Poll of polls

Ikke MDG-gjennombrudd i nord

Publisert 10. september 2020. Sist endret 11. september 2020.

Fylkesmålinger stortingsvalg 10. september 2020: Nordland, Troms og Finnmark; InFact for Avisa Nordland, Nordlys, iFinnmark, Lofotposten, Rana Blad, Fremover og Helgelendingen.

1) Målingene er lagt ut fylkesvis, og vi viser til disse.

2) InFact har også levert tall for landsdelen som helhet, publisert i de tre nevnte mediene.

3) Jon Aabye har i tabellen lagt inn InFacts tall for sum Nord-Norge og en beregning av partienes oppslutning i nord i 2017.

4) Landstendens iht vår beregningsmåte til høyre. Vi ser at MDGs tall i nord isolert sett peker under sperregrensen.

5) Vi ser også at Høyre er ett prosentpoeng i minus i nord, i motsetning til det sydlige Norge der fylkesmålingene i Hordaland, Oslo og Buskerud peker mot klare pluss.

6) Vi ser også at Arbeiderpartiet og Senterpartiet er i kamp om å bli størst i landsdelen med Ap f.t. mindre enn 500 stemmer foran Vedums partifeller..

7) I Nordland henter Ap, Sp og H (2), Frp og SV (1) distriktsmandatene.

8) I Troms henter Ap+H+Frp+SV+Sp alle ett distriktsmandat, Avstanden fra SVs sistemandat til Arbeiderpartiets andre er marginal.

9) I Finnmark henter Ap to distriktsmandater. Frp+Sp deler de to øvrige. Avstanden fra Arbeiderpartiets andre og fylkets siste distriktsmandat til utfordrerne SV og Høyre, er under tusen stemmer.

10) "Favoritter" til å vinne utjevningsmandatene. Se tabellen på stortingsforsiden "Antall ganger hvert parti er tildelt utjevningsmandat i hvert fylke basert på de 50 siste nasjonale meningsmålinger med spørsmål om stortingsvalg":

Nordland: Rødt (hvis partiet kommer over sperregrensen).

Troms: MDG (hvis partiet kommer over sperregrensen).

Finnmark: SV

Sum Nordland + Troms + Finnmark

InFact for Avisa Nordland, Nordlys, iFinnmark; 10. sept 2020. Nord-Norge leverte 9 pst av stemmene i stv 2017.

sep.20 %-vis S-2017 %-vis Landstend.
Ap 58605 22,1 69515 26,2 23,07
H 48793 18,4 51587 19,5 23,68
Frp 38716 14,6 45849 17,3 12,83
SV 26259 9,9 22113 8,3 7,15
Sp 58075 21,9 44636 16,8 13,43
KrF 5304 2,0 6499 2,5 3,43
V 5304 2,0 7828 3,0 2,96
MDG 6895 2,6 6358 2,4 3,51
R 10872 4,1 6589 2,5 3,98
A 6358 2,4 4207 1,6
SUM 265181 265181
Ap+Sp+SV+MDG+R 60,6 56,3
Frp+H+V+KrF 37,0 42,1
Ap+Sp+SV 53,9 51,4
Ap+Sp 44,0 43,0
H+Frp 33,0 36,7
H+V+KrF 22,4 24,9
SV+MDG+R 16,6 13,2
MDG+R 6,7 4,9
V+KrF 4,0 5,4

Utgjør 9% av godkjente stemmer i 2017

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om MDG

Vis alle artikler om MDG

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner