Poll of polls

Er Trump vs Biden spennende? – II

Publisert 1. november 2020. Sist endret 1. november 2020.

1) Flere norske medier dekker den amerikanske valgkampen med en intensitet som vi knapt har sett i en stortingsvalgkamp.

2) Amerikansk valglovgivning er også et tema i norske medier. Norsk valglovgivning synes i mindre grad å fange norske mediers interesse.

3) Vi har f.eks. altfor mange forkastete stemmer i Norge som er avgitt i andre kommuner enn hjemkommunen, og som kommer forsinket frem til hjemkommunen (der fristen etter valgloven § 8-1 er at stemmen må være mottatt av valgstyret i hjemkommunen senest kl. 1700 dagen etter valgdagen). Det er ett av flere spørsmål ved vår valglovgivning som den norske offentligheten synes å ha begrenset interesse for. Andre slike spørsmål er blant annet:

(i) Stemmerettsalderen.

(ii) Hvem som skal være utelukket fra valg til Stortinget, fylkestingene og kommunestyrene.

(iii) Tidlig- og forhåndsstemmeperiodens lengde.

(iv) Om vi bør tillate elektronisk stemmegivning.

(v) Antall valgdistrikter (11 eller 19 eller annet?).

(vi) Om vi fortsatt skal ha nasjonal sperregrense, og hvis ja 3 pst eller 4 pst eller 5 pst.

(vii) Skulle vi få 11 valgdistrikter med Viken blant disse, bør vi da innføre en distriktssperregrense i tillegg til den nasjonale sperregrensen.

(viii) Kompetansefordelingen mellom Riksvalgstyret, Stortinget og Høyesterett ved tvister om valggjennomføringen og valgoppgjøret.

(ix) Spørsmålet om valgtinget bør utsettes eller forlenges hvis ekstraordinære begivenheter inntreffer (terrorangrep, pandemi etc). Interesserte anbefales NOU 2020:6.

4) Vi tar nå bare inn nye delstatsmålinger i vår beregning der første intervjudag er 20. oktober eller senere.

5) Vi bygger på prinsippene som pollofpolls bruker når vi beregner et «landsresultat» i norske valg iht lokale målinger:

(i) Vi tar utgangspunkt i de 17 delstatene der avstanden mellom Trump og Clinton i 2016 var inntil ti prosentpoeng. Vi forutsetter at disse 17 statene leverer samme antall stemmer i 2020 som i 2016. Tabellen viser stemmetall i hele tusen.

(ii) Tabellen bygger i hovedsak på målinger publisert 29. eller 30 okt. på realclearpolitics.com eller fivethirtyeight.com.

(iii) I sum disse 17 statene hadde Trump 31. okt 2020 gitt dette 44,7 vs Biden 49,6 = Biden +4,9. I 2016 fikk Trump 48,5 i disse 17 statene og Clinton 46,1.

(iv) Forutsettes samme forholdsvise endring i hele USA som i disse 17 statene, blir landsresultatet Trump 42,3 og Biden 51,7 = Biden +9,4.

6) Forskjeller nasjonalt iht landsmålinger:

(i) realclearpolitics.com: Biden +7,8 (1. nov)

(ii) fivethirtyeight.com: Biden +8,6 (1. nov)

(iii) Terje Sørensen for TV2: Biden +6,0 (31. okt)

(iv) Jon Aabye for pollofpolls: Biden +9,4 (31. okt, iht målinger i jevne stater i 2016)

7) Avstanden i de 17 jevneste delstatene i 2016 med vår beregning:

31. okt: Biden +4,9

30. okt: Biden +5,3

29. okt: Biden +3,7

27. okt: Biden +4,5

24. okt: Biden +4.0

21. okt: Biden +4,8

18. okt: Biden +4,6

11. okt: Biden +4,9

4. okt: Biden +4,7

27. sep: Biden +3,1

20. sep: Biden +4,3

13. sep: Biden +3,7

6. sep: Biden +3,1

29. aug: Biden +3,3

23. aug: Biden +4,2

16. aug: Biden +3,4

8. aug: Biden +5,3

1. aug: Biden +4,8

26. juli: Biden +5,8

19. juli: Biden +5,3

Valg 2016: Trump +2,4

8) Tusen takk til Jon Aabye for beregningen.

