Poll of polls

«the mother of all dirty elections»

Publisert 11. august 2020. Sist endret 11. august 2020.

1) Sitatet i tittelen er fra Financial Times, som beskrivelse på høstens presidentvalg i USA.

2) Tabellen bygger på prinsippene som pollofpolls bruker når vi beregner et «landsresultat» i norske valg iht lokale målinger:

(i) (Vi tar utgangspunkt i de 17 delstatene der avstanden mellom Trump og Clinton i 2016 var inntil ti prosentpoeng. Vi forutsetter at disse 17 statene leverer samme antall stemmer i presidentvalget 2020 som i 2016. Tabellen viser stemmetall i hele tusen.

(ii) Vi legger til grunn sist publiserte måling i disse 17 statene, evnt et snitt av målinger hvis det i samme stat er to eller flere målinger innen tre dager. Vi bygger på målinger i delstater lagt ut på realclearpolitics.com eller fivethirtyeight.com.

(iii) I sum disse 17 statene har Trump 8. august 2020 med disse forutsetningene 43,3 pst oppslutning og Biden 48,6. I 2016 fikk Trump 48,5 i disse 17 statene og Clinton 46,1.

(iv) Forutsettes samme forholdsvise endring i hele USA som i disse 17 statene, blir landsresultatet Trump 41,0 og Biden 50,6.

(v) Realclearpolitics.com hadde 9. august en forskjell på 6,4 pp iht sitt snitt av landsmålinger. Fivethirtyeight.com hadde da forskjell 7,8 pp.

(vi) Sum kandidatene i de 17 statene er 93 pst (Trump 44,1 og Biden 48,9). Årsaken er at amerikanske medier ofte legger «andre» og «vet ikke» inn i summen på 100. Jo nærmere vi kommer valget, jo mindre vil gruppene «andre» og «vet ikke» erfaringsmessig bli. Skulle Trump+Biden i valget samlet hente 97 pst, vil Trump med våre forutsetninger få 43,4 og Biden 53,6 pst iht målinger inntil 8. august. Se linjen «Justert» i tabellen.

(vii) Denne beregningsmåten har truffet bra i Norge, men vi har ingen garanti for at den vil treffe i USA.

3) Avstanden Trump vs Biden i prosentpoeng etter de mange målingene i siste uke av juli er marginalt mindre enn den var søndag 26. juli.

4) Tusen takk til Jon Aabye som har utarbeidet tabellen.

Pollofpolls USA 2020

Basert på ferskeste måling(er) for de 17 jevneste statene i 2016 iht RCP + 538 innen 08.08.2020

Stat Trump % Biden % Andre % Sum Publisert Elektorer Trump Elektorer Biden
Michigan 1 930 40,0 2 460 51,0 434 9,0 4 824 07.aug 16
Texas 4 395 49,0 3 857 43,0 718 8,0 8 970 07.aug 38
Maine 277 37,0 389 52,0 82 11,0 749 06.aug 4
Iowa 697 44,5 705 45,0 164 10,5 1 566 05.aug 6
Minnesota 1 060 36,0 1 590 54,0 295 10,0 2 945 05.aug 10
Arizona 1 146 44,0 1 224 47,0 234 9,0 2 604 05.aug 11
Pennsylvania 2 773 45,0 3 143 51,0 247 4,0 6 163 04.aug 20
Wisconsin 1 131 38,0 1 548 52,0 298 10,0 2 976 04.aug 10
North Carolina 2 086 44,0 2 276 48,0 379 8,0 4 742 04.aug 15
Ohio 2 297 41,5 2 464 44,5 775 14,0 5 536 03.aug 18
Georgia 1 863 45,0 1 905 46,0 373 9,0 4 141 02.aug 16
Virginia 1 553 39,0 2 031 51,0 398 10,0 3 982 30.jul 13
New Hampshire 298 40,0 395 53,0 52 7,0 745 30.jul 4
Florida 4 342 45,7 4 722 49,7 437 4,6 9 502 30.jul 29
Colorado 1 112 40,0 1 473 53,0 195 7,0 2 780 27.jul 9
New Mexico 311 39,0 423 53,0 64 8,0 798 16.jun 5
Nevada 506 45,0 551 49,0 68 6,0 1 125 06.mai 6
Sum vippestater 2020 27 779 43,3 31 157 48,6 5 212 8,1 64 148 38 192
Sum vippestater 2016 31 111 48,5 29 557 46,1 3 480 5,4 64 148
Øvrige stater 2020 28 455 39,0 38 251 52,5 6 197 8,5 72 903 125 183
Øvrige stater 2016 31 868 43,7 36 287 49,8 4 748 6,5 72 903
Projection 56 234 41,0 69 408 50,6 11 409 8,3 137 051 163 375
Justert 43,4 53,6 3,0
Uke for uke Trump Biden Andre Trump Biden
08.aug 41,0 50,6 8,3 163 375
01.aug 41,8 51,0 7,2 165 373
26.jul 41,0 51,2 7,8 179 359
18.jul 41,2 50,9 7,9 185 353
12.jul 41,4 51,4 7,2 147 391
05.jul 41,7 50,5 7,8 170 368
28.jun 39,5 50,4 10,1 132 406
21.jun 41,0 50,0 9,0 200 338
14.jun 41,6 48,9 9,5 205 333
07.jun 42,5 49,3 8,2 190 348
31.mai 42,5 49,1 8,4 203 335
24.mai 42,5 49,4 8,1 203 335
17.mai 42,3 49,6 8,2 218 320
10.mai 40,9 49,3 9,8 166 372

Johan Giertsen

Del på Facebook