Poll of polls

Fylkesmålingene: Sperregrense-thriller

Publisert 20. september 2020. Sist endret 20. september 2020.

1) 14 målte fylker 2020, landstendens:

Ap 22,1 (42)

H 26,6 (48)

Frp 11,7 (22)

SV 7,3 (14)

Sp 13,7 (26)

KrF 3,7 (3)

V 3,9 (3)

MDG 4,6 (9)

R 3,99 (2)

Sum Ap+Sp+SV 43,2 (43,71 i 2017)

Gir rødgrønt 93 vs 76.

Fire partier er innenfor ett prosentpoeng rundt sperregrensen.

2) Ni målte fylker august og september 2020, dekker 50 pst av stemmene i 2017:

Ap 21,7 (41)

H 27,9 (52)

Frp 10,9 (21)

SV 7,5 (14)

Sp 13,2 (25)

KrF 3,8 (3)

V 3,97 (3)

MDG 4,5 (8)

R 3,8 (2)

Fire partier er innenfor 0,7 rundt sperregrensen.

Sum Ap+Sp+SV 42,4 (43,71 i 2017)

Gir rødgrønt 90 vs 79.

3) Fylkesmålingene gir samlet en noe sterkere landstendens for borgerlig side enn snittet av landsmålingene.

4) Vi har ingen umiddelbar forklaring på dette. En mulig årsak er at borgerlig blokk kan ha vært overvurdert i en av målingene i de større fylkene, kanskje særlig i hovedstaden der borgerlig side scoret høyere enn i 2017 (Respons/VG).

5) Tusen takk til Jon Aabye som oppdaterer tabellen.

14 målte fylker 2020. 2.088.255 stemmer i 2017 = 71 pst av 2.926.843 stemmer.

Ap

2017 2020 Landstend Kilde Dato
Telemark 30931 29060 25,71 Sentio/TA 10.feb
Vestfold 38097 33397 23,99 Sentio/TB 12.feb
Møre og Romsdal 30860 24449 21,68 Respons/SMP/TK 10.jun
Østfold 51427 48602 25,87 Sentio/Høyre 07.jul
Hordaland 68195 65094 26,13 Respons/VG/BT 25.aug
Oslo 104089 78560 20,66 Respons/VG 29.aug
Buskerud 41053 30937 20,63 Sentio/DT 08.sep
Nordland 34989 27558 21,56 InFact/AN 10.sep
Troms 22086 20114 24,93 InFact/Nordlys 10.sep
Finnmark 12440 10583 23,28 InFact/iFinnmark 10.sep
Hedmark 40561 30459 20,55 Sentio/HA 12.sep
Oppland 34960 30670 24,01 Sentio/GD 13.sep
Sør-Trøndelag 60772 36815 16,58 Norstat/NRK/Adressa 15.sep
Nord-Trøndelag 26273 16127 16,80 Norstat/NRK/Adressa 15.sep
SUM 596733 482425 22,13

Høyre

2017 2020 Landstend Kilde Dato
Telemark 19445 14821 19,09 Sentio/TA 10.feb
Vestfold 41126 33670 20,50 Sentio/TB 12.feb
Møre og Romsdal 34538 34053 24,69 Respons/SMP/TK 10.jun
Østfold 38225 41223 27,00 Sentio/Høyre 07.jul
Hordaland 90733 104509 28,84 Respons/VG/BT 25.aug
Oslo 97085 115637 29,82 Respons/VG 29.aug
Buskerud 37500 45907 30,65 Sentio/DT 08.sep
Nordland 27048 28095 26,01 InFact/AN 10.sep
Troms 18939 16991 22,46 InFact/Nordlys 10.sep
Finnmark 5600 4047 18,10 InFact/iFinnmark 10.sep
Hedmark 17454 19394 27,82 Sentio/HA 12.sep
Oppland 16179 15682 24,27 Sentio/GD 13.sep
Sør-Trøndelag 38390 37744 24,62 Norstat/NRK/Adressa 15.sep
Nord-Trøndelag 11190 11846 26,51 Norstat/NRK/Adressa 15.sep
SUM 493452 523619 26,57

Frp

2017 2020 Landstend Kilde Dato
Telemark 16013 15208 14,43 Sentio/TA 10.feb
Vestfold 22853 23855 15,86 Sentio/TB 12.feb
Møre og Romsdal 32562 26923 12,56 Respons/SMP/TK 10.jun
Østfold 28136 20531 11,08 Sentio/Høyre 07.jul
Hordaland 45060 27471 9,26 Respons/VG/BT 25.aug
Oslo 35037 25697 11,14 Respons/VG 29.aug
Buskerud 24572 10265 6,35 Sentio/DT 08.sep
Nordland 22067 19358 13,33 InFact/AN 10.sep
Troms 16788 13868 12,55 InFact/Nordlys 10.sep
Finnmark 6994 5408 11,75 InFact/iFinnmark 10.sep
Hedmark 13376 9697 11,01 Sentio/HA 12.sep
Oppland 11757 7543 9,75 Sentio/GD 13.sep
Sør-Trøndelag 21774 22684 15,82 Norstat/NRK/Adressa 15.sep
Nord-Trøndelag 8722 7643 13,31 Norstat/NRK/Adressa 15.sep
SUM 305711 236151 11,73

SV

2017 2020 Landstend Kilde Dato
Telemark 4800 4746 5,95 Sentio/TA 10.feb
Vestfold 6803 7634 6,76 Sentio/TB 12.feb
Møre og Romsdal 5708 9605 10,13 Respons/SMP/TK 10.jun
Østfold 7032 6737 5,77 Sentio/Høyre 07.jul
Hordaland 20958 20305 5,83 Respons/VG/BT 25.aug
Oslo 34052 47723 8,44 Respons/VG 29.aug
Buskerud 7072 9552 8,13 Sentio/DT 08.sep
Nordland 9436 12636 8,06 InFact/AN 10.sep
Troms 9240 9552 6,22 InFact/Nordlys 10.sep
Finnmark 3437 4163 7,29 InFact/iFinnmark 10.sep
Hedmark 6528 7757 7,15 Sentio/HA 12.sep
Oppland 4587 3474 4,56 Sentio/GD 13.sep
Sør-Trøndelag 14131 17664 7,53 Norstat/NRK/Adressa 15.sep
Nord-Trøndelag 3876 5044 7,83 Norstat/NRK/Adressa 15.sep
SUM 137660 166592 7,29

Sp

2017 2020 Landstend Kilde Dato
Telemark 12457 18405 15,25 Sentio/TA 10.feb
Vestfold 8497 14177 17,22 Sentio/TB 12.feb
Møre og Romsdal 18612 27068 15,01 Respons/SMP/TK 10.jun
Østfold 13832 20211 15,08 Sentio/Høyre 07.jul
Hordaland 22594 25978 11,87 Respons/VG/BT 25.aug
Oslo 7778 7342 9,74 Respons/VG 29.aug
Buskerud 16281 22526 14,28 Sentio/DT 08.sep
Nordland 25132 30246 12,42 InFact/AN 10.sep
Troms 13714 19104 14,38 InFact/Nordlys 10.sep
Finnmark 5790 8988 16,02 InFact/iFinnmark 10.sep
Hedmark 25296 31828 12,98 Sentio/HA 12.sep
Oppland 21842 26700 12,62 Sentio/GD 13.sep
Sør-Trøndelag 20658 28820 14,40 Norstat/NRK/Adressa 15.sep
Nord-Trøndelag 18675 26139 14,44 Norstat/NRK/Adressa 15.sep
SUM 231158 307532 13,73

KrF

2017 2020 Landstend Kilde Dato
Telemark 4825 3584 3,12 Sentio/TA 10.feb
Vestfold 5081 4907 4,06 Sentio/TB 12.feb
Møre og Romsdal 8961 8732 4,09 Respons/SMP/TK 10.jun
Østfold 6723 4491 2,81 Sentio/Høyre 07.jul
Hordaland 16513 15228 3,87 Respons/VG/BT 25.aug
Oslo 7843 8076 4,32 Respons/VG 29.aug
Buskerud 3663 2424 2,78 Sentio/DT 08.sep
Nordland 3267 2823 3,63 InFact/AN 10.sep
Troms 2424 2021 3,50 InFact/Nordlys 10.sep
Finnmark 808 661 3,44 InFact/iFinnmark 10.sep
Hedmark 2051 2282 4,67 Sentio/HA 12.sep
Oppland 2084 1985 4,00 Sentio/GD 13.sep
Sør-Trøndelag 5098 3347 2,76 Norstat/NRK/Adressa 15.sep
Nord-Trøndelag 2054 1987 4,06 Norstat/NRK/Adressa 15.sep
SUM 71395 62548 3,68

