Poll of polls

USA – TV2 vs pollofpolls

Publisert 23. oktober 2020. Sist endret 23. oktober 2020.

1) TV2 melder torsdag 22. oktober at Trump "fortsetter å stige på målingene", og at avstanden iht kanalens vektete snitt av landsmålinger er Biden +6,6 (51,8 vs Trump 45,2). Hvis TV2 treffer, er Trump nærmere et nivå som kan gi han fire nye år tross færre stemmer nasjonalt enn Biden.

2) Realclearpolitics.com rapporterer også at Bidens ledelse kan være noe mindre enn tidligere denne uken.

3) I pollofpolls bygger vi på målinger i delstater, men finner ikke en slik spissing av valgkampen i USA som TV2 (og til dels RCP) antyder. Vår beregning viser stabilitet med Biden rundt +9.

4) Vi hevder på ingen måte at vår beregning er "riktig". Vi kjenner ingen amerikanske medier eller nettsteder som bruker en beregning som svarer til vår, og vi er derfor usikker på hvordan den vil slå ut i et land som USA.

5) Vi bygger på prinsippene som pollofpolls bruker når vi beregner et «landsresultat» i norske valg iht lokale målinger:

(i) Vi tar utgangspunkt i de 17 delstatene der avstanden mellom Trump og Clinton i 2016 var inntil ti prosentpoeng. Vi forutsetter at disse 17 statene leverer samme antall stemmer i 2020 som i 2016. Tabellen viser stemmetall i hele tusen.

(ii) Vi legger til grunn siste måling i disse 17 delstatene, evnt et snitt hvis det i samme stat er to eller flere målinger innen tre dager. Vi bygger på målinger på realclearpolitics.com eller fivethirtyeight.com.

(iii) I sum disse 17 statene hadde Trump 21. okt 2020 gitt dette 45,6 vs Biden 50,4 = Biden +4,8. I 2016 fikk Trump 48,5 i disse 17 statene og Clinton 46,1.

(iv) Forutsettes samme forholdsvise endring i hele USA som i disse 17 statene, blir landsresultatet Trump 43,3 og Biden 52,5 = Biden +9,2. Avstanden på 9,2 er den samme som vår forrige beregning 18.oktober, til tross for at det de siste dagene har vært nye målinger i de fleste vippestatene.

(v) I USA varierer det om byråene ser bort fra andre + vet ikke, eller om disse teller med i sum 100 pst.

(vi) Denne beregningsmåten har truffet bra i Norge, men vi har ingen garanti for at den vil treffe i USA.

6) Forskjeller nasjonalt iht landsmålinger:

(i) realclearpolitics.com: Biden +7,7 (22. okt)

(ii) fivethirtyeight.com: Biden +9,9 (22. okt)

(iii) Terje Sørensen for TV2: Biden +6,6 (22. okt)

(iv) Jon Aabye for pollofpolls: Biden +9,2 (21. okt, iht målinger i jevne stater i 2016)

7) Avstanden i de 17 jevneste delstatene i 2016 med vår beregning:

21. okt: Biden +4,8

18. okt: Biden +4,6

11. okt: Biden +4,9

4. okt: Biden +4,7

27. sep: Biden +3,1

20. sep: Biden +4,3

13. sep: Biden +3,7

6. sep: Biden +3,1

29. aug: Biden +3,3

23. aug: Biden +4,2

16. aug: Biden +3,4

8. aug: Biden +5,3

1. aug: Biden +4,8

26. juli: Biden +5,8

19. juli: Biden +5,3

Valg 2016: Trump +2,4

8) Denne tidslinjen viser at tross mye støy i den amerikanske valgkampen, har det de siste månedene vært små velgerbevegelser i betydningen endringer i styrkeforholdet mellom kandidatene.

9) Tusen takk til Jon Aabye for beregningen.

Pollofpolls USA 2020

Basert på ferskeste måling(er) for de 17 jevneste statene i 2016 iht RCP + 538 innen 21.10.2020

Stat Trump % Biden % Andre % Sum Publisert Elektorer Trump Elektorer Biden
Wisconsin 1 309 44,0 1 533 51,5 134 4,5 2 976 20.okt 10
Virginia 1 712 43,0 2 190 55,0 80 2,0 3 982 20.okt 13
Texas 4 333 48,3 4 243 47,3 395 4,4 8 970 20.okt 38
Pennsylvania 2 767 44,9 3 118 50,6 277 4,5 6 163 20.okt 20
Ohio 2 696 48,7 2 585 46,7 255 4,6 5 536 20.okt 18
North Carolina 2 229 47,0 2 390 50,4 123 2,6 4 742 20.okt 15
New Mexico 343 43,0 427 53,5 28 3,5 798 20.okt 5
Nevada 512 45,5 568 50,5 45 4,0 1 125 20.okt 6
Minnesota 1 266 43,0 1 552 52,7 127 4,3 2 945 20.okt 10
Michigan 2 103 43,6 2 480 51,4 241 5,0 4 824 20.okt 16
Iowa 736 47,0 756 48,3 74 4,7 1 566 20.okt 6
Georgia 1 905 46,0 2 017 48,7 219 5,3 4 141 20.okt 16
Florida 4 399 46,3 4 780 50,3 323 3,4 9 502 20.okt 29
Colorado 1 154 41,5 1 515 54,5 111 4,0 2 780 20.okt 9
Arizona 1 190 45,7 1 302 50,0 112 4,3 2 604 20.okt 11
New Hampshire 305 41,0 432 58,0 7 1,0 745 17.okt 4
Maine 322 43,0 419 56,0 7 1,0 749 17.okt 4
Sum vippestater 2020 29 282 45,6 32 307 50,4 2 559 4,0 64 148 56 174
Sum vippestater 2016 31 111 48,5 29 557 46,1 3 480 5,4 64 148
Øvrige stater 2020 29 994 41,1 39 663 54,4 3 246 4,5 72 903 124 184
Øvrige stater 2016 31 868 43,7 36 287 49,8 4 748 6,5 72 903
Projection 59 276 43,3 71 970 52,5 5 805 4,2 137 051 180 358
Justert 43,8 53,2 3,0
Uke for uke Trump Biden Andre Trump Biden
21.okt 43,3 52,5 4,2 180 358
18.okt 43,9 53,1 2,9 181 357
11.okt 41,9 51,2 6,9 197 341
04.okt 42,9 52,2 4,9 169 369
27.sep 42,2 49,6 8,2 185 353
20.sep 41,6 50,5 8,0 203 335
13.sep 42,7 50,9 6,4 218 320
06.sep 42,7 50,2 7,1 203 335
29.aug 42,6 50,3 7,1 147 391
22.aug 41,2 49,8 9,0 218 320
16.aug 42,1 49,9 8,1 202 336
08.aug 41,0 50,6 8,3 163 375
01.aug 41,8 51,0 7,2 165 373
26.jul 41,0 51,2 7,8 179 359
18.jul 41,2 50,9 7,9 185 353
12.jul 41,4 51,4 7,2 147 391
05.jul 41,7 50,5 7,8 170 368
28.jun 39,5 50,4 10,1 132 406
21.jun 41,0 50,0 9,0 200 338
14.jun 41,6 48,9 9,5 205 333
07.jun 42,5 49,3 8,2 190 348
31.mai 42,5 49,1 8,4 203 335
24.mai 42,5 49,4 8,1 203 335
17.mai 42,3 49,6 8,2 218 320
10.mai 40,9 49,3 9,8 166 372

Johan Giertsen

Del på Facebook