Poll of polls

Frp-lekkasjen til Sp ned

Publisert 7. november 2020. Sist endret 7. november 2020.

1) Tabellen viser snitt bakgrunnstall for tre av de siste fem landsmålingene; Norstat for NRK og Aftenposten, Respons for VG, Sentio for Amedia og Nettavisen. Tusen takk til kommentatorene Lars Nehru Sand og Tone Sofie Aglen og journalist Jørgen Berge.

2) Observasjoner primo november 2020:

a) Snitt fire første målinger publisert i november, sammenlignet med oktober: Ap +0,6 – H -1,1 – Frp -0,2 – SV 0 – Sp +1,9 – KrF -0,1 – V -0,1 – MDG -0,3 – R -0,3.

b) Netto overganger fra borgerlige til opposisjonen øker fra 67.000 i oktober til 81.000 primo november. Det skjer fordi H øker tapet til Sp betydelig (opp fra 24.000 til 40.000), og Ap går i null mot borgerlig side (Ap minus 13.000 i oktober). Grunnen til at økningen i overgangene ikke er større, er at Frp nesten halverer tapet til Sp.

c) "Valgdeltakelsen" for disse tre målingene er 76,6 pst (knapt 74 i oktober).

d) Støre taper netto 70.000 velgere netto til Vedum. Slike tall har vi ikke sett på ett år.

e) SV halverer tapet til Rødt.

f) Sammenlignes overgangene mellom blokkene hittil i november 2020 med november 2019, har borgerlige hentet tilbake 130.000 velgere.

g) Netto overganger av 2017-velgere til andre partier:

Ap -115.000

H -32.000

Frp -36.000

Sp +138.000

SV +20.000

KrF -9.000

V -11.000

MDG +15.000

R +25.000

h) "Sofaen", dvs. antallet av partienes 2017-velgere som nå svarer ikke sikker (gjerdet / sofaen), fratrukket antallet partiene har mobilisert av velgere som ikke stemte eller ikke husker hva de stemte i 2017:

Ap -40.000

H -19.000

Frp -25.000

Sp +44.000

SV +6.000

KrF -8.000

V -17.000

MDG +14.000

R +8.000

3) Snittmatrisene bør leses som tidsserier. Partisekretærer og andre interesserte kan f.eks. i lys av disse matrisene utareide tidsserier med overganger etc. sett i sammenheng. Slikt kan så i sin tur danne bakgrunnen for bl.a. å spisse budskap og strategier. Det politiske miljøet i hele bredden bør sende en varm tanke til Gabriel Steinsbekk som utarbeider snittmatrisene. Skulle partiene kjøpt slike tjenester, ville kostnaden hver måned (trolig) blitt sekssifret.

Snitt tre målinger november der PoP kjenner bakgrunnstallene

Ap 22,5
H 23,9
Frp 13,2
Sp 16,7
SV 7,1
KrF 3,7
V 3,4
MDG 4,2
R 3,6

Lojalitet mot stv 2017

November Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Jan etter Frexit Jan før Frexit Desember November
Ap 61,7 57,9 59,4 64,8 64,5 68,6 69,1 65,2 66,8 72,7 67,7 62,3 63,6
H 70,9 70,0 72,1 72,3 70,4 73,3 73,6 58,7 59,7 61,8 65,3 67 65,3
Frp 67,8 64,5 63,4 58,9 60,3 53,0 59,0 63,9 68,3 68,5 59 56,9 54,5
Sp 81,3 79,1 75,4 77,9 79,2 74,6 78,4 81,0 79,8 76,3 82,8 82,5 85,1
SV 63,3 65,6 71,8 67,1 70,0 66,7 71,0 69,3 69,4 70 64,4 67,1 65,4
KrF 69,9 56,4 64,8 64,0 64,9 61,9 66,1 61,7 69,8 59,4 54,6 56,5 61,2
V 46,8 36,1 44,1 37,3 40,3 38,0 40,1 39,4 47,3 38,4 37,9 39,8 39,1
MDG 62,3 57,4 61,9 61,6 69,9 65,9 57,9 66,7 65,5 63,8 65,8 63,1 68,8
R 68,1 80,6 76,3 68,9 74,0 76,2 73,7 68,6 76,1 71 72 73,5 73,5

