Poll of polls

Blir Bøhler valgt for Sp i 2021?

Publisert 1. oktober 2020. Sist endret 1. oktober 2020.

1) Stortingsrepresentant Jan Bøhler har meldt overgang til Senterpartiet.

2) Blir Bøhler valgt som en av tyve representanter for Oslo i stortingsvalget 2021, så fremt han blir førstekandidat for Oslo Sp?

(i) Oslo har neste år 19 distriktsmandater og ett utjevningsmandat, mot 18+1 i valget 2017. Sp fikk 2,1 pst i Oslo i stortingsvalget 2017.

(ii) Minimum for å vinne distriktsmandat i Oslo med stemmefordelingen i stortingsvalget 2013 var 3,28 pst. Med fordelingen i stortingsvalget 2017 var minimum 3,61 pst (forutsatt i begge tilfeller 19 distriktsmandater som det blir i 2021).

(iii) I fylkesmålingen i Oslo fra Respons for VG i august var minimum for å vinne distriktsmandat 3,41 pst (forutsatt 19 distriktsmnd).

(iv) I denne fylkesmålingen fikk Sp 2,0 pst. Nedbryting av landsmålinger i år har gitt Oslo Sp et høyere nivå enn dette med f.eks. 2,7 pst nedbrutt i Oslo iht Norstats måling for NRK og Aftenposten 30. september 2020.

(v) Så blir spørsmålet om Bøhler kan mobilisere et antall velgere som kan bringe Senterpartiet til distriktsmandat i landets hovedstad.

3) Skulle Bøhler ikke vinne distriktsmandat i Oslo i 2021, blir spørsmålet om han kan vinne utjevningsmandatet i hovedstaden.

4) Vi viser da til tabellen på stortingsforsiden om antall ganger partiene vinner utjevningsmandat iht de 50 siste nasjonale målingene. Senterpartiet er der angitt med utjevning i Oslo i 21 av de siste 50 målingene (per 30. sept 2020).

5) Vedums parti blir da en slags «favoritt» til å vinne utjevningsmandatet i hovedstaden hvis Sp ikke henter distriktsmandat. Vi minner om feilkildene ved beregningen, dels feilmarginer ved målingene og dels forutsetningen for nedbryting som er samme relative endring for alle partiene i alle 19 valgkretser.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp