Poll of polls

Ap 30.000 gjerdesittere i Trøndelag

Publisert 16. september 2020. Sist endret 16. september 2020.

1) Både Sør- og Nord-Trøndelag har hatt to målinger i september: Sentio for Nidaros og Trønder-Avisa (opptatt i hovedsak ultimo august) og Norstat for NRK og Adresseavisen (opptatt 8-13 sept).

2) Sees fylkene samlet med en forutsetning om samme antall godkjente stemmer i fylkene som i 2017, blir resultatet i sum Trøndelag iht Norstat (Sentio i parentes):

Ap 20,2 (23,6)

H 18,9 (18,6)

Frp 11,6 (10,7)

SV 8,7 (8,8)

Sp 20,9 (20,6)

KrF 2,0 (2,1)

V 3,1 (3,9)

MDG 4,8 (4,7)

R 5,1 (4,9)

3) Fremskrittspartiet holder 2017. Trøndelag i september er blant Siv Jensens sterkeste målinger siste halvår.

4) Lojalitet Sør-Trøndelag iht Norstat (i parentes Norstat i Nord-Trøndelag):

Ap 43 (43)

Frp 72 (63)

H 65 (62)

KrF 49 (59)

R 70 (66)

Sp 83 (84)

SV 63 (58)

V 32 (40)

MDG 64 (70)

5) Gjerdesittere Arbeiderpartiet, andel av 2017-velgerne:

Sør-Trøndelag: 35 pst = 21.000 (avrundet)

Nord-Trøndelag: 36 pst = 10.000 (avrundet)

6) Gjerdesitter-andelene for Ap på målingene fra Sentio (for Trønder-Avisa og Nidaros 8. sept) var 26 pst (sør), 25 pst (Trondheim) og 26 pst (nord).

7) Gjerdesitterne gir Støre og Kjerkol en formidabel stemmereserve.

8) Fremskrittspartiets lojalitet er sterkere enn snitt partiets nasjonale lojalitet siste halvår.

9) Frp og Sp er i netto null både i Sør- og Nord-Trøndelag.

10) Senterpartiets suksess hviler i hovedsak på høy lojalitet og henting fra Ap i begge fylker. Sp har et firesifret netto pluss mot Høyre i nord, men er nær null i sør.

11) Tusen takk til redaktør Nykvist i Adresseavisen for bakgrunnstall.

Sum Sør- og Nord-Trøndelag 2020

sep.20 % Landstend aug.20 % Landstend mar.20 % feb.20 % S-2017 %
Ap 52942 20,2 16,65 61803 23,6 19,43 79857 30,4 74302 28,3 87045 33,2
H 49590 18,9 25,05 48729 18,6 24,61 31682 12,1 35184 13,4 49580 18,9
Frp 30327 11,6 15,11 27953 10,7 13,92 27659 10,5 31387 12,0 30496 11,6
SV 22708 8,7 7,59 22991 8,8 7,69 20892 8,0 21496 8,2 18007 6,9
Sp 54959 20,9 14,42 53932 20,6 14,15 55778 21,3 53766 20,5 39333 15,0
KrF 5334 2,0 3,13 5620 2,1 3,30 6035 2,3 4547 1,7 7152 2,7
V 8243 3,1 3,93 10247 3,9 4,89 8092 3,1 6944 2,6 9164 3,5
MDG 12465 4,8 4,74 12389 4,7 4,71 13505 5,1 12203 4,7 8515 3,2
R 13319 5,1 4,82 12967 4,9 4,70 13372 5,1 15351 5,9 6656 2,5
A 12475 4,8 5731 2,2 5490 2,1 7182 2,7 6414 2,4
SUM 262362 262362 262362 262362 262362
NRK/Adr/Norst Sto/TrA/Nid NRK/Adr/Norst Sto/TrA/Nid
Ap+Sp+SV+MDG+R 59,6 48,2 62,5 50,7 69,9 67,5 60,8
Frp+H+V+KrF 35,6 47,2 35,3 46,7 28,0 29,8 36,7
Ap+Sp+SV 49,8 38,7 52,9 41,3 59,7 57,0 55,0
Ap+Sp 41,1 31,1 44,1 33,6 51,7 48,8 48,2
H+Frp 30,5 40,2 29,2 38,5 22,6 25,4 30,5
H+V+KrF 24,1 32,1 24,6 32,8 17,5 17,8 25,1
SV+MDG+R 18,5 17,2 18,4 17,1 18,2 18,7 12,6
MDG+R 9,8 9,6 9,7 9,4 10,2 10,5 5,8
V+KrF 5,2 7,1 6,0 8,2 5,4 4,4 6,2

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner