 000 13 000 13 000
Ap fra F+H+K+V -2 000 -13 000 -7 000 17 000 15 000 -2 000 14 000 26 000 19 000 16 000 53 000 27 000 24 000

Senterpartiets netto henting av Arbeiderpartiets 2017-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall

nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Sp fra Ap 71 000 54 000 38 000 23 000 23 000 17 000 29 000 43 000 46 000 28 000 49 000 60 000 68 000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp