Poll of polls

67.000 fra brgl til opposisjonen

Publisert 27. oktober 2020. Sist endret 27. oktober 2020.

1) Tabellen viser snitt lojalitet og overganger for de seks landsmålingene i oktober der vi kjenner bakgrunnstallene. Hjertelig takk til Gabriel Steinsbekk som holder styr på velgernes vandringer.

2) Valgkampens fremste battleground er netto overganger fra borgerlige til opposisjonen:

oktober: 67.000

september: 70.000

august: 98.000

juni: 102.000

mai: 104.000

april: 87.000

mars: 145.000

februar: 118.000

jan etter Frexit: 123.000

jan før Frexit: 183.000

desember 2019: 168.000

november 2019: 211.000

3) Netto utveksling mot andre partier i oktober (30.000 = ca ett prosentpoeng). September i parentes:

Sp: +116.000 (+98.000)

R: +38.000 (+23.000)

SV: +17.000 (+28.000)

MDG: +13.000 (+17.000)

H: -2.000 (+6.000)

V: -16.000 (-23.000)

KrF: -18.000 (-10.000)

Frp: -44.000 (-55.000)

Ap -117.000 (-96.000)

4) Sum Ap+Sp fikk 37,7 pst i valget 2017. Snittet av de seks målingene i oktober der vi kjenner bakgrunnstall er 37,6 pst. Vi ser også at netto utveksling for Støres og Vedums partier er i null med Sp +116.000 og Ap -117.000.

5) Senterpartiets plussforhold mot Fremskrittspartiet og Høyre: 30.000 og 24.000 i oktober mot 24.000 og 25.000 i september. Utvekslingen er da uendret. For Erna Solberg og Siv Jensen er lekkasjen til Vedum valgkampens fremste battleground.

6) Utvekslingen mellom Fremskrittspartiet og Høyre er netto nær null. I september var Frp i minus 16.000 mot statsministerens parti.

7) Partienes netto utveksling mot sofaen. Dette er antallet av partienes 2017-velgere som nå svarer ikke sikker (gjerdet / sofaen), fratrukket det antall partiene har mobilisert av de som ikke stemte eller ikke husker hva de stemte i 2017 (i parentes tilsvarende i september):

Ap: -81.000 (-86.000)

H: -51.000 (-41.000)

Frp: -40.000 (-47.000)

Sp: +22.000 (-8.000)

SV: +6.000 (+1.000)

KrF: -12.000 (-12.000)

V: -13.000 (-15.000)

MDG: +10.000 (+9.000)

R: +13.000 (+12.000)

8) "Valgdeltakelsen" er stadig lav med knapt 74 i oktober.

9) Gjerdesittere, 2017-velgere som nå er "ikke sikker", sentrale for mobilisering, (september i parentes):

Ap: 165.000 (170.000)

H: 127.000 (118.000)

Frp: 78.000 (81.000)

Sp: 35.000 (45.000)

SV: 23.000 (19.000)

KrF: 26.000 (26.000)

V: 37.000 (31.000)

MDG: 18.000 (17.000)

R: 4.000 (5.000)

10) Mobilisering av velgere som ikke stemte i 2017 (september i parentes):

Ap: 84.000 (84.000)

H: 76.000 (77.000)

Frp: 38.000 (34.000)

Sp: 57.000 (45.000)

SV: 29.000 (20.000)

KrF: 14.000 (14.000)

V: 24.000 (16.000)

MDG: 28.000 (26.000)

R: 17.000 (17.000)

Snitt seks målinger oktober der PoP kjenner bakgrunnstallene

Ap 21,7
H 24,7
Frp 13,0
Sp 15,9
SV 6,9
KrF 3,3
V 3,4
MDG 4,2
R 4,5

Lojalitet mot stv 2017

Oktober September August Juni Mai April Mars Februar Jan etter Frexit Jan før Frexit Desember November
Ap 57,9 59,4 64,8 64,5 68,6 69,1 65,2 66,8 72,7 67,7 62,3 63,6
H 70,0 72,1 72,3 70,4 73,3 73,6 58,7 59,7 61,8 65,3 67 65,3
Frp 64,5 63,4 58,9 60,3 53,0 59,0 63,9 68,3 68,5 59 56,9 54,5
Sp 79,1 75,4 77,9 79,2 74,6 78,4 81,0 79,8 76,3 82,8 82,5 85,1
SV 65,6 71,8 67,1 70,0 66,7 71,0 69,3 69,4 70 64,4 67,1 65,4
KrF 56,4 64,8 64,0 64,9 61,9 66,1 61,7 69,8 59,4 54,6 56,5 61,2
V 36,1 44,1 37,3 40,3 38,0 40,1 39,4 47,3 38,4 37,9 39,8 39,1
MDG 57,4 61,9 61,6 69,9 65,9 57,9 66,7 65,5 63,8 65,8 63,1 68,8
R 80,6 76,3 68,9 74,0 76,2 73,7 68,6 76,1 71 72 73,5 73,5

Overganger mellom partiene, prosent

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre Stemte ikke sist
Ap 57,9 2,3 1,9 3,1 5,8 2,1 3,8 2,7 4,3 0,0 10,0
H 3,4 70,0 5,9 1,0 0,7 7,9 15,4 2,2 0,5 4,0 9,1
Frp 0,6 3,1 64,5 0,9 0,8 1,4 0,7 0,4 0,0 3,7 4,5
Sp 7,9 3,7 7,3 79,1 1,6 4,5 3,9 1,3 4,2 3,8 6,8
SV 3,9 0,3 0,3 0,3 65,6 0,0 3,3 8,6 3,5 0,0 3,4
KrF 0,1 0,3 0,2 1,1 0,0 56,4 0,7 0,0 0,0 2,2 1,6
V 1,7 1,2 0,2 0,0 0,5 0,4 36,1 3,8 0,3 0,0 2,9
MDG 1,8 0,4 0,0 0,6 2,5 3,0 5,7 57,4 1,0 0,0 3,3
R 2,4 0,5 0,2 1,7 7,0 1,2 0,8 4,4 80,6 0,0 2,1
Andre 0,1 1,0 2,1 0,3 0,0 2,0 0,3 0,4 0,0 61,0 1,0
Gjerdesittere 20,7 17,3 17,7 11,7 13,2 21,4 29,0 18,8 5,7 26,4 55,1

Netto overganger mellom partiene, hele tusen

Ap H Frp Sp SV KrF V MDG R Andre
Ap 11 000 -4 000 54 000 21 000 -2 000 8 000 12 000 16 000 1 000
H -11 000 -3 000 24 000 1 000 -7 000 -11 000 1 000 3 000 5 000
Frp 4 000 3 000 30 000 0 -1 000 0 0 1 000 7 000
Sp -54 000 -24 000 -30 000 -2 000 -2 000 -5 000 0 2 000 -1 000
SV -21 000 -1 000 0 2 000 0 -3 000 -4 000 10 000 0
KrF 2 000 7 000 1 000 2 000 0 0 4 000 1 000 1 000
V -8 000 11 000 0 5 000 3 000 0 4 000 1 000 0
MDG -12 000 -1 000 0 0 4 000 -4 000 -4 000 4 000 0
R -16 000 -3 000 -1 000 -2 000 -10 000 -1 000 -1 000 -4 000 0
Andre -1 000 -5 000 -7 000 1 000 0 -1 000 0 0 0
Gjerdesittere -165 000 -127 000 -78 000 -35 000 -23 000 -26 000 -37 000 -18 000 -4 000 -14 000
Stemte ikke sist 84 000 76 000 38 000 57 000 29 000 14 000 24 000 28 000 17 000 8 000
Total -198 000 -53 000 -84 000 138 000 23 000 -30 000 -29 000 23 000 51 000 7 000

Netto overganger borgerlige vs opposisjonen

Fra Høyre -18 000
Fra Frp -35 000
Fra KrF -9 000
Fra V -5 000
SUM -67 000
Til Ap -13 000
Til Sp 61 000
Til SV 4 000
Til MDG 9 000
Til R 6 000
SUM 67 000

Arbeiderpartiets netto henting av borgerlige 2017-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus i mai betyr at brgl da var i pluss

Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Ap fra H -11000 -12000 2000 6000 -11000 0 7000 16000 1000 31000 13000 13000
Ap fra F+H+K+V -13000 -7000 17000 15000 -2000 14000 26000 19000 16000 53000 27000 24000

Senterpartiets netto henting av Arbeiderpartiets 2017-velgere

Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall

Okt-20 sep.20 aug.20 jun.20 mai.20 apr.20 mar.20 feb.20 jan etter Frexit jan før Frexit des.19 nov.19
Sp fra Ap 54000 38000 23000 23000 17000 29000 43000 46000 28000 49000 60000 68000

Johan Giertsen

Del på Facebook