Pollofpolls USA 2020

Basert på ferskeste måling(er) for de 17 jevneste statene i 2016 iht RCP + 538 innen 30.10.2020

Stat Trump % Biden % Andre % Sum Publisert Elektorer Trump Elektorer Biden
North Carolina 2 224 46,9 2 309 48,7 209 4,4 4 742 30.okt 15
Michigan 2 074 43,0 2 557 53,0 193 4,0 4 824 30.okt 16
Georgia 1 946 47,0 1 967 47,5 228 5,5 4 141 30.okt 16
Florida 4 390 46,2 4 637 48,8 475 5,0 9 502 30.okt 29
Minnesota 1 237 42,0 1 384 47,0 324 11,0 2 945 29.okt 10
Virginia 1 553 39,0 2 031 51,0 398 10,0 3 982 29.okt 13
Texas 4 306 48,0 4 216 47,0 449 5,0 8 970 29.okt 38
Pennsylvania 2 773 45,0 3 162 51,3 228 3,7 6 163 29.okt 20
Arizona 1 198 46,0 1 263 48,5 143 5,5 2 604 29.okt 11
Ohio 2 380 43,0 2 657 48,0 498 9,0 5 536 29.okt 18
Iowa 736 47,0 720 46,0 110 7,0 1 566 29.okt 6
New Hampshire 328 44,0 393 52,7 25 3,3 745 29.okt 4
Nevada 495 44,0 563 50,0 68 6,0 1 125 28.okt 6
Wisconsin 1 289 43,3 1 518 51,0 170 5,7 2 976 28.okt 10
Colorado 1 084 39,0 1 640 59,0 56 2,0 2 780 28.okt 9
Maine 285 38,0 382 51,0 82 11,0 749 28.okt 4
New Mexico 359 45,0 423 53,0 16 2,0 798 26.okt 5
Sum vippestater 2020 28 657 44,7 31 821 49,6 3 670 5,7 64 148 44 186
Sum vippestater 2016 31 111 48,5 29 557 46,1 3 480 5,4 64 148
Øvrige stater 2020 29 354 40,3 39 066 53,6 4 483 6,1 72 903 125 183
Øvrige stater 2016 31 868 43,7 36 287 49,8 4 748 6,5 72 903
Projection 58 011 42,33 70 887 51,72 8 153 5,95 137 051 169 369
Justert 43,66 53,34 3,00
Uke for uke Trump Biden Andre Trump Biden
31.okt 42,3 51,7 6,0 169 369
30.okt 42,1 51,6 6,3 168 370
29.okt 43,2 51,4 5,4 180 358
27.okt 43,9 52,9 3,2 180 358
24.okt 43,6 52,2 4,2 180 358
21.okt 43,3 52,5 4,2 180 358
18.okt 43,9 53,1 2,9 181 357
11.okt 41,9 51,2 6,9 197 341
04.okt 42,9 52,2 4,9 169 369
27.sep 42,2 49,6 8,2 185 353
20.sep 41,6 50,5 8,0 203 335
13.sep 42,7 50,9 6,4 218 320
06.sep 42,7 50,2 7,1 203 335
29.aug 42,6 50,3 7,1 147 391
22.aug 41,2 49,8 9,0 218 320
16.aug 42,1 49,9 8,1 202 336
08.aug 41,0 50,6 8,3 163 375
01.aug 41,8 51,0 7,2 165 373
26.jul 41,0 51,2 7,8 179 359
18.jul 41,2 50,9 7,9 185 353
12.jul 41,4 51,4 7,2 147 391
05.jul 41,7 50,5 7,8 170 368
28.jun 39,5 50,4 10,1 132 406
21.jun 41,0 50,0 9,0 200 338
14.jun 41,6 48,9 9,5 205 333
07.jun 42,5 49,3 8,2 190 348
31.mai 42,5 49,1 8,4 203 335
24.mai 42,5 49,4 8,1 203 335
17.mai 42,3 49,6 8,2 218 320
10.mai 40,9 49,3 9,8 166 372

Johan Giertsen

Del på Facebook