Poll of polls

Vil gjerdesitterne avgjøre i 2021?

Publisert 2. oktober 2020. Sist endret 2. oktober 2020.

1) Målinger uke 40: Norstat for NRK og Aftenposten og Respons for VG.

Tusen takk til kommentatorene Lars Nehru Sand (NRK) og Tone Sofie

Aglen (VG) for innsyn i bakgrunnstallene.

Vi viser til:

VGs reportasje.

NRKs reportasje.

NRKs analyse.

Aftenpostens reportasje.

Aftenpostens kommentar.

2) At sperregrensen (KrF+MDG+R+V) og lekkasjen fra Frp og Høyre til Senterpartiet er battleground i stortingsvalgkampen, er gammelt nytt.

3) Partienes evne til å mobilisere egne gjerdesittere må også føyes til listen over forhold som kan avgjøre valget. Gjerdesittere er velgere som stemte i 2017, men som nå svarer ikke sikker når meningsmålerne ringer.

4) Snitt gjerdesittere Norstat/NRK/Aftp og Respons/VG 30. sept og 1. oktober 2020, avrundet til nærmeste fem tusen (partienes stemmetall i 2017 i parentes).

Ap 165.000 (800.949)

Frp 80.000 (444.683)

H 120.000 (732.897)

KrF 25.000 (122.797)

R 5.000 (70.522)

Sp 40.000 (302.017)

SV 15.000 (176.222)

V 40.000 (127.911)

MDG 20.000 (94.788)

5) Partier med høy lojalitet vil normalt ha en mindre prosentandel av egne velgere på gjerdet enn partier med lavere lojalitet.

6) Lojalitet Respons for VG (Norstat for NRK og Aftp i parentes):

R 73 (86)

SV 73 (77)

Ap 58 (60)

Sp 80 (76)

V 44 (38)

KrF 41 (62)

H 73 (70)

Frp 61 (73)

MDG 63 (57)

7) Velgeroverganger netto, Respons for VG (Norstat for NRK og Aftp i parentes):

(i) Ap til Sp: 39.000 (25.000)

(ii) Ap til H: 31.000 (19.000)

(iii) Ap til SV: 27.000 (21.000)

(iv) Frp til Sp: 13.000 (20.000)

(v) H til Sp: 23.000 (15.000)

(vi) H vs Frp: H +36.000 hos Respons. Frp +19.000 hos Norstat.

8) Merk særlige feilkilder ved bakgrunnstall.

9) Partiet Sentrum fikk sin første respondent i en partimåling hos Respons for VG 1. oktober. Barometertallet ble 0,2.

10) Norstats måling for NRK og Aftenposten, men sett bort fra velgere som ikke stemte i 2017. Det gir en antydning om partier som kan være sårbare hvis denne ofte troløse gruppen ikke avgir stemme slik de har opplyst til meningsmålerne (barometertallet i parentes):

Ap 21,6 (21,7)

H 24,8 (24,1)

Frp 15,4 (14,4)

KrF 3,0 (3,0)

Sp 13,5 (13,1)

R 4,5 (5,2)

SV 7,5 (7,1)

V 3,5 (3,6)

MDG 3,6 (4,9)

Andre 2,7 (2,9)

MDG mobiliserte iht Norstat 51.000 velgere i gruppen som ikke stemte i 2017. Ap og Høyre og Frp og Sp hadde til sammenligning 81.000 og 73.000 og 28.000 og 39.000. Rødt hentet i denne gruppen 36.000. Takk til Terje Sørensen for beregningen.

11) Tabellen gjelder snitt de fire siste landsmålingene; Norstat/VL, Ipsos/Dgbl, Norstat/NRK/Aftp, Respons/VG, sammenlignet med snitt forrige måling fra disse kildene. Takk til Jon Aabye for tabellen.

Målinger uke 39 + 40

Snitt VL/Norst 23/9, Ipsos/Dgbl 25/9, NRK/Aftp/Norst 30/9, VG/Rsp 1/10 + snitt forrige fra samme kilder

Uke 39/40 Uke 34/35/36 S-2017
Ap 22,35 24,28 27,37
H 24,65 26,05 25,04
Frp 13,30 11,08 15,19
SV 7,85 7,48 6,02
Sp 14,15 13,70 10,32
KrF 3,70 3,33 4,20
V 3,50 3,43 4,37
MDG 4,30 4,83 3,24
R 4,13 4,08 2,41
Ap+Sp+SV+MDG+R 52,78 54,37 49,36
Frp+H+V+KrF 45,15 43,89 48,80
Ap+Sp+SV 44,35 45,46 43,71
Ap+Sp 36,50 37,98 37,69
H+Frp 37,95 37,13 40,23
H+V+KrF 31,85 32,81 33,61
SV+MDG+R 16,28 16,39 11,67
MDG+R 8,43 8,91 5,65
V+KrF 7,20 6,76 8,57

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger