Poll of polls

Trump nærmere i vippestatene

Publisert 31. august 2020. Sist endret 31. august 2020.

1) Tabellen bygger på prinsippene som pollofpolls bruker når vi beregner et «landsresultat» i norske valg iht lokale målinger:

(i) (Vi tar utgangspunkt i de 17 delstatene der avstanden mellom Trump og Clinton i 2016 var inntil ti prosentpoeng. Vi forutsetter at disse 17 statene leverer samme antall stemmer i 2020 som i 2016. Tabellen viser stemmetall i hele tusen.

(ii) Vi legger til grunn sist publiserte måling i disse 17 delstatene, evnt et snitt hvis det i samme stat er to eller flere målinger innen tre dager. Vi bygger på målinger lagt ut på realclearpolitics.com eller fivethirtyeight.com.

(iii) I sum disse 17 statene har Trump 29. august 2020 gitt dette 45,0 vs Biden 48,3 = Biden +3,3. I 2016 fikk Trump 48,5 i disse 17 statene og Clinton 46,1.

(iv) Forutsettes samme forholdsvise endring i hele USA som i disse 17 statene, blir landsresultatet Trump 42,6 og Biden 50,3.

(v) Sum kandidatene i de 17 statene er 93 pst (Trump 45,0+Biden 48,3). Årsaken er at amerikanske medier ofte legger «andre» og «vet ikke» inn i summen på 100. Jo nærmere valget, jo mindre vil gruppene «andre» og «vet ikke» trolig bli. Skulle Trump+Biden samlet hente 97 pst, vil Trump med våre forutsetninger få nasjonalt 44,5 og Biden 52,5 iht målinger inntil 29. august. Se linjen «Justert» i tabellen.

(vi) Denne beregningsmåten har truffet bra i Norge, men vi har ingen garanti for at den vil treffe i USA.

2) Forskjeller nasjonalt iht landsmålinger:

(i) realclearpolitics.com: Biden +6,9 (31. aug)

(ii) fivethirtyeight.com: Biden +7,7 (31. aug)

(iii) Terje Sørensen for TV2: Biden +7,6 (28. aug)

(iv) Jon Aabye for pollofpolls: Biden +7,7 (29. aug, iht målinger i delstater)

3) Avstanden i de 17 jevneste delstatene med vår beregning:

29. aug: Biden +3,3

23. aug: Biden +4,2

16. aug: Biden +3,4

8. aug: Biden +5,3

1. aug: Biden +4,8

26. juli: Biden +5,8

19. juli: Biden +5,3

4) Se også RCP som 31. august har Biden (bare) +2,7 i sum "Top Battlegrounds": Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Florida, Arizona.

5) Tusen takk til Jon Aabye som har utarbeidet tabellen.

Pollofpolls USA 2020

Basert på ferskeste måling(er) for de 17 jevneste statene i 2016 iht RCP + 538 innen 29.08.2020

Stat Trump % Biden % Andre % Sum Publisert Elektorer Trump Elektorer Biden
Michigan 2 195 45,5 2 291 47,5 338 7,0 4 824 28.aug 16
Pennsylvania 2 712 44,0 3 020 49,0 431 7,0 6 163 27.aug 20
Virginia 1 553 39,0 2 110 53,0 319 8,0 3 982 26.aug 13
Arizona 1 224 47,0 1 276 49,0 104 4,0 2 604 26.aug 11
North Carolina 2 229 47,0 2 276 48,0 237 5,0 4 742 26.aug 15
Wisconsin 1 339 45,0 1 399 47,0 238 8,0 2 976 26.aug 10
Florida 4 276 45,0 4 608 48,5 618 6,5 9 502 26.aug 29
Ohio 2 547 46,0 2 602 47,0 388 7,0 5 536 23.aug 18
Texas 4 216 47,0 4 306 48,0 449 5,0 8 970 23.aug 38
Minnesota 1 369 46,5 1 381 46,9 194 6,6 2 945 20.aug 10
New Hampshire 320 43,0 380 51,0 45 6,0 745 19.aug 4
Georgia 1 963 47,4 1 843 44,5 335 8,1 4 141 17.aug 16
Maine 281 37,5 352 47,0 116 15,5 749 11.aug 4
Iowa 694 44,3 669 42,7 204 13,0 1 566 05.aug 6
Colorado 1 112 40,0 1 473 53,0 195 7,0 2 780 27.jul 9
New Mexico 311 39,0 423 53,0 64 8,0 798 16.jun 5
Nevada 506 45,0 551 49,0 68 6,0 1 125 06.mai 6
Sum vippestater 2020 28 846 45,0 30 961 48,3 4 341 6,8 64 148 22 208
Sum vippestater 2016 31 111 48,5 29 557 46,1 3 480 5,4 64 148
Øvrige stater 2020 29 548 40,5 38 011 52,1 5 344 7,3 72 903 125 183
Øvrige stater 2016 31 868 43,7 36 287 49,8 4 748 6,5 72 903
Projection 58 394 42,6 68 972 50,3 9 685 7,1 137 051 147 391
Justert 44,5 52,5 3,0
Uke for uke Trump Biden Andre Trump Biden
29.aug 42,6 50,3 7,1 147 391
22.aug 41,2 49,8 9,0 218 320
16.aug 42,1 49,9 8,1 202 336
08.aug 41,0 50,6 8,3 163 375
01.aug 41,8 51,0 7,2 165 373
26.jul 41,0 51,2 7,8 179 359
18.jul 41,2 50,9 7,9 185 353
12.jul 41,4 51,4 7,2 147 391
05.jul 41,7 50,5 7,8 170 368
28.jun 39,5 50,4 10,1 132 406
21.jun 41,0 50,0 9,0 200 338
14.jun 41,6 48,9 9,5 205 333
07.jun 42,5 49,3 8,2 190 348
31.mai 42,5 49,1 8,4 203 335
24.mai 42,5 49,4 8,1 203 335
17.mai 42,3 49,6 8,2 218 320
10.mai 40,9 49,3 9,8 166 372

Johan Giertsen

Del på Facebook