Poll of polls

538: Biden +8,8 – PoP: +8,6 – TV2: +7,4

Publisert 23. august 2020. Sist endret 23. august 2020.

1) Tabellen bygger på prinsippene som pollofpolls bruker når vi beregner et «landsresultat» i norske valg iht lokale målinger:

(i) (Vi tar utgangspunkt i de 17 delstatene der avstanden mellom Trump og Clinton i 2016 var inntil ti prosentpoeng. Vi forutsetter at disse 17 statene leverer samme antall stemmer i 2020 som i 2016. Tabellen viser stemmetall i hele tusen.

(ii) Vi legger til grunn sist publiserte måling i disse 17 delstatene, evnt et snitt hvis det i samme stat er to eller flere målinger innen tre dager. Vi bygger på målinger lagt ut på realclearpolitics.com eller fivethirtyeight.com.

(iii) I sum disse 17 statene har Trump 22. august 2020 med disse forutsetningene 43,5 og Biden 47,7. I 2016 fikk Trump 48,5 i disse 17 statene og Clinton 46,1.

(iv) Forutsettes samme forholdsvise endring i hele USA som i disse 17 statene, blir landsresultatet Trump 41,2 og Biden 49,8.

(v) Sum kandidatene i de 17 statene er 91 pst (Trump 43,5+Biden 47,7). Årsaken er at amerikanske medier ofte legger «andre» og «vet ikke» inn i summen på 100. Jo nærmere valget, jo mindre vil gruppene «andre» og «vet ikke» trolig bli. Skulle Trump+Biden samlet hente 97 pst, vil Trump med våre forutsetninger få nasjonalt 43,9 og Biden 53,0 iht målinger inntil 22. august. Se linjen «Justert» i tabellen.

(vi) Denne beregningsmåten har truffet bra i Norge, men vi har ingen garanti for at den vil treffe i USA.

2) Forskjeller nasjonalt iht landsmålinger:

(i) realclearpolitics.com: Biden +7,6 (23. aug)

(ii) fivethirtyeight.com: Biden +8,8 (23. aug)

(iii) Terje Sørensen for TV2: Biden 52,2 vs Trump 44,8 – forskjell 7,4 – valgmenn 333 vs 205 – (TV2, Trumps verden, 21. aug)

(iv) Jon Aabye for pollofpolls (PoP): Biden +8,6 (23. aug, iht målinger i delstater med pollofpolls sin beregningsmåte)

3) Forskjellen mellom fivethirtyeight.com og pollofpolls er 2/1000 = 2 promille. Dette er to vidt forskjellige beregningsmåter. 538 bygger her bare på landsmålinger. Pollofpolls bygger bare på målinger i delstater og med forutsetninger som nevnt.

4) Inspirasjon til beregningsmåten når pollofpolls anslår et mulig «landsresultat» (normalt Norge, denne gang også USA) iht lokale målinger skriver seg først og fremst fra Frank Aarebrot og Terje Sørensen.

5) Det hadde vært spennende å finne en beregningsmåte der nasjonale og lokale målinger kombineres, f.eks. i Norge at landsmålinger og fylkesmålinger kombineres som grunnlag for et mulig «landsresultat».

6) Et mulig problem med en slik beregning ville være innslaget av skjønn i vektingen av nasjonale og lokale målinger for antatte nivåer i de 19 valgkretsene i Norge. Skulle noen av våre lesere se muligheter for en slik beregning med minst mulig innslag av skjønn, vil vi sette pris på å bli kontaktet.

7) Tusen takk til Jon Aabye som har utarbeidet tabellen.

Pollofpolls USA 2020

Basert på ferskeste måling(er) for de 17 jevneste statene i 2016 iht RCP + 538 innen 22.08.2020

Stat Trump % Biden % Andre % Sum Publisert Elektorer Trump Elektorer Biden
Florida 3 896 41,0 4 656 49,0 950 10,0 9 502 20.aug 29
Ohio 2 602 47,0 2 602 47,0 332 6,0 5 536 20.aug 18
North Carolina 2 181 46,0 2 086 44,0 474 10,0 4 742 20.aug 15
Arizona 990 38,0 1 211 46,5 404 15,5 2 604 20.aug 11
Michigan 2 026 42,0 2 388 49,5 410 8,5 4 824 20.aug 16
Wisconsin 1 250 42,0 1 488 50,0 238 8,0 2 976 20.aug 10
Pennsylvania 2 619 42,5 3 051 49,5 493 8,0 6 163 20.aug 20
Minnesota 1 369 46,5 1 381 46,9 194 6,6 2 945 20.aug 10
New Hampshire 320 43,0 380 51,0 45 6,0 745 19.aug 4
Texas 4 216 47,0 4 037 45,0 718 8,0 8 970 19.aug 38
Georgia 1 963 47,4 1 843 44,5 335 8,1 4 141 17.aug 16
Maine 281 37,5 352 47,0 116 15,5 749 11.aug 4
Iowa 694 44,3 669 42,7 204 13,0 1 566 05.aug 6
Virginia 1 553 39,0 2 031 51,0 398 10,0 3 982 30.jul 13
Colorado 1 112 40,0 1 473 53,0 195 7,0 2 780 27.jul 9
New Mexico 311 39,0 423 53,0 64 8,0 798 16.jun 5
Nevada 506 45,0 551 49,0 68 6,0 1 125 06.mai 6
Sum vippestater 2020 27 889 43,5 30 621 47,7 5 637 8,8 64 148 93 137
Sum vippestater 2016 31 111 48,5 29 557 46,1 3 480 5,4 64 148
Øvrige stater 2020 28 568 39,2 37 593 51,6 6 742 9,2 72 903 125 183
Øvrige stater 2016 31 868 43,7 36 287 49,8 4 748 6,5 72 903
Projection 56 457 41,2 68 214 49,8 12 379 9,0 137 051 218 320
Justert 43,9 53,1 3,0
Uke for uke Trump Biden Andre Trump Biden
22.aug 41,2 49,8 9,0 218 320
16.aug 42,1 49,9 8,1 202 336
08.aug 41,0 50,6 8,3 163 375
01.aug 41,8 51,0 7,2 165 373
26.jul 41,0 51,2 7,8 179 359
18.jul 41,2 50,9 7,9 185 353
12.jul 41,4 51,4 7,2 147 391
05.jul 41,7 50,5 7,8 170 368
28.jun 39,5 50,4 10,1 132 406
21.jun 41,0 50,0 9,0 200 338
14.jun 41,6 48,9 9,5 205 333
07.jun 42,5 49,3 8,2 190 348
31.mai 42,5 49,1 8,4 203 335
24.mai 42,5 49,4 8,1 203 335
17.mai 42,3 49,6 8,2 218 320
10.mai 40,9 49,3 9,8 166 372

Johan Giertsen

Del på Facebook