Poll of polls

50 pst "opptalt"

Publisert 25. mai 2011. Sist endret 25. mai 2011.

Tirsdag 24. mai passerte poll of polls 50 pst av stemmene nasjonalt. Eller, mer presist, vi har nå inne målinger i kommuner som samlet leverte over 50 pst av stemmene i kommunevalget 2007.

Antall lokale målinger i 2011 synes å bli høyere enn i 2007. Først ultimo august 2007 passerte poll of polls 50 pst av stemmene i forhold til kommunevalget 2003.

Lenke til tabellene som kan sammenlignes med valgnattens oversikter over "opptalte stemmer" er inntatt nederst på kommuneforsiden. Se tabellen "Målte kommuner alle". Forutsetningene er (1) valg i målte kommuner, (2) antall godkjente stemmer i målte kommuner svarer til antall godkjente stemmer i disse kommunene i kommunevalget 2007, og (3) valgresultatet svarer til sist gjennomførte partimåling i hver kommune, eller snittet av målinger siste tre dager, dersom det foreligger flere målinger.

På bakgrunn av disse forutsetningene vil summen av "stemmene" i kommunene som til enhver tid er målt, fordelt på partiene, svare til "opptalte stemmer" valgnatten - dvs. ikke prognosene, men fordelingen av stemmer som til enhver tid er opptalt.

Hvis de 70 kommunene som hittil er målt skulle bli talt opp først valgnatten, sett i lys av forutsetningene som nevnt, vil Høyre ha 29,0 pst av stemmene og Ap 28,5.

Nivåene for "opptalte stemmer" vil endre seg for hver gang en ny måling legges inn. Over tid er det f.eks. sannsynlig at Høyre vil gå noe ned i andel av "opptalte stemmer", fordi partiet - trolig - vanskelig kan forsvare et nivå på nesten 30 pst i kommunene som gjenstår. Vi ser allerede en antydning til dette - se tabellen nedenfor med utviklingen i "opptalte" stemmer fra 24. april til 25. mai.

Partienes nivåer på poll of polls og i "opptalte stemmer" skal i prinsippet nærme seg hverandre desto flere kommuner som blir målt - på samme måte som valgnattens tall for opptalte stemmer og prognoser vil nærme seg desto flere kommuner som rapporterer resultater.

Arbeiderpartiet har stadig ledertrøyen i kampen om å bli størst nasjonalt. Avstanden til Høyre er ikke stor - 1,5 prosentpoeng på nasjonal poll of polls 25. mai 2011, og 1,0 prosentpoeng på snittet av landsmålingene med kommunevalgspørsmål som er publisert så langt i mai.

Poll of polls vs landsmålinger

Poll of polls 25. mai Snittet av landsmålingene i mai Avvik
Ap 27,9 27,8 0,1
Sp 6,3 5,9 0,4
SV 5,7 6,1 0,4
Ap+Sp+SV 39,9 39,8 0,1
H 26,4 26,8 0,4
Frp 16,2 17,8 1,6
V 5,7 5,1 0,6
KrF 5,2 5,4 0,2
H+Frp+V+KrF 53,5 55,1 1,6
R 1,5 1,7 0,2

"Snitt landsmålinger" = Gjennomsnittet av fire nasjonale kommunevalgmålinger publisert i perioden 1-25 mai.

"Opptalte" stemmer

"Opptalt" 24. april Poll of polls 24. april "Opptalt" 25. mai Poll of polls 25. mai
Ap 28 28 28,5 27,9
Sp 2,7 6,1 3,3 6,3
SV 6,8 5,8 6,5 5,7
Ap+Sp+SV 37,5 39,9 38,3 39,9
H 29,8 26,2 29 26,4
Frp 16,8 16,1 16,7 16,2
V 6 5,8 6 5,7
KrF 4,6 5,2 4,6 5,1
H+Frp+V+KrF 57,2 53,3 56,3 53,4
R 2,4 1,5 2,4 1,5

"Opptalte" stemmer = (1) Forutsatt valg i alle kommuner som er målt på det aktuelle tidspunktet, (2) Antall godkjente stemmer i målte kommuner svarer til antall godkjente stemmer i disse kommunene i K-2007, (3) Valgresultatet svarer til sist gjennomførte måling i hver kommune, eller snittet av målinger de siste tre dager, hvis flere målinger er opptatt i kommunen.

Snittet av poll of polls for kommuner over og under 25.000 innbyggere

Snitt
Ap 27,6
Sp 6,4
SV 5,8
Ap+Sp+SV 39,8
H 26,9
Frp 17,6
V 5,8
KrF 5,6
H+Frp+V+KrF 55,9
R 1,6

"Snitt" er gjennomsnitt av poll of polls under 25 000 innbyggere og av poll of polls over 25 000 innbyggere pr. 25. mai. Sammenlignet med nasjonal poll of polls hvor større kommuner har uforholdsmessig stor vekt, vil denne beregningsmåten føre til at mindre kommuner blir vektet opp. Andelen velgere i kommuner med henholdsvis over og under 25.000 innbyggere er omtrent 53:47. Vi legger til grunn innbyggertall iflg SSB pr. 30. september 2010.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no