Poll of polls

Støre stenger mot Bastholm

Publisert 13. august 2020. Sist endret 13. august 2020.

1) Seks av trolig ni landsmålinger i august er publisert. Snittet så langt gir endringer mot juni som for alle partiene kan måles i promille.

2) Ap+Sp+SV henter 82 mnd iht snittet så langt i august, og vinner flertall med MDG eller Rødt.

3) Kristelig Folkeparti har størst pluss i mandater, fordi snittet så langt i august er over sperregrensen. Forrige månedssnitt for KrF over sperren var i oktober 2018. KrF må ha 3,8 i snitt på de tre gjenværende målingene i august for å få et snitt på fire blank.

4) Vi kjenner bakgrunnstallene i fire av seks målinger hittil i august. Lojalitet i august (juni i parentes) mot stv 2017, avrundet til hele prosentpoeng:

Ap 65 (65)

H 71 (70)

Frp 58 (60)

Sp 77 (79)

SV 69 (70)

KrF 66 (65)

V 35 (40)

MDG 62 (70)

R 70 (74)

5) Netto overganger Arbeiderpartiet (juni parentes):

(i) MDG vs Ap: +4.000 (21.000)

(ii) Ap vs H: +1.000 (6.000)

(iii) Ap vs Frp: +13.000 (12.000)

(iv) Sp vs Ap: +34.000 (23.000)

(v) SV vs Ap: +19.000 (20.000)

(vi) R vs Ap: +14.000 (22.000)

6) Støre har nær stengt mot Bastholm, hvis snittet av bakgrunnstallene treffer.

7) Andre netto overganger (juni i parentes):

(i) H vs Frp: +31.000 (16.000)

(ii) Sp vs H: +28.000 (22.000)

(iii) H vs V: +10.000 (6.000)

(iv) Sp vs Frp: +31.000 (20.000)

(v) MDG vs H: +5.000 (6.000)

(vi) MDG vs V: +8.000 (13.000)

8) Gjerdesittere august = mulig reserve for mobilisering (juni i parentes):

(i) Ap 151.000 (143.000)

(ii) H 110.000 (110.000)

(iii) Frp 75.000 (91.000)

(iv) Sp 41.000 (36.000)

(v) SV 15.000 (21.000)

(vi) KrF 22.000 (20.000)

(vii) V 32.000 (35.000)

(viii) MDG 18.000 (12.000)

(ix) R 9.000 (6.000)

9) Fire partier er f.t. i kamp mot sperregrensen: KrF, V, MDG, R. Merk at KrF+V har sum 54.000 egne gjerdesittere i august, MDG+R har sum 27.000.

10) Mobilisering av velgere som ikke stemte i 2017, i hovedsak hjemmesittere i 2017 + tre årskull førstegangsvelgere, små endringer mot juni:

(i) Ap 97.000 (100.000)

(ii) H 82.000 (90.000)

(iii) Frp 38.000 (34.000)

(iv) Sp 41.000 (48.000)

(v) SV 27.000 (26.000)

(vi) KrF 9.000 (8.000)

(vii) V 23.000 (18.000)

(viii) MDG 24.000 (26.000)

(ix) R 19.000 (15.000)

11) Netto overganger august fra borgerlig side til opposisjonen (juni i parentes):

(i) Fra H: 40.000 (40.000)

(ii) Fra Frp: 48.000 (37.000)

(iii) Fra KrF 11.000 (12.000)

(iv) Fra V: 15.000 (13.000)

12) Opposisjonens henting av 2017-velgere fra borgerlig side (juni i parentes):

(i) Ap 22.000 (15.000)

(ii) Sp 67.000 (50.000)

(iii) SV 6.000 (3.000)

(iv) MDG 14.000 (22.000)

(v) R 7.000 (9.000)

13) Battleground i august er i hovedsak den samme som den har vært i hele 2020: Senterpartiets henting av borgerlige velgere.

14) Merk særlige feilkilder ved bakgrunnstall.

15) Tusen takk til Gabriel Steinsbekk som tryller frem velgernes vandringer på sine regneark.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap