Poll of polls

Har Trump passert bunnen?

Publisert 16. august 2020. Sist endret 16. august 2020.

1) Tabellen bygger på prinsippene som pollofpolls bruker når vi beregner et «landsresultat» i norske valg iht lokale målinger:

(i) (Vi tar utgangspunkt i de 17 delstatene der avstanden mellom Trump og Clinton i 2016 var inntil ti prosentpoeng. Vi forutsetter at disse 17 statene leverer samme antall stemmer i presidentvalget 2020 som i 2016. Tabellen viser stemmetall i hele tusen.

(ii) Vi legger til grunn sist publiserte måling i disse 17 statene, evnt et snitt av målinger hvis det i samme stat er to eller flere målinger innen tre dager. Vi bygger på målinger i delstater lagt ut på realclearpolitics.com eller fivethirtyeight.com.

(iii) I sum disse 17 statene har Trump 16. august 2020 med disse forutsetningene 44,4 pst og Biden 47,8. I 2016 fikk Trump 48,5 i disse 17 statene og Clinton 46,1.

(iv) Forutsettes samme forholdsvise endring i hele USA som i disse 17 statene, blir landsresultatet Trump 42,1 og Biden 49,9.

(v) Sum kandidatene i de 17 statene er 92 pst (Trump 44,4 og Biden 47,8). Årsaken er at amerikanske medier ofte legger «andre» og «vet ikke» inn i summen på 100. Jo nærmere vi kommer valget, jo mindre vil gruppene «andre» og «vet ikke» erfaringsmessig bli. Skulle Trump+Biden i valget samlet hente 97 pst, vil Trump med våre forutsetninger få nasjonalt 44,4 og Biden 52,6 pst iht målinger inntil 16. august. Se linjen «Justert» i tabellen.

(vi) Denne beregningsmåten har truffet bra i Norge, men vi har ingen garanti for at den vil treffe i USA.

2) Forskjeller nasjonalt iht landsmålinger:

(i) realclearpolitics.com: Biden +7,9 (16. aug)

(ii) fivethirtyeight.com: Biden +8,7 (16. aug)

(iii) Terje Sørensen for TV2: Biden +7,4 (13. aug)

(iv) Jon Aabye for pollofpolls: Biden +7,8 (16. aug, bygget på målinger i delstater)

3) Trump har de siste ukene redusert avstanden marginalt, men f.t. ingen grunn til bekymring hos demokratene.

4) Tusen takk til Jon Aabye som har utarbeidet tabellen.

Pollofpolls USA 2020

Basert på ferskeste måling(er) for de 17 jevneste statene i 2016 iht RCP + 538 innen 16.08.2020

Stat Trump % Biden % Andre % Sum Publisert Elektorer Trump Elektorer Biden
North Carolina 2 215 46,7 2 181 46,0 346 7,3 4 742 13.aug 15
Michigan 2 074 43,0 2 316 48,0 434 9,0 4 824 12.aug 16
Florida 4 181 44,0 4 751 50,0 570 6,0 9 502 12.aug 29
Arizona 1 159 44,5 1 224 47,0 221 8,5 2 604 12.aug 11
Pennsylvania 2 681 43,5 3 082 50,0 401 6,5 6 163 12.aug 20
Wisconsin 1 309 44,0 1 488 50,0 179 6,0 2 976 12.aug 10
Minnesota 1 355 46,0 1 487 50,5 103 3,5 2 945 11.aug 10
Georgia 1 822 44,0 1 905 46,0 414 10,0 4 141 11.aug 16
Maine 281 37,5 352 47,0 116 15,5 749 11.aug 4
Texas 4 395 49,0 3 857 43,0 718 8,0 8 970 07.aug 38
Iowa 694 44,3 669 42,7 204 13,0 1 566 05.aug 6
Ohio 2 547 46,0 2 491 45,0 498 9,0 5 536 03.aug 18
Virginia 1 553 39,0 2 031 51,0 398 10,0 3 982 30.jul 13
New Hampshire 298 40,0 395 53,0 52 7,0 745 30.jul 4
Colorado 1 112 40,0 1 473 53,0 195 7,0 2 780 27.jul 9
New Mexico 311 39,0 423 53,0 64 8,0 798 16.jun 5
Nevada 506 45,0 551 49,0 68 6,0 1 125 06.mai 6
Sum vippestater 2020 28 493 44,4 30 676 47,8 4 980 7,8 64 148 77 153
Sum vippestater 2016 31 111 48,5 29 557 46,1 3 480 5,4 64 148
Øvrige stater 2020 29 186 40,0 37 661 51,7 6 056 8,3 72 903 125 183
Øvrige stater 2016 31 868 43,7 36 287 49,8 4 748 6,5 72 903
Projection 57 679 42,1 68 337 49,9 11 036 8,1 137 051 202 336
Justert 44,4 52,6 3,0
Uke for uke Trump Biden Andre Trump Biden
16.aug 42,1 49,9 8,1 202 336
08.aug 41,0 50,6 8,3 163 375
01.aug 41,8 51,0 7,2 165 373
26.jul 41,0 51,2 7,8 179 359
18.jul 41,2 50,9 7,9 185 353
12.jul 41,4 51,4 7,2 147 391
05.jul 41,7 50,5 7,8 170 368
28.jun 39,5 50,4 10,1 132 406
21.jun 41,0 50,0 9,0 200 338
14.jun 41,6 48,9 9,5 205 333
07.jun 42,5 49,3 8,2 190 348
31.mai 42,5 49,1 8,4 203 335
24.mai 42,5 49,4 8,1 203 335
17.mai 42,3 49,6 8,2 218 320
10.mai 40,9 49,3 9,8 166 372

Johan Giertsen

Del på Facebook