Venstre

2017 2020 Landstend Kilde Dato
Telemark 2591 2228 3,76 Sentio/TA 10.feb
Vestfold 5284 5589 4,62 Sentio/TB 12.feb
Møre og Romsdal 5114 3202 2,74 Respons/SMP/TK 10.jun
Østfold 3877 3529 3,98 Sentio/Høyre 07.jul
Hordaland 13027 11347 3,81 Respons/VG/BT 25.aug
Oslo 30933 26798 3,79 Respons/VG 29.aug
Buskerud 4845 5275 4,76 Sentio/DT 08.sep
Nordland 3496 2823 3,53 InFact/AN 10.sep
Troms 2688 2112 3,43 InFact/Nordlys 10.sep
Finnmark 1644 545 1,45 InFact/iFinnmark 10.sep
Hedmark 2659 3080 5,06 Sentio/HA 12.sep
Oppland 2504 2680 4,68 Sentio/GD 13.sep
Sør-Trøndelag 7452 5950 3,49 Norstat/NRK/Adressa 15.sep
Nord-Trøndelag 1712 2293 5,85 Norstat/NRK/Adressa 15.sep
SUM 87826 77451 3,85

MDG

2017 2020 Landstend Kilde Dato
Telemark 2392 4940 6,69 Sentio/TA 10.feb
Vestfold 4017 8179 6,60 Sentio/TB 12.feb
Møre og Romsdal 3133 4948 5,12 Respons/SMP/TK 10.jun
Østfold 4185 3850 2,98 Sentio/Høyre 07.jul
Hordaland 10476 15228 4,71 Respons/VG/BT 25.aug
Oslo 21853 28634 4,25 Respons/VG 29.aug
Buskerud 3674 7841 6,91 Sentio/DT 08.sep
Nordland 2926 2285 2,53 InFact/AN 10.sep
Troms 2596 2847 3,55 InFact/Nordlys 10.sep
Finnmark 836 1556 6,03 InFact/iFinnmark 10.sep
Hedmark 2215 2852 4,17 Sentio/HA 12.sep
Oppland 2335 3474 4,82 Sentio/GD 13.sep
Sør-Trøndelag 7159 10784 4,88 Norstat/NRK/Adressa 15.sep
Nord-Trøndelag 1356 1681 4,02 Norstat/NRK/Adressa 15.sep
SUM 69153 99099 4,64

Rødt

2017 2020 Landstend Kilde Dato
Telemark 2041 2615 3,09 Sentio/TA 10.feb
Vestfold 2543 4362 4,13 Sentio/TB 12.feb
Møre og Romsdal 1784 3202 4,33 Respons/SMP/TK 10.jun
Østfold 3434 7058 4,95 Sentio/Høyre 07.jul
Hordaland 6402 11645 4,38 Respons/VG/BT 25.aug
Oslo 23083 27165 2,84 Respons/VG 29.aug
Buskerud 2036 5132 6,07 Sentio/DT 08.sep
Nordland 3900 5646 3,49 InFact/AN 10.sep
Troms 2087 3123 3,61 InFact/Nordlys 10.sep
Finnmark 602 2023 8,10 InFact/iFinnmark 10.sep
Hedmark 1443 5133 8,57 Sentio/HA 12.sep
Oppland 1627 4963 7,35 Sentio/GD 13.sep
Sør-Trøndelag 5393 11714 5,23 Norstat/NRK/Adressa 15.sep
Nord-Trøndelag 1263 1605 3,06 Norstat/NRK/Adressa 15.sep
SUM 57638 95386 3,99

Andre

2017 2020 Landstend Kilde Dato
Telemark 1372 1260 1,70 Sentio/TA 10.feb
Vestfold 2013 544 0,50 Sentio/TB 12.feb
Møre og Romsdal 4256 3346 1,45 Respons/SMP/TK 10.jun
Østfold 3531 4170 2,18 Sentio/Høyre 07.jul
Hordaland 4639 1792 0,71 Respons/VG/BT 25.aug
Oslo 5348 1469 0,51 Respons/VG 29.aug
Buskerud 1871 2708 2,68 Sentio/DT 08.sep
Nordland 2167 2958 2,53 InFact/AN 10.sep
Troms 1282 2112 3,05 InFact/Nordlys 10.sep
Finnmark 758 935 2,28 InFact/iFinnmark 10.sep
Hedmark 2497 1598 1,18 Sentio/HA 12.sep
Oppland 1381 2085 2,79 Sentio/GD 13.sep
Sør-Trøndelag 5106 10411 3,77 Norstat/NRK/Adressa 15.sep
Nord-Trøndelag 1308 2064 2,92 Norstat/NRK/Adressa 15.sep
SUM 37529 37452 1,85

Johan Giertsen

Del på Facebook