Overganger mellom partiene, prosent

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke sist
Ap 61,7 2,5 1,1 3,4 8,8 1,6 2,5 4,9 3,3 0,0 10,8
H 2,7 70,9 7,1 1,4 0,4 1,0 8,9 1,9 0,0 8,1 10,9
Frp 0,7 2,8 67,8 1,3 0,0 1,8 0,8 0,0 0,0 8,2 5,2
Sp 10,0 6,1 4,6 81,3 3,6 4,9 4,9 3,2 3,4 4,7 7,9
SV 4,0 0,3 0,9 3,1 63,3 0,0 1,6 6,5 8,8 0,0 3,5
KrF 0,0 0,9 0,0 0,3 0,0 69,9 0,0 0,0 1,1 0,0 1,3
V 0,5 0,9 0,5 0,0 0,0 1,0 46,8 5,2 0,0 0,0 2,6
MDG 1,4 0,9 0,0 0,0 5,8 0,0 3,9 62,3 0,0 8,8 3,2
R 2,4 0,3 0,0 1,3 5,5 0,8 0,0 1,8 68,1 0,0 2,0
Andre 0,2 0,1 2,0 0,3 0,0 3,6 0,9 0,7 3,2 41,3 1,0
Gjerdesittere 16,3 15,0 15,6 7,5 12,6 15,1 30,1 13,4 12,2 28,8 51,5

Netto overganger mellom partiene, hele tusen

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap 3 000 0 70 000 17 000 -2 000 1 000 7 000 17 000 2 000
H -3 000 -11 000 40 000 2 000 5 000 -5 000 5 000 2 000 -3 000
Frp 0 11 000 17 000 4 000 -2 000 1 000 0 0 5 000
Sp -70 000 -40 000 -17 000 3 000 -5 000 -6 000 -3 000 2 000 -2 000
SV -17 000 -2 000 -4 000 -3 000 0 -2 000 4 000 4 000 0
KrF 2 000 -5 000 2 000 5 000 0 1 000 0 0 4 000
V -1 000 5 000 -1 000 6 000 2 000 -1 000 0 0 1 000
MDG -7 000 -5 000 0 3 000 -4 000 0 0 2 000 -4 000
R -17 000 -2 000 0 -2 000 -4 000 0 0 -2 000 2 000
Andre -2 000 3 000 -5 000 2 000 0 -4 000 -1 000 4 000 -2 000
Gjerdesittere -131 000 -110 000 -69 000 -23 000 -23 000 -19 000 -39 000 -13 000 -9 000 -16 000
Stemte ikke sist 91 000 91 000 44 000 67 000 29 000 11 000 22 000 27 000 17 000 9 000
Total -155 000 -51 000 -61 000 182 000 26 000 -17 000 -28 000 29 000 33 000 -2 000

Netto overganger borgerlige vs opposisjonen

Fra Høyre -46 000
Fra Frp -21 000
Fra KrF -7 000
Fra V -7 000
SUM -81 000
Til Ap -2 000
Til Sp 68 000
Til SV 8 000
Til MDG 5 000
Til R 2 000
SUM 81 000

Arbeiderpartiets netto henting av borgerlige 2017-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus i mai betyr at brgl da var i pluss

nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Ap fra H -3 000 -11 000 -12 000 2 000 6 000 -11 000 0 7 000 16 000 1 000 31 000 13 000 13 000
Ap fra F+H+K+V -2 000 -13 000 -7 000 17 000 15 000 -2 000 14 000 26 000 19 000 16 000 53 000 27 000 24 000

Senterpartiets netto henting av Arbeiderpartiets 2017-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall

nov.20 Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Sp fra Ap 70 000 54 000 38 000 23 000 23 000 17 000 29 000 43 000 46 000 28 000 49 000 60 000 68 000

Johan Giertsen

Del på Facebook