Poll of polls

Poll of polls Stortinget: Ap og H sterkest

Publisert 11. mai 2010. Sist endret 11. mai 2010.

Det har hittil i 2010 vært lokale stortingsvalgmålinger i Oppland (Markedsifo for Gudbrandsdølen Dagningen 12 feb), Rogaland (Respons for Stvg Aftenblad og Hgsd Avis 29 mar) og Bergen (Gallup for Bergensavisen 30 apr). Disse dekker 17,8% av stemmene avgitt i 2009. Hvis disse tre målingene vektes og regnes om til landstendens, får Ap 33,2, H får 23 og Frp 21,3. Regjeringspartiene og Rødt får samlet 81 mandater, opposisjonen 89.

Sammenlignet med landsmålingene februar-april 2010, er dette relativt sett bedre for Ap og relativt sett svakere for Frp. Forklaringen på Frp's nivå er særlig målingene i Rogaland og Bergen som relativt sett er svake. Dette motsvares av at Ap gjør det relativt sett sterkt i særlig Bergen. Høyre og de øvrige stortingspartiene er på denne poll of polls noenlunde i vater med landsmålingene i februar-april.

Denne poll of polls er utelukkende et antatt nasjonalt nivå for partiene under de stramme forutsetninger som poll of polls legger til grunn for sine beregninger, se nærmere Om-siden. Dette er ingen "prognose" for et mulig resultat i 2013. Så lenge vi bare har et fåtall lokale stortingsvalgmålinger, vil snittet av landsmålingene gi et bedre grunnlag for å vurdere partienes nasjonale nivå.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger