Poll of polls

Fra august året før til valget

Publisert 4. august 2020. Sist endret 4. august 2020.

1) Første måling etter sommerferien nærmer seg med stormskritt. For å korte ventetiden legger vi ut en tabell som viser partienes snitt i august i årene før de tre siste stortingsvalgene og valgresultatet året etter.

2) Observasjoner:

(i) De største endringene fra august 2008 til stortingsvalget 2009 var Arbeiderpartiet med pluss 8,8 og Fremskrittspartiet med minus 8,0.

(ii) Størst pluss fra august 2012 til valget 2013 hadde MDG med +2,6. Høyre hadde størst minus med -4,8.

(iii) Størst pluss fra august 2016 til valget 2017 hadde Senterpartiet med +3,8, etterfulgt av SV med +2,2. Arbeiderpartiet hadde størst minus med -8,0.

3) Regjeringskoalisjonene har samlet gått frem fra august året før til valgene både i 2009, 2013 og 2017, i sistnevnte rett nok marginalt. Et mulig felles trekk er at regjeringssiden mobiliserer sine gjerdesittere senere enn opposisjonen. Vi skal følge gjerdesitterne tett i de tretten månedene som gjenstår til stortingsvalget 2021.

4) Så er spørsmålet om vi i 2021 får en variant av stor sving mellom blokkene som tipper valget (2009), mellomstor sving mellom blokkene som gjør valget spennende, men ikke tipper det (2013), eller en liten sving mellom blokkene som ikke tipper valget (2017).

5) Tusen takk til Gabriel Steinsbekk som har utarbeidet tabellen.

aug.08 Valg 09 Differanse aug.12 Valg 13 Differanse aug.16 Valg 17 Differanse
Ap 26,6 35,4 8,8 30,2 30,8 0,6 35,4 27,4 -8,0
H 16,2 17,2 1,0 31,6 26,8 -4,8 24,8 25,0 0,2
Frp 30,9 22,9 -8,0 17,3 16,3 -1,0 14,4 15,2 0,8
Sp 5,2 6,2 1,0 4,4 5,5 1,1 6,5 10,3 3,8
SV 6,7 6,2 -0,5 4,0 4,1 0,1 3,8 6,0 2,2
KrF 5,2 5,5 0,3 4,6 5,6 1,0 4,7 4,2 -0,5
V 5,5 3,9 -1,6 4,7 5,2 0,5 4,1 4,4 0,3
MDG 0,0 0,3 0,3 0,2 2,8 2,6 3,1 3,2 0,1
R 1,7 1,3 -0,4 1,7 1,1 -0,6 1,5 2,4 0,9
H+Frp+KrF+V 57,8 49,5 -8,3 58,2 53,9 -4,3 48,0 48,8 0,8
Ap+Sp+SV+MDG+R 40,2 49,4 9,2 40,5 44,3 3,8 50,3 49,3 -1,0

Snitt differanse, alle partier
Aug. 08 til valg 09 2,4
Aug. 12 til valg 13 1,4
Aug. 16 til valg 17 1,9

Johan Giertsen

Del på Facebook